VMBN logo

Veelgestelde vragen over (her)registratie categorie 1 leden

Hieronder staan de meest gestelde vragen. Klik op een vraag om het bijbehorende antwoord te zien.

Via de onderstaande links kan je snel naar de vragen en antwoorden die daar betrekking op hebben.
Omdat er inmiddels al heel veel vragen gesteld zijn, worden de allernieuwste vragen steeds tijdelijk bovenaan geplaatst.
Laatst gestelde vragen
Algemeen
Alles over supervisie en intervisie
Alles over retraites
Alles over MBSR en MBCT trainingen die je zelf geeft
Alles over hoe het zit met het toekennen en krijgen van punten
Alles over accreditatie van nascholingen

Heb je na het lezen van deze Q&A en het concept-reglement nog een vraag? Je kunt je vragen over herregistratie en het kwaliteitsregister tot een week voor de ALV (uiterlijk 19 oktober) indienen via info@vmbn.nl. Hieronder worden de antwoorden opgenomen.

Met betrekking tot MBP′s is de VMBN MBP-taskforce actief in een traject om samen met de BAMBA (UK) MBP-curricula internationaal erkend te krijgen.
Na erkenning wordt het mogelijk voor opleidingen om accreditatie aan te vragen. Daarna zal een trainer die hierin opgeleid is dit ook kunnen registreren.
Zolang een MBP nog niet erkend is kan een opleider/aanbieder het MBP als nascholing aanbieden voor accreditatie.
Alle (internationale) aanbieders van bij- en nascholingen kunnen accreditatie aanvragen.


Het is een grote wens van de VMBN om leden onderling vindbaar te maken binnen werkdomeinen. De communicatiecommissie werkt dit verder uit.


Jazeker, de VMBN organisseert maandelijks 'Ontmoetingen' met leden en hoort graag van alle leden wat de verwachtingen van lidmaatschap van onze verenging zijn en hoe de VMBN hier invulling aan kan geven.


Het klopt dat de MBSR en MBCT-trainingen een andere achtergrond en doelgroep hebben. Voor het MBCT-trainerschap specifiek gericht op deelnemers met depressieve klachten moet je extra geschoold zijn in bijv. psychologie of psychotherapie.


De VMBN wil voor beide groepen leden van meerwaarde zijn en zodoende is het bestuur actief in gesprek met de leden over de verwachtingen van lidmaatschap en hoe het beste invulling geven kan worden aan de behoefte aan een sterkere gemeenschapsvorming.


Een kandidaat met dit profiel kan het best met een geaccrediteerde opleiding in gesprek gaan en daar vragen wat nog nodig is om te voldoen aan de eisen tot categorie 1 trainer. De reguliere route met eventuele vrijstellingen dient gevolgd te worden. De sprokkelroute is sinds januari 2020 beëindigd.


We weten dat het mindfulnesstrainerschap vaker niet dan wel het hoofdberoep is. Cursisten, belangstellenden en stakeholders zoals zorgverzekeraars zullen straks in het register zoeken naar goed opgeleide trainers met de juiste competenties. De VMBN heeft geen invloed op de kosten van opleidingen.


De MBP-taskforce is op internationaal niveau, samen met de BAMBA (UK), bezig met het formuleren van internationale criteria voor MBP’s. Op basis hiervan kunnen MBP-curricula erkend worden in een bepaalde categorie. Hiervoor moet het curriculum evidence-based, dus op basis van wetenschappelijk onderzoek, worden onderbouwd. Alleen opleidingen in erkende curricula kunnen accreditatie aanvragen.


Als je nu categorie 1 geregistreerd mindfulnesstrainer bent, dan word je straks in het kwaliteitsregister geplaatst zonder aanvullende ‘controle’. Vanaf dat moment kun je gaan voldoen aan de herregistratie eisen, daar heb je 5 jaar de tijd voor.


Voor herregistratie zijn PE-punten te behalen voor supervisie/ intervisie. Samen moeten 10 PE-punten in 5 jaar gehaald worden. Aan jou de keuze of je dat via supervisie en/of intervisie doet. Supervisie levert 2 punten op per sessie, intervisie 1 punt.


Zowel in het reglement Accreditatie Nascholingen (artikel 21 docenten) als in het Kaderdocument Trainersopleidingen vind je criteria voor docenten. Als straks het register volledig is ingericht en open wordt gesteld, kun je een accreditatie aanvraag indienen in het register. Dan word je door PE-online automatisch langs alle criteria en de daarbij gevraagde uploads geleid.


Op 9 mei om 16 uur is er een ONLINE informatiebijeenkomst voor opleiders en aanbieders nascholingen. Oproep gemist? Mail naar info@VMBN.nl


Jazeker, de geaccrediteerde opleidingen staan er al, zie https://www.vmbn.nl/over-vmbn/lidmaatschap-vmbn/geaccrediteerde-opleidingen/ De geaccrediteerde nascholingen zullen straks zowel in het register als op de website vermeld worden.


De nascholing moet aantoonbaar bijdragen aan de persoonlijke en/of beroepsontwikkeling van de mindfulnesstrainer. Als het een mindfulness-based nascholing betreft is het zeker zinvol om aan te sluiten bij de MBI-TAC, het is aan de accreditatiecommissie om de inhoud op waarde te schatten.


Algemeen Terug naar boven

In de Missie van onze vereniging staat dat wij ons inzetten om onze leden te ondersteunen in de ontwikkeling van hun vak; de vereniging ambieert de kwaliteit van het trainerschap te bevorderen en te bewaken. De VMBN heeft hiertoe weliswaar richtlijnen opgesteld maar deze niet eerder getoetst. Dat kan straks in het kwaliteitsregister.


Bij herregistratie wordt opnieuw gekeken of jij als trainer nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen van het mindfulnesstrainerschap. Je ben ooit toegelaten als cat. 1 lid en voldeed daarmee aan de daarvoor gestelde eisen. In lijn met de kwaliteitseisen die we als vereniging hebben en voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling in je vakgebied is het belangrijk dat je je uiterlijk op 31 december 2027 laat herregistreren. Tot 1 januari 2028 heb je de tijd om de volgende punten te behalen: nascholingen (75 punten) en retraites (10 etmalen of 2x 5 etmalen) volgt; evenals supervisie/intervisie (10 punten) en ook zelf trainingen blijft geven (16 punten). Elk 5 jaar wordt gemeten of je aan je herregistratie verplichtingen voldoet.


Het kwaliteitsregister mindfulnesstrainers is een onafhankelijk register met een eigen Stichtingsbestuur en website. Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk voor alle mindfulnesstrainers die lid zijn van een mindfulness(beroeps)vereniging om zich te laten registreren.


Je kunt straks alleen nog in het register je categorie 1 (gevorderd) lidmaatschap voortzetten. Alle categorie 1 leden worden automatisch overgezet. Over 5 jaar word je dan getoetst voor herregistratie. Registerlidmaatschap levert je vergoeding van de zorgverzekeraar en goede vindbaarheid (bijv. voor het bedrijfsleven) op. Je hoeft uiteraard niet in het register, dan is je lidmaatschap vergelijkbaar met het categorie 2 lidmaatschap van nu.


Nee, alle categorie 1 leden staan per 1 januari 2023 in het register. Elke catorie 1 trainer heeft zich bij inschrijving gecommitteerd aan het volgen van nascholing. Alleen in het register is het mogelijk PE-punten voor herregistratie na 5 jaar te krijgen.


Het VMBN lidmaatschap kost 175 euro per jaar. Daarnaast betaal je 35 euro per jaar voor de herregistratie in het kwaliteitsregister. Je bent straks zowel op de website VMBN als in het register vindbaar.


Elke categorie 1 trainer die in het register staat, wordt straks ook nog steeds vermeld op de VMBN website als Registerlid. Ook je aanbod aan trainingen kan je straks blijven vermelden.
Het kwaliteitsregister en de VMBN-website opereren overigens onafhankelijk van elkaar. Dit om het in de toekomst mogelijk te maken ook ander trainers dan die van de VMBN op te nemen. Tot die tijd staat de aanmeldknop op de VMBN-website en krijgt men inlog gegevens via aanmelden bij de VMBN.


