Vriend van de VMBN

Als je (nog) niet (of niet meer) voldoet aan de lidmaatschapscriteria, of als je mindfulness en de vereniging een warm hart toe draagt, dan kan je Vriend van de VMBN worden.

Als Vriend van de VMBN:

  • kan je deelnemen aan VMBN-activiteiten en bijeenkomsten
  • krijg je de Wetenschapsbrief en de VMBN Nieuwsbrief toegestuurd
  • heb je toegang tot het ledengedeelte van de VMBN-website waar je voor mindfulnesstrainers nuttige informatie vindt
  • krijg je toegang tot de VMBN Socials op Facebook en LinkedIN
  • heb je de mogelijkheid tot deelname aan werkgroepen en commissies

De bijdrage is € 45,00 per jaar.

Ben je Vriend van de VMBN en voldoe je na verloop van tijd aan de lidmaatschapscriteria? Dan kan je natuurlijk alsnog lid worden. De reeds betaalde bijdrage wordt in dat geval in mindering gebracht op de contributie.

Klik hier om je aan te melden als Vriend van de VMBN