Accreditatie nascholing

Bied je nascholingsactiviteiten aan, of wil je dat gaan doen?

In de eerste helft van 2022 komt hier te staan hoe je accreditatie van je aanbod kunt aanvragen.

Accreditatie nascholingen

Om te zorgen dat leden kunnen voldoen aan de eisen voor herregistratie, moet er voldoende aanbod aan geaccrediteerde nascholing zijn. Aanbieders van nascholing kunnen deze daarom vanaf november 2021 bij de VMBN aanbieden voor accreditatie.

De VMBN werkt samen met Wissenraet Van Spaendonck aan het accreditatiereglement. Hierin wordt het accreditatieproces van het opleidingsaanbod beschreven.

Klik hier voor het concept-accreditatiereglement.


Vragen van aanbieders nascholing

Op 6 september heeft er in samenwerking met onze partner in dit proces, Wissenraet Van Spaendonck, een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor aanbieders van nascholingen. Tijdens deze bijeenkomst en ook daarna zijn veel vragen gesteld. Alle vragen hebben we verzameld in een Q&A.

Klik hier om de Q&A over accreditatie van nascholingen te lezen.

In de ALV van 26 oktober (17.00 uur) licht het bestuur het besluit toe om de invoering van het Kwaliteitsregister een half jaar uit te stellen (uitgebreide toelichting). Ook is er dan weer gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden ALV 26 oktober

(De ALV is alleen toegankelijk voor VMBN-leden)