Om categorie 1 lid te kunnen blijven gelden de lidmaatschapscriteria zoals die op onze website staan. Elk VMBN lid heeft zich hieraan verbonden en we gaan ervan uit dat elke mindfulnesstrainer zich wil blijven ontwikkelen en verdiepen in het vak. Na 5 jaar (dec 2027) wordt hierop getoetst.


Wij willen de herregistratie graag professioneel en toekomstbestendig uitvoeren. In PE-online staan ongeveer een half miljoen professionals geregistreerd. Daarmee is het een bekend en betrouwbaar registratie-tool, dat zich ook steeds verder ontwikkelt.


Dit document is opgemaakt in samenspraak met onze leden (eind 2021), vertegenwoordigers van de door de VMBN geaccrediteerde opleidingen en een professioneel bureau. Hierin staat precies omschreven hoe e.e.a. in en rond het register geregeld is. Er staat bijv. in voor welke onderdelen je punten je kunt halen. Je vindt het reglement op onze website op de pagina 'Kwaliteitsregister (her)registratie'. Het is concept, omdat de leden er nog over moeten stemmen tijdens de ALV van 24 mei.


Je bent van harte welkom om deel te nemen aan het vragenuurtje op dinsdag 10 september, van 16:00 tot 17:00 uur. Meld je svp aan via https://www.vmbn.nl/register/45. Je kunt ook je vragen per email stellen aan info@vmbn.nl Jouw vraag en het antwoord komen dan hier in deze Q&A.


Jazeker, het reglement zal ter stemming gebracht worden in de ALV van 24 mei.


Om je te kunnen herregistreren heb je 75 punten aan nascholingen nodig. Minimaal 50 punten hiervan moet je besteden aan geaccrediteerde (op kwaliteit getoetste) nascholingen. Aanbieders van nascholingen kunnen hun aanbod laten accrediteren door een accreditatiecommissie, die het aanbod onder de loep neemt en er accreditatiepunten aan toekent. Als het aanbod wordt geaccrediteerd dan wordt dit zichtbaar in het register, zodat jij een keuze hebt. De overige 25 punten mag je behalen in de ′vrije ruimte′, de niet-geaccrediteerde nascholingen. Het is de keuze van de aanbieder om het aanbod te laten accrediteren.


Iedereen die nu categorie 1 lid van de VMBN is wordt automatisch in het register gezet en hoeft niet apart nog documenten te uploaden voor deze registratie.


In het register worden de categorie 1 leden opgenomen die nu MBSR of MBCT opgeleid zijn. Daartoe heeft de VMBN inmiddels 5 MBSR- en MBCT-opleidingen geaccrediteerd. De MBP-taskforce heeft samen met de BAMBA (UK) internationale standaards opgesteld om ook andere MBP′s dan de MBSR en MBCT te kunnen erkennen. Het MBCL curriculm is inmiddels als een gelijkwaardig MBP. De opleiders van de MBCL kunnen vanaf 1 oktober 2022 accreditatie aanvragen.


De aanbieder van een geaccrediteerde opleiding zal jouw naam en registratienummer doorgeven als je met goed gevolg de opleiding hebt afgerond. Dit komt dan automatisch in jouw dossier. Van een niet-geaccrediteerde opleiding moet je bewijsmateriaal van deelname, bijv. een certificaat, uploaden.


Het is jouw verantwoordelijkheid om inzichtelijk te maken dat je een nascholing hebt gevolgd. Vraag dus om een bewijs van deelname aan de aanbieder. Bij het volgen van een geaccrediteerde nascholing heb je dit niet nodig, dan levert de aanbieder van de nascholing jouw gegevens aan en komt dit automatisch in het dossier.


Op 1 januari 2023 word je automatisch overgezet naar het register. Dan gaat voor iedereen de herregistratie periode van 5 jaar in, dus op 1 januari 2028 moet je aan alle eisen hebben voldaan.


Je hebt 5 jaar de tijd. Startdatum is 1 januari 2023; op 1 januari 2028 moet je aan alle eisen voor herregistratie hebben voldaan.


Ja, de compensatieregeling houdt in dat mindfulnesstrainers die vóór 1 januari 2023 categorie 1 geregistreerd staan bij de VMBN hun nascholingen tot 5 jaar voor de ingangsdatum van het register mogen meenemen in de ′vrije ruimte′ indien is voldaan aan de voorwaarden ter beoordeling van de herregistratie commissie.


Je hebt 5 jaar de tijd om aan de eisen voor herregistratie te voldoen. Ons advies is dan ook om je tijdig te oriënteren op zowel de eisen als jouw mogelijkheden. Neem svp ruim voor de herregistratiedatum contact met de registratiecommissie op als je meent dat je buiten jouw schuld om niet aan de eisen kunt voldoen terwijl je er wel alles aan gedaan hebt om het te laten slagen.


Nee, alle categorie 1 leden worden automatisch overgezet in het nieuwe register. Je krijgt een inlognummer waarmee je je (herregistratie) gegevens kunt invoeren. Het is aan jou of je je dossier in het register ook volledig wilt maken.


Ja, om het PE-online abonnement en de daarbij behorende ondersteuning om je herregistratie te bekostigen is 35 euro per jaar per geregistreerd lid nodig.


Ja, alle geregistreerde mindfulnesstrainers zijn er in zichtbaar en vindbaar. Dus cursisten die een goed gekwalificeerde trainer zoeken kunnen jou erin vinden. Je bepaalt zelf welke gegevens van jou zichtbaar zijn m.b.t. adres e.d.


Deze vind je in het register en op de website van de VMBN.


Nee, alleen categorie 1 trainers komen in het register te staan. Jij blijft gewoon zichtbaar op de website van de VMBN als VMBN-lid.


Wij baseren het aantal punten op het internationaal erkende document ′A framework for the integrity of mindfulness based programs′.


Er zijn minimaal 50 punten nodig voor door jouw gevolgde geaccrediteerde nascholingen. Na 1 oktober 2022 kunnen aanbieders van nascholingen accreditatie aanvragen. Het aanbod, met het aantal toegekende punten, is dan op 1 januari 2023 voor jou zichtbaar in het register. Jij hebt dan 5 jaar de tijd om deze punten te behalen. Wij verwachten dat gedurende die 5 jaar het aanbod steeds aangevuld wordt. Het is immers aantrekkelijk voor aanbieders van nascholingen om in het register te staan met hun aanbod. Daarnaast kun je maximaal 25 punten behalen in de ′vrije ruimte′. Dit betreft niet-geaccrediteerde nascholingen. Dit kunnen mindfulness-based nascholingen zijn die (nog) geen accreditatie hebben aangevraagd; of andere nascholingen die jij belangrijk vindt voor je professionele ontwikkeling. Het is aan de registratie commissie om dit per casus te beoordelen.


Op de eerste plaats vragen wij onze trainers goed in de spiegel te kijken en zich af te vragen of hun handelen kloppend is met dat waar zij voor getekend hebben. Mocht de registratiecommissie informatie hebben die wijst op ′onethisch handelen′ dan zullen ze daarover in gesprek gaan met het betreffende lid. Het bestuur kan een lid uitschrijven waarop ook de registratie in het kwaliteitsregister wordt doorgehaald, als de trainer: informatie heeft ingevoerd of aangeleverd die aantoonbaar onjuistheden bevat;′ Hiervan wordt het betreffende lid uiteraard schriftelijk op de hoogte gesteld.


Zolang de trainer gerigistreerd staat in het register blijft het categorie 1 trainerschap geldig tot 1 janauri 2028. Daarna wordt het lid geherregistreerd of indien niet aan de eisen is voldaan, uitgeschreven.


