Kwaliteitsregister

Mindfulnessregister

Het Mindfulnessregister wordt per 1 januari 2023 opengesteld.

Na verschillende overlegrondes in 2021 met leden en stakeholders is door de VMBN toegewerkt naar een onafhankelijk landelijk kwaliteitsregister voor registratie en herregistratie van gekwalificeerde mindfulnesstrainers. Dit register zal onder de naam Mindfulnessregister worden opengesteld.

Meer informatie over de herregistratie van categorie 1-leden in het Mindfulnessregister.

Invoering Mindfulnessregister

In samenwerking met vertegenwoordigers van de door de VMBN geaccrediteerde opleidingen is hard gewerkt aan de reglementen voor het Mindfulnessregister. Deze reglementen zijn voorgelegd aan de ALV op 24 mei 2022 en zijn met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Je vindt de reglementen op de pagina (Her)registratie. De reglementen voor accreditatie van opleidingen en nascholingen zijn te vinden op de pagina Accreditatie.

De basis voor de reglementen van het Mindfulnessregister zijn beschreven in het Kaderdocument Nederlandse Trainersopleidingen MBP’s. Dit document is gebaseerd op het document ‘A framework for the integrity of mindfulness-based-programs‘.

Nu de reglementen door de leden van de VMBN goedgekeurd, kunnen we verder met het inrichten van het Mindfulnessregister.
Opleiders van mindfulnesstrainers en aanbieders van nascholing kunnen vanaf 1 oktober 2022 een aanvraag doen voor (her)accreditatie van hun aanbod. Daarna kunnen mindfulnesstrainers vanaf 1 januari 2023 registratie aanvragen. VMBN leden die op 1 januari 2023 lid zijn in categorie 1 worden automatisch aangemeld in het register. De kosten van registratie zijn € 275,00 voor 5 jaar.

Eisen registratie en herregistratie mindfulnesstrainers

De registratie-eisen staan in het registratiereglement mindfulnesstrainers kwaliteitsregister. Alle leden van de VMBN die op 31 december 2022 categorie 1 trainer zijn worden in het Mindfulnessregister aangemeld.  Zij moeten 5 jaar daarna voldoen aan de criteria voor herregistratie.

Lees hier meer over de eisen voor (her)registratie.

Kwaliteitskeurmerk trainerschap

Het Mindfulnessregister is een resultaat van de uitwerking van de visie en missie van de VMBN. De VMBN is er voor ‘het ondersteunen van mindfulnesstrainers in de ontwikkeling en consolidering van het trainerschap, en om de kwaliteit van het MBP-trainerschap te bewaken en te bevorderen.’ Inschrijving in het Mindfulnessregister is een ‘kwaliteitskeurmerk’: cursisten, verwijzers en zorgverzekeraars kunnen erop vertrouwen dat de geregistreerde trainer deskundig, ervaren en betrouwbaar is.

Meer weten?

Kijk op de pagina’s (her)registratie en accreditaties. Daar staan ook links naar de veel gestelde vragen met antwoorden (Q&A). Op de website mindfulnessregister.nl vind je ook alle informatie.

Tevens hebben we een leeswijzer gemaakt. Hierin vind je een terugblik op de ontwikkelingen en wat er precies verandert en per wanneer dat gebeurt.