Accreditatie

Accreditatie nascholing

Om te zorgen dat de categorie 1 mindfulnesstrainers – straks registerleden – kunnen voldoen aan de eisen voor herregistratie, moet er voldoende aanbod aan geaccrediteerde nascholing zijn. Aanbieders van nascholing kunnen deze daarom straks aanbieden voor accreditatie zodra het Kwaliteitsregister hiervoor opengesteld is, naar verwachting vanaf 1 oktober 2022.

Om een idee te krijgen van wat er gevraagd wordt voor de accreditatie van nascholingen, kun je alvast een kijkje nemen in het concept reglement accreditatie nascholing MBP-trainer (het reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV op 24 mei 2022).

Accreditatie opleidingen

Om te zorgen dat VMBN leden mindfulnesstrainers straks kunnen voldoen aan de eisen voor registratie in het Kwaliteitsregister moeten zij opgeleid zijn aan een door de VMBN geaccrediteerde opleiding tot mindfulnesstrainer. Aanbieders van opleidingen kunnen hun opleiding straks laten accrediteren. Wanneer dit zal zijn wordt op deze plek gemeld, naar verwachting is dit begin 2023 of eerder.
Om een idee te krijgen van wat er gevraagd wordt voor de (her)accreditatie van opleidingen kun je alvast een kijkje nemen in het concept reglement opleidingen MBP-trainer (het reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV op 24 mei 2022).

Meer informatie

Vragen en antwoorden van opleiders en aanbieders van (na)scholing (Q&A)

Bied je een opleiding of nascholing aan, of wil je dat gaan doen?
Binnenkort komt hier te staan hoe je accreditatie voor je aanbod kunt aanvragen.