Je hebt vanaf 1 januari 2023 vijf jaar de tijd om je herregistratie in orde te maken. Dit wordt uiterlijk in december 2027 getoetst.


Al onze leden die op 31 december 2022 cat. 1 lid zijn, worden in 1 keer overgeheveld in het kwaliteitsregister. Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 heb je de tijd om je herregistratie in orde te maken.


Dat is niet het geval. Alle leden die als categorie 1 lid staan geregistreerd bij de VMBN worden voor 1 januari 2023 zonder dossier in het register opgenomen. Documenten die je wilt laten meetellen in de vrije ruimte en zijn gevolgd in de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2022 dienen dus opnieuw geüpload te worden in PE-online.


Er staat geen hardheidsclausule in het reglement. Wel is een artikel opgenomen over herregistratie in bijzondere persoonlijke omstandigheden: Als door bijzondere persoonlijke omstandigheden het voldoen aan het aantal vereiste studiebelastingsuren of de andere eisen voor herregistratie in de registratieperiode niet mogelijk was, kan de trainer zich wenden tot de registratiecommissie met een, met redenen omkleed, verzoek om tot een aangepaste regeling te komen.


Tussen de datum dat het register opengezet wordt voor aanbieders van nascholingen en registratie van categorie 1 leden zit 3 maanden. Wij verwachten, ook gezien de belangstelling van aanbieders, dat zodra jij op 1 januari 2023 inlogt er geaccrediteerd aanbod voor je klaar staat. Volgens onze partner WVS is er geen enkele zorg over voldoende aanbod van nascholingen. Zij hebben de ervaring dat het aanbod eerder de vraag overtreft. Voor een aanbieder is een register met 900 leden die nascholingen nodig hebben voor hun herregistratie een hele interessante plek om aanbod kenbaar te maken. Ook na 1 januari 2023 zal er voortdurend nieuw aanbod bij kunnen komen.
De VMBN heeft geen aanbod van geaccrediteerde retraites.


Zolang de reglementen niet zijn goedgekeurd kunnen we niet van start met PE-online. Dan kunnen potentiële aanbieders van nascholingen ook geen accreditatie aanvragen en informatie over de nascholing uploaden. Dit is een beetje de kip en het ei verhaal. Tussen de datum dat het register opengezet wordt voor aanbieders van nascholingen en registratie van categorie 1 leden zit 3 maanden. Als we het een uitstellen, stellen we ook het andere uit. Volgens onze partner WVS is er geen enkele zorg over voldoende aanbod van nascholingen. Zij hebben de ervaring dat het aanbod eerder de vraag overtreft. Voor een aanbieder is een register met 900 leden die nascholingen nodig hebben voor hun herregistratie een hele interessante plek om hun aanbod kenbaar te maken. Ook na 1 januari 2023 zal er voortdurend nieuw aanbod bij kunnen komen.


Ja, de VMBN heeft samen met de vertegenwoordigers van de door ons geaccrediteerde opleidingen alle conceptreglementen doorgelopen. En samen met de opleiders het Reglement Accrediatie Opleidingen en het Kaderdocument Trainersopleidingen opgesteld. Deze documenten vormen uitgangspunt bij de (her)accreditatie van opleidingen.


De verdeling tussen 50 punten voor geaccrediteerd nascholingsaanbod en 25 punten voor aanbod in de vrije ruimte is na zorgvuldige afweging tot stand gekomen. De 50 punten die te behalen zijn via geaccrediteerd aanbod, daaraan is een toets voorafgegaan of het aanbod voldoet aan de kwaliteitsnormen die daarvoor zijn opgesteld. Aanbod in de vrije ruimte verhoogt weliswaar de persoonlijke keuzevrijheid van de trainer, maar doet een groot beroep op toetsing achteraf door de registratiecommissie. Vandaar deze verdeling.


Nee, de termijn van 5 jaar gaat in vanaf het moment dat je geregistreerd categorie 1 registertrainer bent. Als je je bijvoorbeeld op 1 juli 2023 inschrijft in het register, dan moet je op 1 juli 2028 voldoen aan de criteria voor herregistratie.


De verdeling is aan jezelf, maar we raden je aan vroegtijdig aan het voldoen van je herregistratie eisen te beginnen zodat je niet voor verrassingen komt te staan.


Alle leden die op 1 januari 2023 lid zijn in categorie 1 worden zonder vorm van nader onderzoek in het register gezet. Er is sprake van een generaal pardon.


Toen je categorie 1 trainer werd heb je je gecommitteerd aan het volgen van minimaal 7 nascholingsdagen en/of retraitedagen per 2 jaar zie https://www.vmbn.nl/over-vmbn/lidmaatschap-vmbn/criteria-lidmaatschap/ Het enige verschil is dat wij nu de herregistratie praktisch gaan uitvoeren. Je hebt 5 jaar de tijd om je herregistratie in orde te maken. Ook in andere beroepsgroepen ben je gehouden aan bij- en nascholingen.


Dat is helaas niet meer mogelijk. De overheid heeft hiervoor de STAP-subsidie ingericht. Zie berichtgeving hierover op onze website of op de site van de overheid: STAP-budget.


Ons register staat in PE-online, in dit systeem staan een half miljoen professionals geregistreerd. Na inloggen kun je direct beginnen met het invullen van formats en het uploaden van documenten behorende bij jou bij- of nascholing, retraite etc. Dit blijft in je systeem staan waardoor na 5 jaar zichtbaar is of je aan alle eisen voldoet voor herregistratie. Alle door jou gevolgde geaccrediteerde nascholingen komen bovendien automatische in je dossier te staan.


Dit betreft lichaamsoefeningen - yoga, tai chi etc. – en formele en informele meditaties, nodig voor je embodiment. Wij kunnen niet controleren of je je hieraan houdt. Dit is wel een mooi thema om te bespreken in je intervisiegroepje of tijdens supervisie.


Het document A FRAMEWORK FOR THE INTEGRITY OF MINDFULNESS-BASED PROGRAMS van het International Mindfulness Integrity Network (IMI https://iminetwork.org/): https://iminetwork.org/wp-content/uploads/2021/07/IMI_Ethics-and-standards-for-MBP-JULY_2021.pdf en het Kaderdocument Trainersopleiding, zie pagina Kwaliteitsregister op onze website.


Ja, dat klopt. Na eenmalige transfer in het register van alle categorie 1 leden geldt voor hen dat de datum van herregistratie 5 jaar later valt.


Ja, dat klopt. Er is een jaarlijke betaling van 35 euro nodig om in het register te moen blijven staan.


Dat klopt, dit komt bovenop je lidmaatschapsgeld voor de VMBN. De 35 euro is de minimum kostprijs om het register ‘draaiende’ te houden en jouw herregistratie mogelijk te maken.


Wij zijn een verenging zonder winstbejag in dienst van onze leden, dit is de minimale kostprijs om het kwaliteitsregister (PE-online) in de lucht te houden.


Als categorie 1 trainer blijf je verplicht je jaarlijks bij te scholen en te ontwikkelen. Aan het PE-online registersysteem - dat de basis is voor ons kwaliteitsregister - zijn maandelijks kosten verbonden. Het systeem is zo ingericht dat je vragen kunt stellen en je gevolgde nascholingen en andere activiteiten kunt aanvullen/uploaden. De 35 euro is de minimum kostprijs. Je kunt je op elk moment laten uitschrijven.


Om de herregistratie technisch mogelijk te kunnen maken is het nodig dat alle categorie 1 trainers straks in het register staan. Het is uiteraard ook mogelijk om af te zien van categorie 1 trainerschap en je niet op te laten nemen in het register, dan wordt je automatisch categorie 2 mindfulnesstrainer.


Het lidmaatschapsgeld blijft 175 euro per jaar. Daarnaast zullen categorie 1 leden per jaar 35 euro bijdragen voor opname in het kwaliteitsregister.


