(Her)registratie

(Her)registratie categorie 1-leden

Vanaf 1 januari 2023 gaat het landelijke kwaliteitsregister mindfulnesstrainers van start: het Mindfulnessregister. Alle daarin geregistreerde ‘gevorderde’ trainers kunnen straks informatie uploaden en toevoegen ten behoeve van hun herregistratie. Registerleden moeten dan uiterlijk na 5 jaar voldoen aan de criteria voor herregistratie. De procedure en de eisen voor herregistratie worden beschreven in het registratiereglement mindfulnesstrainers kwaliteitsregister.
Trainers dienen elke 5 jaar te voldoen aan eisen van scholing en ervaring om in het Mindfulnessregister geregistreerd te kunnen blijven. Hiermee zorgt de trainer dat kennis, vaardigheden en eigen beoefening op peil blijven. Op hoofdlijnen zijn de eisen:
• onderschrijven ethische gedragscode
• dagelijkse eigen beoefening
• geven van een erkende MBP-training (nu alleen nog MBSR of MBCT)
• volgen van intervisie en/of supervisie
• volgen van nascholing
• deelname aan stilteretraites

Registratie en herregistratie basistrainer

Trainers die vanaf medio 2023 zijn opgeleid tot basistrainer ‘nieuwe stijl’ – aan een hiervoor geaccrediteerde opleiding – kunnen zich als ‘basistrainer’ in het Mindfulnessregister laten registreren. Ook zij moeten aan eisen van scholing en ervaring voldoen om geregistreerd te blijven. Zij kunnen hiervoor informatie uploaden en toevoegen om na 3 jaar geregistreerd te kunnen worden als ‘gevorderd’ mindfulnesstrainer. Hiermee zorgt de trainer dat kennis, vaardigheden en eigen beoefening op peil blijven. De hierop volgende herregistraties zullen steeds om de 5 jaar zijn.

Aanvullende informatie

Ben je op het moment van openstelling van het register – op 1 januari 2023 – categorie 1 trainer? Dan word je automatisch in het Mindfulnessregister overgezet.