13 april, 2016

Samenwerking VVM en VMBN

Naar aanleiding van de verkenning naar mogelijkheden voor onderlinge samenwerking hebben de VMBN en de VVM de volgende verklaring opgemaakt:

Intentieverklaring VVM en VMBN

De verenigingen VVM en VMBN zijn samen op pad, waarbij zij onderzoeken wat de meest geschikte organisatievorm of manier van samenwerken is om dienstbaar te zijn aan de mindfulness community in Nederland. Deze zoektocht verloopt behoedzaam en soms met wat aarzeling mogelijk door de geschiedenis van beide verenigingen en/of door verschillen in visie. De besturen van beide verenigingen nemen zich voor om tijdens het onderzoeksproces open met elkaar te communiceren, ook – of misschien juist – als het moeilijk wordt. Zij willen elkaars verenigingen beter leren kennen en onderzoeken hoe ze gezamenlijk het meest dienend kunnen zijn aan de ontwikkeling van mindfulness in de samenleving. Op praktisch en uitvoerend niveau is er al gestart met het samen organiseren van een aantal activiteiten zodat het samenwerkingsproces in de praktijk onderzocht en versterkt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn het wederzijds openstellen van de werk- en contactgroepen en het organiseren van gezamenlijke evenementen. We nodigen hierbij de leden van beide verenigingen expliciet uit om elkaar te ontmoeten en met elkaar en elkaars verenigingen kennis te maken.

De besturen van de verenigingen hebben afgesproken om een van de belangrijkste uitdagingen in dit proces, namelijk het thema ‘kwaliteit’ en hoe de beide verenigingen kwaliteit willen bevorderen, diepgaander te bespreken. Tot die tijd spreken beide verenigingen af om geen nieuw beleid of nieuwe regels inzake kwaliteit, criteria of certificering te formuleren.

September 2014