Voor de accreditatiecommissie zijn twee mensen geselecteerd en voor de registratiecommissie is een belangstellende. In hoofdstuk 7 Registratiereglement en hoofstuk 3 Reglement Accrediatie nascholingen kun je nalezen welke eisen aan de registratie- resp. de accreditatiecommissie gesteld worden. Het betreft onafhankelijke commissies onder een nieuw te vormen Stichtingsbestuur Kwaliteitsregister.


Hoeveel tijd de herregistratiecommissie nodig heeft zal afhangen van de volledigheid van het aangeleverde materiaal en de onderbouwing van de aanvrager.


Het Kwaliteitsregister is onafhankelijk wat betekent dat alle gekwalificeerde mindfulnesstrainers die lid zijn van een mindfulnessvereniging zich aan kunnen melden. Op dit moment neemt de VMBN hierin het voortouw.


Ja, alle reglementen zijn samen met hen nagelopen en/of opgesteld.


Zorgverzekeraars en andere partijen zijn gebaat bij heldere kwaliteitsnormen en regelingen. De VMBN wil met het inrichten van een onafhankelijk kwalitetisregister laten zien waar goedgekwalificeerde mindfulnesstrainers te vinden zijn. Dit zal onze lobby-positie bij de zorgverzekeraars, bijv. om mindfulness in het basispakket te krijgen, alleen maar versterken. De zorgverzekeraars hebben geen invloed op de inhoud van de criteria, daarvoor baseren wij ons op internationale mindfulness-experts en regelgeving.


Nee, we zijn een lerende vereniging. Het doel van de VMBN is: het aanbieden van goede kwaliteit mindfulnesstrainingen. De werking van het Kwaliteitsregister zal regelmatig gevalueerd en indien nodig kunnen de reglementen aangepast worden.


Men moet geregistreerd staan als categorie 1 trainer.


Artikel 10 gaat over de 1e herregistratie (na 3 jaar) na de opleiding nieuwe stijl tot basistrainerschap (gaat 1 september 2023 van start). Artikel 11 gaat over gevorderd trainerschap, vereglijkbaar met categorie 1 trainerschap. Herregistratie voor blijvende professionele ontwikkeling is steeds na 5 jaar.


De VVM is volledig geïnformeerd en heeft alle reglementen ook gekregen. Er is nog geen reactie gekomen.


Ja, dat klopt.


1. Cat 1 trainers worden geregistreerd in het nieuwe systeem als gevorderd trainer, uiterlijk 31 december 2027 dient aan alle herregistratie-eisen die gelden voor een gevorderd trainer bij voortgaande professionele ontwikkeling te zijn voldaan. Deze eisen zijn te vinden in het Registratiereglement Mindfulnesstrainers.


Ja, dat klopt.


Nee nog niet, dat is een volgende stap. Zodra de reglementen zijn goedgekeurd zullen we zorgverzekeraars en andere stakeholders en mogelijke opdrachtgevers op de hoogte stellen.Punten, wat telt en wat nietTerug naar boven

Nee, er zijn 3 categorieën die meetellen voor herregistratie:
1. geaccrediteerde mindfulness-nascholingen;
2. geaccrediteerde overige-nascholingen van belang voor je professionele ontwikkeling;
3. niet-geaccrediteerde opleidingen (mindfulness of overig). Voor nascholingen gevolgd in categorie 1 en 2 moet je 50 punten halen; niet-geaccrediteerd valt in de vrije ruimte, hier kun je 25 punten halen.


Jazeker, PhD zou prima passen binnen de 25 registerpunten van de vrije ruimte; evenals het schrijven van artikelen, beleidsvoorbereidende en bestuursactiviteiten. Dit moet moet kwalitatief onderbouwd worden dat dit interessant is voor de beroepsgroep. Leden kunnen zich hiermee actief en innovatief ′scholen′.


Opleidingen die gevolgd zijn tot 6 jaar voor registratie - dus vanaf 1 januari 2017 - kunnen ingediend worden voor herregistratie in de ′vrije ruimte′ (voor nog niet geaccrediteerde nascholingen). De herregistratie commissie beoordeelt de aanvraag.


Hieronder vallen alle opleidingen die op 1 januari 2023 nog niet door de accreditatiecommissie nascholingen zijn geaccrediteerd. Dit kunnen opleidingen zijn voor verdieping of verbreding van het mindfulnesstrainerschap, maar ook opleidingen die je gevolgd hebt voor je verdere professionele ontwikkeling. Deze aanvragen worden beoordeeld door de herregistratie commissie en vallen binnen de ′vrije ruimte′.


De aanbieder van het symposium kan bij het Register accreditatie nascholing aanvragen. De accreditatiecommissie nascholingen beoordeelt de aanvraag op basis van vooropgestelde afspraken rond puntentoekenning én de informatie over het symposium. Daarna wordt het symposium met de toegekende punten zichtbaar in het register.


De aanbieder van de nascholing kan bij het Register accreditatie nascholing aanvragen. De accreditatiecommissie nascholingen beoordeelt de aanvraag op basis van vooropgestelde afspraken rond puntentoekenning én de informatie over de opleiding. Daarna wordt de nascholing met de toegekende punten zichtbaar in het register.


Op basis van de informatie die het registerlid geeft, waaronder een upload van het programma e.d., kent de herregistratiecommissie het aantal punten toe op basis van vooropgestelde afspraken rond puntentoekenning én de informatie over de opleiding.


Indien de opleiding niet geaccrediteerd is, kan de trainer een aanvraag indienen om deze op te laten nemen in de ′vrije ruimte′. De herregistratiecommissie zal dan punten toekennen op basis van vooropgestelde afspraken rond puntentoekenning én de informatie over de opleiding. Als er voor de ACT-opleiding succesvol accreditatie is aangevraagd, ter beoordeling aan de accreditatiecommissie nascholingen, dan wordt deze opleiding met de toegekende punten zichtbaar in het register.


De herregistratiecommissie zal zich op basis van je profiel en je aanvraag buigen over het al dan niet toekennen van punten betreffende je aanvraag voor nascholing in de ′vrije ruimte′.


In de ′vrije ruimte′ kunnen maximaal 25 punten behaald worden voor nascholingen die (nog) niet in het Register geaccrediteerd zijn. Je onderbouwt je aanvraag met de relevantie voor je beroep/professionele ontwikkeling en informatie (programma, uren) betreffende de nascholing. De herregistratiecommissie beoordeelt je aanvraag.


Voor VMBN leden die op 1 januari 2023 al categorie 1 lid zijn, geldt een bonusregeling. Dit houdt in dat nascholingen die gevolgd zijn tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2023 meegeteld kunnen worden in de vrije ruimte. Hoeveel punten een nascholing krijgt, moet nog beoordeeld worden. Dit zal afhangen van het aantal dagen/uren van de betreffende scholing. De registratiecommissie gaat dat straks beoordelen.


Aanbieders van nascholing kunnen vanaf oktober 2022 (nadat de reglementen goedgekeurd zijn in de ALV) accreditatie aanvragen. Elke aanvraag wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie en daarbij wordt vastgesteld hoeveel punten de nascholing oplevert. Op dit moment kunnen we dat dus nog niet aangeven, omdat het nog niet mogelijk is accreditatie aan te vragen.


Voorjaar en deze zomer 2021 zijn de 1e conceptreglementen voor herregistratie en accreditatie van nascholingen opgesteld in samenwerking een professioneel bureau met veel ervaring hierin. In mei 2022 leggen we de conceptreglementen (opnieuw) voor aan aanbieders van nascholingen (9 mei) en onze leden (op 10 mei) en ter stemming in de ALV van 24 mei. Jouw herregistratie periode start op 1 januari 2023, vanaf dat moment kun je nascholingen uploaden in het register en heb je tijd tot 31 december 2027 om je herregistraite in orde te maken. Omdat veel van onze categorie 1 leden al langer lid zijn hebben we een ′bonusregeling′ ingesteld waarmee je nascholingen die je de afgelopen 6 jaar (vanaf 1 januari 2017) hebt gevolgd voor maximaal 25 punten in de ′vrije ruimte′ mee kunt nemen.


