Herregistratie

Herregistratie categorie 1-leden

De VMBN werkt aan het opzetten van een landelijk Kwaliteitsregister mindfulnesstrainers. Alle geregistreerde trainers kunnen straks informatie uploaden en toevoegen ten behoeve van hun herregistratie. Registerleden moeten uiterlijk na 5 jaar voldoen aan de criteria voor herregistratie. De procedure en de eisen voor herregistratie worden beschreven in het registratiereglement (concept dat nog goedgekeurd moet worden in de ALV).

De VMBN is nog in overleg met stakeholders. Zodra meer informatie bekend is vind je deze hier.

Eisen voor herregistratie

Trainers dienen elke 5 jaar te voldoen aan eisen van doorlopende scholing en ervaring om geregistreerd te blijven. Hiermee zorgt de trainer dat kennis, vaardigheden en eigen beoefening op peil blijven. Op hoofdlijnen zijn de eisen:

  • onderschrijven ethische gedragscode
  • dagelijkse eigen beoefening
  • geven van een erkende MBP-training (nu alleen nog MBSR of MBCT)
  • volgen van intervisie en/of supervisie
  • volgen van nascholing
  • deelname aan stilteretraite

Aanvullende informatie