Actief voor de VMBN

Wil je actief worden in een commissie of werkveldgroep?

De drijvende kracht achter onze vereniging is de inzet van onze leden. Wij groeien snel en daarom zijn we altijd op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan een commissie.

Als je belangstelling hebt, stuur dan een e-mail naar ons secretariaat. Geef aan op welk gebied je actief zou willen worden binnen de VMBN. Vermeld erbij hoe en wanneer je bereikbaar bent en sluit eventueel je cv bij.

Dank je wel!

Vacatures bestuur 

Om de verdere professionalisering en belangenbehartiging van onze leden te borgen is de VMBN op zoek naar nieuwe bestuurders. 

Het bestuur zal zich in de nabije toekomst steeds meer kunnen richten op het besturen omdat de operationele taken stapsgewijs over gedragen worden aan het bureau; in samenwerking met commissies en werkgroepen. De portefeuilleverdeling van het ‘bestuur nieuwe stijl’ ziet er als volgt uit:

  1. Kwaliteit: accreditatie van opleidingen, certificering van leden, herregistratie en richtlijnen erkenning van Mindfulness-based Programs (MbP’s), anders dan MBSR & MBCT;
  2. Maatschappelijke relevantie: stimulering brede erkenning en toepassing MbP’s;
  3. Communicatie: informatie zowel intern naar leden als extern naar stakeholders; 
  4. Lerende organisatie: beroeps- en leden belangen, intervisie en leden bijeenkomsten;
  5. Innovatie: ontwikkeling MbP’s en beroepsuitoefening in co-creatie met nationale en internationale mindfulness innovators.

Uitgaande van 5 portefeuilles ontstaan er op korte termijn 2 vacatures. Daarbij is het streven dat de vacatures vervuld worden door Mindfulnesstrainers (bij voorkeur met bestuurservaring) en met de optie om één persoon van buiten te benoemen zoals de huidige voorzitter. Je kunt een profielschets opvragen bij het secretariaat en/of je belangstelling, suggesties of voorstellen kenbaar maken aan Jos van Huut, via voorzitter@vmbn.nl. Uiteraard worden deze reacties als zeer vertrouwelijk behandeld. Als je liever een telefonische afspraak wilt kun je dat ook kenbaar maken via voorzitter@vmbn.nl