Afhankelijk van de zwaarte van de nascholing, bijv. voorwerk, stage, verslag etc. kun je gemiddeld stellen dat 1 accreditatiepunt nascholing overeenkomst met 1 uur effectieve scholing (pauzes niet meegerekend). Valt jouw trainingsdag onder de ′vrije ruimte′ dan kent de registratiecommissie het aantal punten toe. Valt jouw nascholingsdag onder ′geaccrediteerde nascholing′ dan vind je het aantal toegekende punten bij het aanbod in het register. Deze punten zijn toegekend door de accreditatie commissie.


Indien het een geaccrediteerde nascholing betreft, dan heeft de accreditatie commissie de aanvraag in behandeling genomen en de punten toegekend op basis van aantal contacturen extra werk e.d. Dit aanbod vind je straks in het register. Indien het een niet-geaccrediteerd aanbod betreft, buigt de registratie commissie zich over de punten toekenning. Globaal kun je uitgaan van 1 punt is 1 contactuur nascholing.


Jazeker, de geaccrediteerde nascholingen staan straks met hun toegekende punten vermeld, evenals de evenementen waaraan de VMBN zelf punten toekent, bijv. voor het bijwonen van een VMBN webinar, ledendag e.d.


De aanbieder van een lezing kan accreditatie aanvragen, de voorwaarden hiervoor staan in het accreditatiereglement en de accreditatiecommissie beoordeeld de aanvraag en kent de punten toe. Indien positief dan verschijnt dit aanbod in het register en kun jij na het (aantoonbaar) gevolgd hebben ervan de punten bijschrijven onder de 50 punten voor geaccrediteerde nascholing. Als de lezing niet geaccrediteerd is onderbouw jij waarom het volgen ervan voor jouw professionele ontwikkeling van belang is en kent bij positieve beoordeling de registratiecommissie punten toe voor jouw ′vrije ruimte′.


Iedereen die aan de voorwaarden voldoet en een interessant nascholingsaanbod heeft kan accreditatie aanvragen. De VMBN weet niet van tevoren wie een aanvraag gaat indienen. Mocht een aanbod van jouw keuze straks niet tussen de geaccrediteerde nascholingen zitten, dan kun je de door jouw gevolgde scholing wellicht wegschrijven onder de ′vrije ruimte′. Je kunt de aanbieder van de nascholing naar jouw keuze er ook op wijzen dat het mogelijk interessant is voor hem/haar/* om accreditatie aan te vragen.


In de opstartfase is nog niet alles duidelijk. Dat kan ook niet omdat het een met het ander samenhangt. Zo kan er nog geen geaccrediteerd aanbod voor nascholing zijn als er geen helderheid bestaat over de criteria waaraan voldaan moet worden. Daar zijn de accreditatiereglementen en het registratiereglement voor. Nadat deze zijn goedgekeurd kan er vaart gemaakt worden en hebben aanbieders 3 maanden de tijd om een aanbod voor nascholing in te dienen voordat de periode waarin de herregistratie dient plaats te vinden van start gaat. Aanbieders van nascholingen kunnen ook daarna nieuw aanbod voor accreditatie aanbieden zodat het aanbod continu zal worden aangevuld. De ervaring bij andere beroepsgroepen wijst uit dat er ruim voldoende zal worden aangeboden. Op het moment dat MBCL een geaccrediteerde nascholing zou zijn, kan zij mee tellen in de 50 punten geaccrediteerde nascholingen. Zolang de MBCL nog niet geaccrediteerd is kun je haar opnemen in de 25 punten vrije ruimte.


Indien internationale aanbieders accreditatie aanvragen voor hun nascholingsaanbod worden punten toegekend en komt het aanbod zichtbaar op de website. Als het niet door ons geaccrediteerde nascholing betreft kun je het toevoegen in jouw vrije ruimte. De registratiecommissie beoordeelt dan je aanvraag. Op dit moment maken wij geen onderscheid tussen live en online. Internationale retraites tellen onder voorwaarden mee, zie website.


Ja, je kunt de voor het NIP gevolgde scholing onderbouwd aanbieden in de ′vrije ruimte′ de herregistratiecommissie beoordeelt dit.


Niet geaccrediteerde nascholingen mogen meegenomen worden in de vrije ruimte. Vanuit de bonusregeling geldt dit ook voor nascholingen die in de periode 2017 en 2022 zijn gevolgd.


Mocht blijken dat er straks geen geaccrediteerd aanbod is wat een aanvulling is op wat je al gedaan hebt, dan kan je een onderbouwd verzoek indienen bij de registratiecommissie om in aanmerking te komen voor een aangepaste regeling.


Het is aan de registratie commissie om dit te beoordelen.


Ja dat klopt.


Jazeker, zolang deze nog niet als nascholing geaccrediteerd is, telt deze training mee in de ‘vrije ruimte’.


Het is aan de accreditatie- (bij aanvraag voor accreditatie) of aan de registratiecommissie (indien aanvraag voor de ‘vrije ruimte’) om de punten toe te kennen. Dit is naast het aantal dagdelen ook afhankelijk van extra opdrachten/huiswerk e.d. Als indicatie kun je nemen dat 1 PE-punt ongeveer vergelijkbaar is met 1 uur nascholing, maar het is aan de commissies om hier de juiste puntentelling aan toe te kennen.


De 50 PE-punten betreffen alleen de geaccrediteerde nascholingen. Retraites staan daar los van. Voor retraites geldt een aparte puntentelling: 10 etmalen in 5 jaar. Of een retraite Insight Dialogue onder retraites of onder de 25 PE-punten ‘vrije ruimte’ valt, is aan de registratiecommissie om te beoordelen. 50 PE-punten voor geaccrediteerde nascholing in 5 jaar: dit is ongeveer 10 uur per jaar en dit is ongeveer 1.5 dag nascholing per jaar. Dit is slechts een indicatie, het is aan de accreditatiecommissie om te beoordelen hoeveel punten een nascholing krijgt.


Je kunt je persoonlijke casus en vragen daaromtrent straks in het register voorleggen aan de registratiecommissie.


Individuele goed onderbouwde verzoeken kunnen straks gericht worden aan de registratiecommissie, die zal daar dan een gewogen besluit over nemen.


Daar voorziet het systeem niet in. Je kunt jouw specifieke casus uiteraard wel voorleggen aan de registratiecommissie.


Er kan een onderbouwd verzoek ingediend worden bij de registratiecommissie, die kijkt er dan naar.


PE staat voor permanente educatie. 1 PE-punt is vergelijkbaar met 1 SBU: studie belasting uur.


Dat klopt. Het maken van vlieguren is onderdeel van de herregistratie. Als er gegronde redenen zijn waarom het niet is gelukt voldoende trainingen te geven kan een onderbouwd verzoek worden ingediend bij de registratiecommissie.


Een verzoek tot dispensatie met onderbouwing kan ingediend worden bij de registratiecommissie.Supervisie / intervisie Terug naar boven

Voor intervisie is de richtlijn om minimaal aan 2 sessies, in een groepje (4-8 personen), per jaar deel te nemen. Dit levert 1 punt per sessie (van bijv. 2 uur) op. In totaal moeten 10 punten behaald worden in 5 jaar. Deze punten kunnen ook behaald worden in combinatie met supervisie. Aan 1 sessie supervisie worden 2 punten toegekend. Dus voor intervisie/supervisie zijn samen 10 punten nodig.


De supervisor bepaalt de duur van een sessie. Meestal is dit 1 uur + voorbereiding + reflectieverslag. Een supervisie sessie levert 2 punten op.
Intervisie duurt meestal 2 uur in een groepje van minimaal 4 personen. Een intervisiebijeenkomst levert 1 punt op.
In de periode van 5 jaar moeten er in totaal 10 punten behaald worden voor superisie en/of intervisie. Je bepaalt zelf de verdeling.


