Ted van Rijt – kennismaking

Ted van Rijt, penningmeester VMBN
“Al tien jaar ben ik nauw betrokken bij de VMBN als bestuurslid. In die periode heb ik me met veel zaken beziggehouden o.a. met het Huishoudelijk reglement, de klachtenregeling, de vertrouwenspersoon, supervisie, beleid minder draagkrachtigen, en collectieve verzekeringen.
Nu richt ik me vooral op kwaliteitsbevordering van de leden, door in nauwe samenwerking tussen VMBN en VVM te komen tot accreditatie van opleidingen en (her)certificering van leden. Daarnaast blijf ik als voorzitter actief in de toelatingscommissie, omdat de actuele problematiek rond certificering hier direct zichtbaar wordt.”

Ted van Rijt, penningmeester

E-mail Ted van Rijt