Veelgestelde vragen – FAQ

VMBN ledenbeheer – vragenlijst aanvullen gegevens lidmaatschap


Veelgestelde vragen over dit onderzoek


1. Waarom moet ik deze vragenlijst invullen? 

 

Antwoord:
Om ons vak van trainerschap van mindfulness-based programs steviger in de maatschappij te zetten is de VMBN afhankelijk van haar leden en dus van jou.

Met jouw input wordt de VMBN krachtiger als community én als gesprekspartner met stakeholders als zorgverzekeraars, overheid en werkgeversorganisaties. Hiervoor is een uitbreiding van de informatie in het ledenbestand noodzakelijk. Hier zullen alle leden in de toekomst van profiteren, dus ook jij.

 

2. Waarom nu?

 

Antwoord:
De VMBN is gegroeid naar inmiddels zo’n kleine 1000 leden. Dat vraagt om een andere manier van werken. Het up to date houden van informatie is daarbij een must. 

 

3. Wat heb ik er zelf aan om dit nu in te vullen? 

 

Antwoord:
Heel veel. De VMBN behartigt jouw belangen richting verzekeraars, werkgevers en andere stakeholders. Zo is bijvoorbeeld mogelijk om een vergoeding via de zorgverzekeraar te krijgen. Of durven werkgevers in zee te gaan met je omdat je een gekwalificeerde trainer van de VMBN bent.

 

4. Is het anoniem? 

 

Antwoord:
Het onderzoek is gericht op collectieve uitkomsten. Je NAW-gegevens zijn alleen zichtbaar voor de beheerders. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring getekend voorafgaand aan het onderzoek.

De data worden anoniem verwerkt om uitspraken te kunnen doen op verenigingsniveau. Het gaat in dit onderzoek om verhoudingen, spreiding en potentieel van de vereniging als geheel. Niet om individuele prestaties.

 

5. Wie krijgt dit te zien?


Antwoord:
De data kunnen worden ingezien door de onderzoeker/beheerders van de ledenadministratie. Zij hebben allen een verklaring getekend voor geheimhouding voorafgaand aan het werken met persoonsgegevens.

De onderzoeksresultaten uit analyse worden op hoofdlijnen, op collectief verenigingsniveau, gepresenteerd tijdens de ALV 2020.

 

6. Komt wat ik invul op de website van de VMBN te staan?


Antwoord:
Neen! Deze gegevens zijn voor intern gebruik van de VMBN. De leden zullen worden geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten op hoofdlijnen. Het enige dat op eigen verzoek op de VMBN-website wordt geplaatst is een link naar de eigen praktijkwebsite om het mindfulness trainingsaanbod zichtbaar te maken voor potentiële deelnemers in de eigen omgeving.

 

7. Hoe is dit anders dan wat ik al eerder heb ingevuld voor anderen over mindfulness?

 

Antwoord:
Je bent als lid van de VMBN onderdeel van de Vereniging die jouw belangen als mindfulnesstrainer direct behartigt. Dat is haar kerntaak. Deze vragenlijst is ontwikkeld door de VMBN en dient het belang van haar eigen leden. 

 

8. Ben ik verplicht dit in te vullen?


Antwoord:
We nodigen je nadrukkelijk uit dit wel te doen in het belang van de VMBN en de positie van haar leden in de samenleving. 

 

9. Wat als ik weiger dit in te vullen?


Antwoord:
Als je weigert dit in te vullen dan gebeurt er niets. We zijn dan wel erg benieuwd wat de reden is van je weigering zodat we daarvan kunnen leren. En om eventuele obstakels weg te nemen wanneer dat wenselijk is. We zijn er immers voor de leden. 

 

10. Wat gebeurt er als ik liever niet mee wil werken? 

 

Antwoord:
We vragen je alleen te overwegen waar je eventuele aarzeling in zit. Misschien kun je de surveyvragen deels beantwoorden? Misschien vind je het prettig om even geholpen te worden bij het invullen. Dat doen we graag. Of misschien is het iets anders? Je bent niets verplicht. Je kunt altijd contact opnemen via e-mail onderzoek@vmbn.nl

 

11. Waar kan ik bezwaar maken tegen dit onderzoek?

 

Antwoord:
Je kunt je bezwaren kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@vmbn.nl

 

Vragen over de inhoud 

12. Waar kan ik mijn VMBN registratienummer vinden?


Antwoord:
Het VMBN registratienummer kun je vinden op de factuur die je ontving voor betaling van de contributie van het lidmaatschap. Dit nummer is tevens je gebruikersnaam voor de VMBN-website om in te loggen.

