Kwaliteitsregister

In het menu rechts vind je alle nu beschikbare informatie over het Kwaliteitsregister mindfulness-based trainers van de VMBN.

In het Kwaliteitsregister mindfulness-based trainers (MBT) staan de trainers die voldoen aan de eisen voor categorie 1-trainer. Geregistreerde trainers hebben een geaccrediteerde opleiding gevolgd. Daarnaast volgen zij nascholing, intervisie en/of supervisie en retraites en geven zij regelmatig een erkende mindfulnesstraining.

Eisen registratie

Trainers dienen elke 5 jaar aan de eisen te voldoen om geregistreerd te blijven. Hiermee zorgt de trainer dat kennis, vaardigheden en eigen beoefening op peil blijven. Op hoofdlijnen zijn de eisen:

  • onderschrijven ethische gedragscode
  • dagelijkse eigen beoefening
  • geven van een erkende MBP- training (MBSR/MBCT)
  • volgen van intervisie en/of supervisie
  • volgen van nascholing
  • deelname aan stilteretraite

Meer informatie over de eisen voor categorie 1-trainers op de pagina herregistratie.

Planning

Het kwaliteitsregister wordt toegankelijk na instemming van de ALV met de reglementen voor herregistratie en voor accreditatie. Dan kunnen aanbieders van nascholing een aanvraag doen voor accreditatie. Vervolgens stellen we het kwaliteitsregister open voor categorie 1-leden van de VMBN. Op de pagina ‘Tijdelijke Werkgroep Regelingen’ vind je de afspraken die VMBN en opleiders van geaccrediteerde opleidingen maakten over het te volgen traject.

Achtergrond

Het kwaliteitsregister is een resultaat van de uitwerking van de missie van de VMBN. We zijn er voor ‘het ondersteunen van mindfulnesstrainers in de ontwikkeling en consolidering van hun trainerschap, om de kwaliteit van het MBP-trainerschap te bewaken en te bevorderen.’ Inschrijving in het Kwaliteitsregister is een ‘kwaliteitskeurmerk’: cursisten, verwijzers en verzekeraars kunnen erop vertrouwen dat je een deskundige, ervaren en betrouwbare trainer bent.

Het Kwaliteitsregister is vanaf zomer 2022 beschikbaar voor herregistratie van categorie 1-leden van de VMBN. Het is onze ambitie om hier in de toekomst een landelijk en onafhankelijk Register MBT van te maken.

Meer weten?

Kijk op de pagina’s herregistratie en accreditaties. Daar staan ook veel gestelde vragen met antwoorden (Q&A).