Herregistratie

Herregistratie categorie 1-leden

De VMBN werkt aan het opzetten van een landelijk Kwaliteitsregister mindfulnesstrainers. Alle daarin geregistreerde ‘gevorderde’ trainers kunnen straks informatie uploaden en toevoegen ten behoeve van hun herregistratie. Registerleden moeten dan uiterlijk na 5 jaar voldoen aan de criteria voor herregistratie. De procedure en de eisen voor herregistratie worden beschreven in het concept registratiereglement mindfulnesstrainers kwaliteitsregister (het reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV op 24 mei 2022).
Trainers dienen elke 5 jaar te voldoen aan eisen van doorlopende scholing en ervaring om in het Kwaliteitsregister geregistreerd te kunnen blijven. Hiermee zorgt de trainer dat kennis, vaardigheden en eigen beoefening op peil blijven. Op hoofdlijnen zijn de eisen:
• onderschrijven ethische gedragscode
• dagelijkse eigen beoefening
• geven van een erkende MBP-training (nu alleen nog MBSR of MBCT)
• volgen van intervisie en/of supervisie
• volgen van nascholing
• deelname aan stilteretraite

 

Registratie en herregistratie basistrainer

Trainers die in 2023 zijn opgeleid tot basistrainer ‘nieuwe stijl’ – aan een hiervoor geaccrediteerde opleiding – kunnen zich als ‘basistrainer’ in het Kwaliteitsregister laten registreren. Ook zij moeten aan eisen van doorlopende scholing en ervaring voldoen om geregistreerd te blijven. Zij kunnen hiervoor informatie uploaden en toevoegen om na 3 jaar geregistreerd te kunnen worden als ‘gevorderd’ mindfulnesstrainer. Hiermee zorgt de trainer dat kennis, vaardigheden en eigen beoefening op peil blijven. De hierop volgende herregistraties zullen steeds om de 5 jaar zijn.

 

Aanvullende informatie

Ben je op het moment van openstelling van het register – naar verwachting op 1 januari 2023 – categorie 1 trainer? Dan word je automatisch in het Kwaliteitsregister overgezet.
Zodra meer bekend is over het Kwaliteitsregister vind je dit op deze plek.