Kwaliteitsbeleid

Het Mindfulness Register is per 1 januari 2023 opengesteld.

Op 1 januari 2023 zijn alle categorie-1 leden overgezet in het landelijk Mindfulness Register voor registratie en herregistratie als gekwalificeerde gevorderde MBSR-trainers.

Na verschillende overlegrondes in 2021 met leden en stakeholders is door de VMBN toegewerkt naar een onafhankelijk landelijk kwaliteitsregister voor registratie en herregistratie van gekwalificeerde mindfulnesstrainers: het Mindfulness Register.

Meer informatie over de herregistratie van gevordere mindfulnesstrainers vind je in het Mindfulness Register.

Invoering Mindfulness Register

In samenwerking met vertegenwoordigers van de door de VMBN geaccrediteerde opleidingen is hard gewerkt aan de reglementen voor het Mindfulness Register. Deze reglementen zijn voorgelegd aan de ALV op 24 mei 2022 en zijn met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Je vindt de reglementen op de pagina (Her)registratie. De reglementen voor accreditatie van opleidingen en nascholingen zijn te vinden op de pagina Accreditatie.

De basis voor de reglementen van het Mindfulness Register zijn beschreven in het Kaderdocument Nederlandse Trainersopleidingen MBP’s. Dit document is gebaseerd op het document ‘A framework for the integrity of mindfulness-based-programs‘.

Sinds oktober 2022 wordt gewerkt aan de inrichting van het Mindfulness Register.
Opleiders van mindfulnesstrainers en aanbieders van nascholing kunnen sinds 1 oktober 2022 een aanvraag doen voor (her)accreditatie van hun aanbod. Daarna kunnen mindfulnesstrainers vanaf 1 januari 2023 registratie aanvragen.

VMBN leden die op 1 januari 2023 lid zijn in categorie 1 worden automatisch aangemeld in het register. De kosten van registratie zijn € 275,00 voor 5 jaar.

Bonusregeling voor VMBN leden

Alle VMBN-leden die op 1 januari 2023 lid waren in categorie 1, zijn door de VMBN aangemeld in het register.
Deze leden moeten hun registratie zelf afronden. De afronding van de registratie bestaat uit:

  • aanvullen adresgegevens en praktijkinformatie
  • ondertekenen voorwaarden en ethische gedragscode
  • betalen van de registratiekosten

Deze leden hoeven geen informatie of certificaten toe te voegen over vooropleiding, gevolgde mindfulnessopleiding, gevolgde retraites, etc., want deze informatie is al beschikbaar in de VMBN-ledenadministratie. Het niet nogmaals hoeven opgeven van deze informatie maakt deel uit van de bonusregeling voor VMBN leden. Een ander onderdeel van de bonusregeling is dat nascholingen die in de afgelopen 5 jaar gevolgd zijn en een retraite die in het afgelopen jaar gevolgd is mogelijk mee kunnen tellen voor herregistratie.

Voor intervisie, supervisie en gegeven MBSR- of MBCT-trainingen geldt dat je hiervoor alleen punten kunt krijgen als de activiteit plaatsvindt na 1 januari 2023.

Heb je je registratie afgerond en heb je tussen 1 januari 2017 en 31 december 2023 nascholingen gevolgd, voer deze dan in via het menu Snel toevoegen in PE-online. De registratiecommissie beoordeelt vervolgens of en zo ja hoeveel punten je hiervoor krijgt.

Heb je in 2022 een begeleide stilteretraite in de meditatietraditie gevolgd van minimaal 5 etmalen, dan kan je deze ook opvoeren.

 

Eisen registratie en herregistratie mindfulnesstrainers

De registratie-eisen staan in het registratiereglement mindfulnesstrainers kwaliteitsregister. Alle leden van de VMBN die op 31 december 2022 categorie 1 trainer waren, zijn in het Mindfulness Register aangemeld.  Zij moeten 5 jaar daarna voldoen aan de criteria voor herregistratie.

Lees hier meer over de eisen voor (her)registratie.

Kwaliteitskeurmerk trainerschap

Het Mindfulness Register is een resultaat van de uitwerking van de visie en missie van de VMBN. De VMBN is er voor ‘het ondersteunen van mindfulnesstrainers in de ontwikkeling en consolidering van het trainerschap, en om de kwaliteit van het MBP-trainerschap te bewaken en te bevorderen.’ Inschrijving in het Mindfulness Register is een ‘kwaliteitskeurmerk’: cursisten, verwijzers en zorgverzekeraars kunnen erop vertrouwen dat de geregistreerde trainer deskundig, ervaren en betrouwbaar is.

Meer weten?

Kijk op de pagina’s (her)registratie en accreditaties. Daar staan ook links naar de veel gestelde vragen met antwoorden (Q&A). Op de website mindfulnessregister.nl vind je ook alle informatie.

Tevens hebben we een leeswijzer gemaakt. Hierin vind je een terugblik op de ontwikkelingen en wat er precies verandert en per wanneer dat gebeurt.