Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen van het VMBN-lidmaatschap kan tot uiterlijk 4 weken voor het einde van een kalenderjaar. Wanneer later wordt opgezegd dan dient de contributie voor het volgende kalenderjaar nog te worden voldaan.

Wil je het lidmaatschap opzeggen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat (info@vmbn.nl). We stellen het zeer op prijs als je wilt aangeven waarom je wilt opzeggen. Je ontvangt altijd een bevestiging van ontvangst van opzegging.

Als je wilt opzeggen vragen we je tevens om een korte (anonieme) enquête in te vullen: https://forms.gle/8iVuYwKc1viZP3v79

 

Na beëindiging van het lidmaatschap

Na beëindiging van het lidmaatschap word je automatisch uitgeschreven voor de VMBN-nieuwsbrieven en wordt je toegang tot het ledengedeelte van de VMBN-website afgesloten. Ook eventueel lidmaatschap van de besloten Facebook- en LinkedInpagina van de VMBN worden beëindigd. Eventuele openstaande contributies dienen nog te worden voldaan.

Na beëindiging van het lidmaatschap is het niet meer toegestaan om het VMBN-logo te gebruiken.