Barbara Doeleman – kennismaking

Barbara Doeleman-van Veldhoven, vice-voorzitter
“In dienst van de leden wil ik mij inzetten voor integratie van mindfulness en compassie in de verschillende domeinen van de maatschappij, door nationale én internationale relaties te zoeken en te verstevigen.
Het is belangrijk om mindfulness te bevrijden van allerlei onjuiste connotaties en het inzicht te vergroten dat mindfulness geen ontspanningsoefening is, alhoewel het wel kan bijdragen aan meer ontspannen leven. Mindfulness verdient een plek als één van de meest waardevolle interventies om het vermogen tot zelfregulatie te verstevigen. Het heeft daarmee positieve invloed op leefstijl, coping strategieën, relaties en performance. Mindfulness-based Programs horen daarmee thuis in hedendaagse gezondheidszorg, waarin het paradigma steeds meer verschuift naar het positieve gezondheidsmodel van Machteld Hubert.”

Barbara Doeleman-van Veldhoven, vicevoorzitter

E-mail Barbara Doeleman-van Veldhoven