 

13. Waarom staat mijn domein er niet bij?


Antwoord:
Uit de ledenadministratie blijkt dat tot dusver dat veel leden werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg. Ook is bekend dat een deel van de collega’s op de een of andere manier betrokken zijn bij onderwijs.

We volgen als VMBN zoveel mogelijk de internationale lijn, met name ook de indeling zoals aangehouden in het Mindful UK rapport. Daar kwamen we alleen niet helemaal mee uit. Daarom hebben we gekozen om de domeinen verder in te delen in bedrijfsleven en overheid (overig). Op basis van de uitkomsten kunnen we verder specificeren mocht dat logischer zijn. Er is ruimte voorzien om jouw domein te specificeren onder anders,……..
Als je er niet uit komt neem dan gerust contact op met de helpdesk. Mail naar onderzoek@vmbn.nl

 

14. Ik heb een diverse achtergrond in de gezondheidszorg en in het bedrijfsleven. Ik heb getwijfeld of ik hier nu ja tegen moest zeggen.


Antwoord:
Wanneer je een diverse achtergrond hebt dan vragen we je in te vullen wat nu voor jou het belangrijkste is in relatie tot je huidige mindfulnesstrainerschap.

Je kunt altijd een toelichting geven onder ‘anders, namelijk:____________’

 

15. Ik mis mijn opleiding in het overzicht.


Antwoord:
Je kunt dit noteren onder ‘anders, namelijk:_____________’

 

16. Bij het invullen van activiteiten lees ik steeds ‘bij benadering’. Ik weet het niet zo precies meer uit mijn hoofd. Wat vul ik in?


Antwoord:
We vragen je om een realistische schatting te maken over de afgelopen jaren.

Stel: je bent vier jaar lid van de VMBN als cat.1 of cat.2. lid. Hoeveel trainingen heb je per jaar gegeven? Weet je nog ongeveer hoeveel dat er waren?
Hoeveel deelnemers per training zaten er in een groep gemiddeld?
Dan wordt de rekensom: 4 (jaar) x 3 (trainingen per jaar) x gemiddeld 7 deelnemers = ongeveer 84 deelnemers getraind.

Ander voorbeeld:

Hoeveel etmalen retraite invullen?

Stel: je bent 7 jaar lid van de VMBN als cat.1 of cat.2.
Je gaat jaarlijks op retraite. Ene jaar lang, andere jaar kort.
Dan wordt de rekensom: 4 (vd 7 jaar) x 7 etmalen en 3 (vd 7 jaar) 3 etmalen) = 30 etmalen totaal

Bij benadering opgeven van getallen kan door het volgende 1-2-3-tje:
1. hoeveel jaar ben ik al lid?
2. hoeveel trainingen per jaar heb ik gedaan?
3. hoeveel deelnemers per training gemiddeld?
= getal

Dit getal kun je schuiven met de schuifbalk of rechtstreeks intypen in het invulblokje ernaast.

 

17. Mijn antwoord op sommige activiteiten vragen is  0 –
Hoe geef ik dat aan, want ik moet iets invullen om verder te kunnen?


Antwoord:
Wanneer het antwoord 0 is dan klik je alleen op de schuifbalk waardoor 0 als waarde ingevoerd wordt of je vult 0 in in het invulblokje.

 

18. Ik ga volgend jaar pas beginnen met het geven van trainingen. Waar kan ik dat zetten?


Antwoord:
Dit kunt je kwijt bij anders,… bij opmerking onderaan én/of je kunt een 0 invullen bij aantal gegeven trainingen. Dan wordt dit vanzelf zichtbaar. 

 

19. Ik heb een tijdje niets gedaan met mindfulness trainingen. Waar zet ik dat?


Antwoord:
Onder de vraag is ruimte voor een opmerking, je kunt dit ook kwijt onderaan de survey.

 

20. Waar noteer ik 6-weekse individueel?


Antwoord:
Als je individuele trainingen 6 weken duren ipv 8 weken, maar je volgt toch het originele 8-weekse MBCT of MBSR curriculum, dan kun je dit mee laten tellen bij aantal individuele trainingen.

 

21. Ik heb nog maar een keer een training gegeven. Moet ik dan evengoed alles invullen?

Antwoord:
Ja.  De inventarisatie betreft gegevens van alle aangesloten leden. 

 

22. Ik vind dit invullen heel ingewikkeld. Kan ik hulp krijgen?

Antwoord:
Ja, je kunt assistentie krijgen bij het invullen van de vragenlijst. Daarvoor kun je een bel-mij-terug-verzoek invullen. Klik hier voor het bel-mij-terug-verzoek-formulier

 

22. Waar kan ik het bel-mij-terug-verzoek vinden?


Antwoord: Klik hier om naar het formulier te gaan.