Mieke Goudswaard – kennismaking

Mieke Goudswaard, secretaris VMBN
“Vertrouwen en waardering zijn voor mij kernwaarden, die ruimte geven aan openheid, diversiteit, experimenten en vernieuwing. Vanuit die waarden en houding wil ik me inzetten in de VMBN.
Concreet betekent dat voor mij: het organiseren van een zelfstandig functionerend bureau, met professionals die werken vanuit de visie en het strategisch beleid van de VMBN. Het betekent ook dat ik extern wil werken aan nauwe samenwerking van de VMBN met onze zustervereniging, de VVM, om vanuit de kernkwaliteiten van beide verenigingen onze gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Ten slotte vind ik een sterkere verbondenheid tussen leden en stakeholders belangrijk, zodat we samen, vanuit individuele expertise en uitstijgend boven concurrerende belangen, mindfulness meer en beter kunnen inzetten in diverse geledingen van de maatschappij.”

Mieke Goudswaard, secretaris

E-mail Mieke Goudswaard