De VMBN ziet voor zichzelf een faciliterende en een richting gevende rol. Een projectgroep intervisie – met leden die veel ervaring hebben met intervisie vanuit andere beroepsgroepen - vormt hiervoor de denktank. Er ligt een aanbeveling voor een groepsgrootte tussen de 4-8 personen met een sessieduur van ongeveer 2 uur, 4 keer per jaar, met een minimum van 2 keer per jaar. Dit kan live of online zijn, in open groepen (mensen kunnend per keer aanhaken) of gesloten groepen (jouw vaste intervisie groepje). Er kunnen specifieke intervisies groepen komen per regio of domein, maar ook algemene groepen, beginners en gevorderden door elkaar of een meer uniforme groep. De deelnemers kunnen zelf een groep samenstellen, of via de website van de VMBN zoeken naar bijv. een intervisie groep in de buurt of uit hetzelfde werkveld. Het idee is dat de intervisie zoveel mogelijk onderling door de groepsleden zelf wordt verzorgd. Informatie vind je op de website onder 'voor leden' en na inlog.


De leden voeren zelf in het kwaliteitsregister in wanneer intervisie heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt uitgegaan van vertrouwen. Wel geven leden 1 naam op van een collega die ook aanwezig was bij diezelfde intervisie, zodat eventueel steekproefsgewijs controle kan plaatsvinden.


Leden kunnen zelf op zoek gaan naar intervisiegenoten, of bestaande groepjes zouden aan kunnen geven dat er nog ruimte is. Op de VMBN website kun je na inlog intervisiegenoten vinden of een intervisiegroepje oprichten.


In het kwaliteitsregister (PE-online) vul je een format in, per intervisie bijeenkomst wordt de volgende informatie gevraagd: datum bijeenkomst, tijdsduur, aantal deelnemers, naam en registernummer van 1 collega deelnemer, korte omschrijving van het besproken thema (geen naam en toenaam, alleen gesprekonderwerp). Je verklaart met het uploaden van dit formulier dat het naar waarheid is ingevuld.


Ja, op de website van de VMBN is - na inlog - een ‘vraag en aanbod’ pagina ingericht waar intervisiegenoten elkaar kunnen vinden.


Voor intervisie en/of supervisie moet je in 5 jaar tijd 10 punten halen. De punten kun je halen door bijv. 5 supervisie sessies te volgen: 1 sessie is 2 punten. Of 10 intervisie sessies (2 per jaar): 1 sessie is 1 punt. Je mag ook supervisie sessies en intervisie sessies bij elkaar optellen; dus 2 supervisies = 4 punten + 6 intervisies = 6 punten, is samen 10. Je kunt een supervisie sessie volgen bij een door de VMBN erkend supervisor, zie onze website. Voor intervisie heb je een groepje nodig tussen de 4 en 8 deelnemers, eveneens te vinden op de website, na inlog.


De VMBN wil vooral faciliterend zijn, de intervisie groepjes zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud. De richtlijnen voor intervisie vind je op de website.


Als je supervisie volgt bij een door de VMBN aangestelde supervisor. Je vindt deze op onze website https://www.vmbn.nl/over-vmbn/supervisie/


Op de website van de VMBN vind je de door de vereniging erkende supervisoren, zie https://www.vmbn.nl/over-vmbn/supervisie/ De te bespreken onderwerpen stem je af met je supervisor.


In het register wordt gevraagd om naam en registernummer van 1 collega trainer uit jouw intervisiegroepje, datum van deelname en een korte omschrijving van het besproken onderwerp.


Dit draagt zeker bij aan een mooie persoonlijke ontwikkeling maar supervisie over een door jou gegeven mindfulnesstraining is wezenlijk anders dan supervisie gevolgd over je werk als psycholoog. Het telt dus niet mee.


Supervisie voor herregistratie gaat meetellen vanaf 1 januari 2023.


De puntentoekenning gaat per sessie; voor 1 sessie supervisie 2 PE-punten; voor 1 sessie intervisie 1 sessie 1 PE-punt.


Er is een lijst, op onze website, met erkende supervisoren. Als gebruik wordt gemaakt van een buitenlandse supervisor dient de supervisor te voldoen aan de eisen die aan de Nederlandse supervisoren worden gesteld. De kwaliteit moet gegarandeerd zijn.RetraitesTerug naar boven

In 5 jaar tijd moeten 10 etmalen, evt. verdeeld over maximaal 2 sessies van elk minimaal 5 etmalen, gevolgd zijn.


Nee, een retraite moet minimaal uit 5 etmalen bestaan.


Retraites vallen niet onder de 75 PE-punen voor nascholingen maar hebben een aparte puntentelling. In 5 jaar tijd volg je 10 etmalen stilteretraite. Een retraite die je in 2022 volgde telt mee, voor maximaal 5 etmalen. Dit is onderdeel van de bonusregeling en geldt als je op 1 janauri 2023 al categorie 1 trainer bent.


Ja, de retraites – 1x 10 etmalen; of 2 x 5 etmalen, die je volgt vanaf 1 januari 2023 tellen mee. Je vraagt je retraitebegeleider om een bewijs van deelname. Je moet in 5 jaar 10 punten halen, dus in 1 x 10 punten (10 etmalen) of in 2 x 5 punten (2 x 5 etmalen).


Het is jouw verantwoordelijkheid om inzichtelijk te maken dat je een retraite hebt gevolgd. Vraag dus om een bewijs van deelname aan de aanbieder.


Nee, dat hoeft niet. De criteria voor het volgen van een retraite vind je op de VMBN website, op basis daarvan maak je een keuze. Na afloop van de retraite vul je de gevraagde informatie in het register in. De eis is 10 etmalen gevolgd in 5 jaar; of 2 x minimaal 5 etmalen. De retraite vindt grotendeels in stilte plaats, zie voorbeeld dagprogramma op de website. Er zijn richtlijnen voor de traditie waarin de retraite gevolgd kan worden, dit laatste is een eis bij toelating als cat. 1 lid. De eisen voor retraites die tellen bij herregistratie zijn minder streng zodat ook retraites waarin bijvoorbeeld interpersoonlijke mindfulness wordt beoefend mee kunnen tellen. Op deze manier kun je je ontwikkelingen in de traditie van jouw voorkeur.


Voor herregistratie mag een retraite ook online gevolgd worden.


De bonusregeling betreft een retraite van 5 etmalen die je volgde in 2022. Eerder gevolgde retraites tellen dus niet mee. Vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2028 moet je 10 etmalen aaneengesloten of 2x 5 etmalen retraites volgen.


Om mee te tellen moeten de door jou gevolgde retraites minimaal 10 etmalen of 2 x 5 etmalen beslaan en in de periode vallen tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2027. Je mag 1 retraite van 5 etmalen - die je gevolgd hebt in 2022 - mee laten tellen in de bonusregeling.


Dat klopt. Alleen retraites van minimaal 10 etmalen, of 2x 5 etmalen tellen mee. Je mag 1 retraite van 5 etmalen, gevolgd in 2022 mee laten tellen in de bonusregeling. Zie onze website.


De herregistratie periode van 5 jaar gaat voor alle categorie 1 leden in op 1 januari 2023 en loopt tot 1 januari 2028.


Je kunt dit voorleggen aan de registratiecommissie. Onderbouw waarom je geen 5-daagse retraites kunt volgen, dan zal de registratiecommissie daar naar kijken. Elke aanvraag wordt individueel en met zorg behandeld.


De retraite eis is 10 etmalen of 2x 5 etmalen. Als jij hier om gezondheidsredenen of persoonlijke situatie niet aan kunt voldoen en dit kunt onderbouwen, dan kun je hierover contact opnemen met de registratiecommissie.


Ja, dat kan zeker meetellen. Kijk op onze website voor de criteria, die ook gelden voor buitenlandse retraites https://www.vmbn.nl/over-vmbn/lidmaatschap-vmbn/retraitecriteria/ " target="_blank">https://www.vmbn.nl/over-vmbn/lidmaatschap-vmbn/retraitecriteria/
De registratiecommissie beoordeelt jouw aanvraag op basis van de vermelde criteria.


