Kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister mindfulnesstrainers

Na verschillende overlegrondes in 2021 met leden en stakeholders heeft de VMBN besloten toe te werken naar een landelijk Kwaliteitsregister voor registratie en herregistratie van gekwalificeerde mindfulnesstrainers.

Meer informatie over de herregistratie van categorie 1-leden in het Kwaliteitsregister mindfulness-based trainers van de VMBN.

Planning invoering kwaliteitsregister

Op dit moment wordt in samenwerking met vertegenwoordigers van de door de VMBN geaccrediteerde opleidingen, gewerkt aan de reglementen voor dit landelijk Kwaliteitsregister. Op de pagina ‘Tijdelijke Werkgroep Register’ vind je de afspraken die de VMBN en vertegenwoordigers van geaccrediteerde opleidingen maakten over het te doorlopen traject. (De Tijdelijke Werkgroep Register werd eerder Tijdelijke Werkgroep Regelingen genoemd).

De verwachting is dat het register in de loop van 2022 zal worden opengesteld.

Het Kwaliteitsregister kan pas worden opengesteld na instemming van de ALV met de reglementen voor (her)registratie van gekwalificeerde mindfulnesstrainers en voor (her)accreditatie van opleidingen en nascholingen. Opleiders van mindfulnesstrainers en aanbieders van nascholing kunnen dan ook een aanvraag doen voor (her)accreditatie van hun aanbod.

Eisen registratie en herregistratie mindfulnesstrainers

In het Kwaliteitsregister staan straks de trainers die voldoen aan de toelatingseisen voor VMBN categorie 1-trainer. De geregistreerde trainers hebben met succes een geaccrediteerde opleiding afgerond. Daarnaast volgen zij nascholing, intervisie, supervisie en retraites, en geven zij regelmatig een in het register erkende mindfulnesstraining.

Lees hier meer over de eisen voor herregistratie.

Kwaliteitskeurmerk trainerschap

Het Kwaliteitsregister is een resultaat van de uitwerking van de visie en missie van de VMBN. De VMBN is er voor ‘het ondersteunen van mindfulnesstrainers in de ontwikkeling en consolidering van het trainerschap, en om de kwaliteit van het MBP-trainerschap te bewaken en te bevorderen.’ Inschrijving in het Kwaliteitsregister is een ‘kwaliteitskeurmerk’: cursisten, verwijzers en zorgverzekeraars kunnen erop vertrouwen dat de geregistreerde trainer deskundig, ervaren en betrouwbaar is.

Meer weten?

Kijk op de pagina’s herregistratie en accreditaties. Daar staan ook veel gestelde vragen met antwoorden (Q&A).