De bonusregeling geldt voor gevolgde nascholing; retraites vallen hierbuiten, behalve als je een retraite volgde van 5 etmalen in 2022. Als je straks in het register een buitenlandse retraite wilt indienen, dan dien je o.a. het programma en het bewijs van deelname, te uploaden.


Het is mogelijk om onder bijzondere omstandigheden en goed onderbouwd een aanvraag in te dienen bij de registratiecommissie voor een aanpassing m.b.t. deze eis.


Jazeker, voor herregistratie mogen ook online retraites gevolgd zijn. Dit toon je aan door het programma en het bewijs van deelname - met jouw naam en die van de retraitebegeleider(s) erop, de naam en duur van de retraite – op te vragen bij de retraitebegeleider. Beide documenten moet je uploaden.


Ja dat kan in uitzonderingsgevallen (zie Richtlijn retraites).


Als er persoonlijke omstandigheden zijn kan onderbouwd dispensatie gevraagd worden voor 2 retraites van minimaal 2.5 etmalen.


Nee, de vrije ruimte is een categorie voor niet vooraf geaccrediteerde nascholing. Retraites staan hier los van.


Binnen de nieuw op te richten stichting van het kwaliteitsregister zal een speciale werkgroep met een lijst komen met aanbevolen retraites. Dit is vooral van belang voor de registratie van nieuwe trainers. Gevorderde trainers mogen uit een ruimer aanbod kiezen.


Geven van MBSR, MBCT en MBP trainingen Terug naar boven

In 5 jaar tijd zijn 16 PE-punten te behalen: een gegeven 8-weekse MBSR of MBCT training aan een groepje van minimaal vier deelnemers levert 2 punt op; een training met minder dan 4 trainers levert 1 PE-punt op. De trainer geeft minimaal 8 trainingen met minimaal 4 deelnemers per 5 jaar.


Het register is nu nog alleen voor categorie 1 MBSR en/of MBCT trainers. Alleen de door jou gegeven 8-weekse MBSR of MBCT training, inclusief een stiltedag, tellen mee voor herregistratie.


Zodra een MBP erkend en de opleiding geaccrediteerd is, zou deze mee kunnen tellen. De taskforce Mindfulness-based Programs is hier nog volop mee aan de slag. Naar verwachting zijn de nieuwe richtlijnen hiervoor in 2022 ontwikkeld.


In de criteria lidmaatschap cat. 1 en 2 wordt praktijkervaring gevraagd van minimaal 2 MBSR of MBCT trainingen per jaar; dit betekent 10 trainingen in 5 jaar. Wij vragen 8 trainingen met minimaal 4 deelnemrs per 5 jaar. Dit is minder dan hoe het eerst was.


De opleiding tot mindfulnesstrainer gaat in de toekomst veranderen. Dit veranderingsproces gaat in samenspraak met onze stakeholders en is gebaseerd op de internationale richtlijnen, zie het Kaderdocument Trainersopleidingen. In de nieuwe richtlijnen wordt meer nadruk en belang gehecht aan het geven van trainingen om voldoende ervaring op te doen.


Op dit moment voorziet het register hier nog niet in. Het betreft alleen de gegeven MBSR en MBCT trainingen. Anderde MBP's tellen pas mee als het curriculum van deze trainingen als volwaardige MBP′s zijn erkend en de betreffende MBP-opleiding is geaccrediteerd.


Van belang is dat je jouw cursisten een stiltedag aanbiedt die aansluit op de 8-weekse training en er inhoudelijk onderdeel van uit maakt. Daarnaast staat het je vrij stiltedagen aan te bieden.


Ten tijde van calamiteiten, zoals Covid 19, zal de registratiecommissie daar rekening mee houden. Daarnaast is het mogelijk om goed onderbouwd ′uitstel′ aan te vragen. Dan is het aan de herregistratiecommissie om dit te beoordelen.


Het kwaliteitsregister is nu nog voor cat. 1 opgeleide MBSR of MBCT trainers. Herregistratie betreft dan ook dit vakgebied. Zodra andere MBP′s op hun kwaliteit zijn getoetst en erkend breiden we het register verder uit.


De trainingen die jij gegeven hebt voor 1 januari 2023 tellen niet mee voor je herregistratietraject dat in gaat op 1 januari 2023 en loopt tot 1 januari 2028. In ieder geval zolang deze Covid-19 perikelen nog duren tellen online gegeven trainingen ook gewoon mee.


Nee, alleen de door jou gegeven MBSR en MBCT trainingen tellen mee. De MBP-askforce van de VMBN is druk bezig om internationale richtlijnen en erkenning voor MBP′s te ontwikkelen en mogelijk te maken. Zodra dit rond is wordt uitbreiding in het register mogelijk.


Met het ondertekenen van de ethische gedragscode gaan we ervan uit dat je eerlijk bent over je gegeven trainingen en het aantal deelnemers. Steekproefsgewijs zullen we registerleden om een bewijs vragen.


De door jouw gegeven trainingen kun je aanmelden in PE-online. Er wordt gevraagd naar aantal deelnemers, startdatum en soort training. Staat je training vermeld op je website, dan kan je evt. de URL opgeven. Steekproefsgewijs kunnen we je vragen te laten zien dat je de training ook daadwerkelijk aan dat aantal deelnemers hebt gegeven. Dit kan bijv. een (geanonimiseerd) bewijs zijn dat een deelnemer de training heeft betaald. De herregistratieperiode gaat pas in op 1 januari 2023, dus alleen gegeven trainingen vanaf die datum tellen mee.


Nee, deze tellen nu nog niet mee. De VMBN is hard bezig om het mogelijk te maken dat straks meerder MBP’s erkend en geaccrediteerd kunnen worden. Houdt hiervoor onze Nieuwsbrieven en de website in de gaten.


De MBSR en MBCT zijn beiden 8-weekse groepstrainingen van 2.5 uur per sessie, inclusief een stiltedag van 6 uur. We adviseren onze trainers vooraf aan de training een intake met de kandidaat cursist te houden, dit kan op papier zijn en eventueel aangevuld met een telefonisch gesprekje of korte ontmoeting. Cursisten ontvangen een werkboek en audiomateriaal. Er staat nu nog geen informatie hierover op de website, wij denken na over een passende formulering voor op onze website.


Als je lid bent van de vereniging gaan we ervan uit dat je je houdt aan de afspraken die gelden voor de MBSR en MBCT-trainingen. Je ondertekent met je lidmaatschap de ethische gedragscode van de VMBN en geeft daarmee aan dat je je daaraan zult houden.
Het kwaliteitsregister helpt om mindfulness nog beter zichtbaar te maken in de samenleving en om te laten zien waar we als professionals voor staan.


We gaan er van uit dat je niet verder gaat dan het aantal deelnemers wat jij als trainer kunt behappen opdat de cursisten zich veilig, gehoord en gezien voelen. Dit heeft veel te maken met je ervaring en waar jij je senang bij voelt. Voor een live training zou dit bijv. 12 deelnemers kunnen zijn. Wij stellen geen limiet.


Ja de iMBSR valt daar onder, het gaat om groepjes van 1-3 deelnemers waar 1 PE-punt per training voor te behalen is.


Of de twee punten ook worden toegekend aan beide trainers of dat de punten over beide trainers worden verdeeld is nog onderwerp voor nader overleg.


Wij gaan ervan uit dat het organiseren en managen van grotere groepen een beroep doet op andere trainercompetenties: denk aan de persoonlijke intakes, de interactie tussen groepsleden, de inquiries.


Nee, alleen gegeven 8-weekse MBSR en MBCT trainingen, of andere MBP- trainingen die t.z.t. geaccrediteerd zijn leveren punten op. De daarbij behorende stiltedagen vallen onder de 1 of 2 punten die je krijgt voor een gegeven training.


De herregistratie betreft nu nog alleen de MBSR en MBCT opgeleide categorie 1 trainers. Zodra het curriculum van Mindfulness for Health van Breathworks, of een andere MBP erkend is, en de opleiding geaccrediteerd is, zal uitbreiding met deze categorie MBP-trainers in het register tot de mogelijkheden gaan behoren. De MBP-taskforce van de VMBN werkt aan de internationale erkenning van MBP’s.


Vooralsnog niet, het register is primair ingericht voor herregistratie categorie 1 mindfulnesstrainers. De PE-punten betreffen activiteiten die nodig zijn om je MBSR of MBCT trainervakmanschap te blijven ontwikkelen. Je kunt jouw persoonlijke casus straks wel voorleggen aan de registratiecommissie.


Vooralsnog is het niet mogelijk om andere dan de MBSR en MBCT-trainingen mee te laten tellen voor PE-punten. De MBP-taskforce is samen met de BAMBA op internationaal niveau bezig om ook andere MBP curricula internationaal erkend te krijgen, zodat het trainerschap in het register in de toekomst ook met deze categorie trainers verbreed kan worden.


Vooralsnog is het niet mogelijk om andere dan de MBSR en MBCT-trainingen mee te laten tellen voor PE-punten. De MBP-taskforce is samen met de BAMBA op internationaal niveau bezig om ook andere MBP curricula internationaal erkend te krijgen, zodat ons trainerschap in de toekomst ook verbreed kan worden.


Vanaf 1 januari gaat de herregistratieperiode in van 5 jaar. Deze casuïstiek betekent een uitzondering op de regel en zal gemotiveerd voorgelegd moeten worden aan de registratiecommissie.


Ook online gegeven erkende MBP trainingen tellen mee voor de 16 PE punten.


Het betreft minder dan 2 trainingen per jaar voor groepjes van 4 deelnemers en meer. Anders betreft het 3 trainingen per jaar in klein groepjes. Bij de reglementen zijn we ervan uitgegaan dat mindfulnesstrainerschap een nevenactiviteit is en geen hoofdberoep. We hebben daar rekening mee gehouden.


Je moet aannemelijk kunnen maken dat de training 8 weken was inclusief stiltedag. We gaan dit steekproefsgewijs controleren. Bijv. bankafschrift of als onderdeel van het behandelplan.


Dit is een begrijpelijke en terechte vraag. Ontwikkelingen in de Mindfulnesscommunity gaan snel en deze vraag is daar het gevolg van. Het vraagt dan ook om een zorgvuldig en weloverwogen antwoord. Op dit moment heeft de MBP taskforce (VMBN & BAMBA) 4 Mindfulness-based programma’s erkend. Dit zijn:
• MBCP_angst (mindfulness-based child birth_fear)
• MBCL (mindfulness-based compassionate living)
• MBOE (mindfulness-based organisational education)
• Mindfulness, een praktische gids om rust te vinden in een hectische wereld (mindfulness-a practical guide to finding peace in a frantic world).

Er zijn nog een aantal vragen te beantwoorden voordat een besluit genomen kan worden of deze MBP’s meetellen in de 16 PE-punten voor gegeven trainingen, zoals: Komt er in het kwaliteitsregister een apart register voor deze specialisaties? Wat zijn de eisen waaraan moet worden voldaan in een specialisatie om toegelaten te worden tot het register? Wat zijn de eisen voor herregistratie voor deze specialisatie? Wat zijn de eisen voor herregistratie voor een trainer die in meerdere MBP’s is gespecialiseerd?

Het op te richten Mindfulness Register zal zich - in samenwerking met de aangesloten beroepsvereniging(en) en de geaccrediteerde opleidingen - buigen over deze vragen. Het is daarom nog te vroeg om deze vraag te beantwoorden. Wel mag erop vertrouwd worden dat op deze vraag een passend antwoord gevonden zal worden en dat er sprake zal zijn van een overgangsregeling mocht dat nodig zijn.


Accreditatie nascholingen Terug naar boven

In principe alle nascholingen die categorie 1 trainers helpen verdiepen en verbreden in hun vakgebied. Er worden wel specifieke eisen gesteld aan zowel de nascholing als de docent. Deze zijn te vinden in het Reglement Accreditatie Nascholingen.


Ja, dat kan. Als het aanbod wat jij wilt volgen niet geaccrediteerd is, kun je ook kijken of je het kunt opnemen in je ‘vrije ruimte’. De ‘vrije ruimte’ geldt ook voor buitenlands aanbod. De registratiecommissie beoordeelt jouw aanvraag en kent de PE-punten toe.


Elk register kent zijn eigen voorwaarden en criteria. Je zult dus inderdaad voor het kwaliteitsregister een aparte accreditatie-aanvraag moeten doen.


Jazeker, het register blijft zolang het bestaat open staan voor nieuw aanbod van nascholingen!


Nee, niet geaccrediteerd aanbod kun je aanmelden in de ′vrije ruimte′. Alleen aanbod van geaccrediteerde nascholingen is vindbaar in het register.


Als de ACT accreditatie nascholing aanvraagt worden hier gelijk punten aan toegekend en wordt het aanbod zichtbaar voor elke geïnteresseerde categorie 1 trainer. Tot die tijd kun je het opvoeren binnen de ′vrije ruimte′, de herregistratiecommissie beoordeelt het dan.


Indien de aanbieder van jouw nascholing accreditatie aanvraagt worden punten toegekend en komt het aanbod zichtbaar op de website. Als het niet door ons geaccrediteerde nascholing betreft kun je het toevoegen in jouw vrije ruimte. De registratiecommissie beoordeelt dan je aanvraag.


Elke aanbieder van nascholingen - mindfulness of overig - kan een aanvraag indienen voor accreditatie. Dit kan via de aanmeldknop die na goedkeuring reglementen, in oktober, verschijnt op onze website.


De kosten voor accreditatie zijn: 225,- voor 1 jaar en 425,- voor 3 jaar. De nascholing mag binnen deze periode meerdere malen aangeboden worden.


De kosten voor accreditatie zijn daarom laag gehouden: 225,- voor 1 jaar en 425,- voor 3 jaar. De nascholing mag binnen deze periode meerdere malen aangeboden worden.


Nee, dat kan niet. Als geen accreditatie is aangevraagd voor een nascholing dan is de nascholing niet getoetst en is niet bekend of deze aan de eisen voldoet en voor hoeveel PE-punten deze nascholing mee telt. Als je deelneemt aan een geaccrediteerde nascholing zorgt de docent ervoor dat de punten automatische worden bijgeschreven in je dossier onder de 50 PE-punten.


Op dit moment wordt het register ingericht voor herregistratie categorie 1 MBSR of MBCT opgeleide trainers, de geaccrediteerd nascholingen zullen op deze groep gericht zijn. De VMBN zet zich in om meer MBP’s erkend en geaccrediteerd te krijgen, zodat het aanbod zich de komende 5 jaar kan verbreden en verdiepen.


Als je al langer categorie 1 trainer bent zul je als het goed is al verschillende nascholingen hebben gevolgd, vandaar de bonusregeling die het mogelijk maakt om eerder gevolgde nascholing, tot 6 jaar geleden, mee te nemen in de ‘vrije ruimte’. Het aantal categorie 1 trainers dat over 5 jaar geherregistreerd wenst te worden is een interessante markt voor aanbieders van nascholingen. De VMBN voorziet dat dit een prikkel zal zijn om nieuw nascholingsaanbod te ontwikkelen. Bovendien is er veel beweging in het mindfulnessveld, denk bijv. aan de ontwikkeling van nieuwe MBP’s. De VMBN verwacht dat gedurende de herregistratieperiode van 5 jaar meer MBP’s erkend en geaccrediteerd zullen worden, wat het aanbod zal verruimen.


De VMBN heeft geen controle op de prijs van nascholingen. We gaan ervan uit dat er steeds voldoende aanbod van nascholing zal zijn. We handelen in de geest van mindfulness en zullen per situatie en moment kijken wat mogelijk en wenselijk is.