VMBN Taskforce Diversiteit & Inclusie ‘D&I in ons DNA’

Diversiteit is een maatschappelijke realiteit, toch is deze realiteit nog te veel afwezig in de mindfulnesswereld. We richten een taskforce op, die streeft naar het realiseren van diversiteit en inclusie binnen de mindfulnesswereld. Het gaat hierbij zowel om meer diversiteit en inclusie bij het deelnemerspubliek en in de trainersgroepen als om het introduceren van diversiteit als thema in de mindfulnesstrainingen. Kunnen we mindfulnesstraining echt toegankelijk maken voor iedereen die dat wil of die daar baat bij zou kunnen hebben? Welke taal gebruiken we om op een verbindende manier over dit thema te spreken? Kunnen we vanuit de mindfulnesswereld een stem hebben in het maatschappelijke debat? Zou de maatschappelijke ontwikkeling van mindfulness het maatschappelijke debat over diversiteit en inclusie kunnen ondersteunen en openbreken?

We hanteren een ruime definitie van diversiteit, onder meer diversiteit op vlak van ethisch-culturele achtergrond, armoede en sociale uitsluiting, LGTBQ, mensen met een beperking en generationele diversiteit.

Deze taskforce zal in een eerste fase een duidelijke visie en missie voor VMBN ontwikkelen rond de thema’s van diversiteit en inclusie. Aan de hand van de Code Diversiteit en Inclusie wordt een adviesrapport en plan van aanpak geschreven dat gericht is op Personeel, Programma, Publiek en Partners. Ook zal de taskforce het VMBN-bestuur adviseren op vlak van beeldvorming en communicatie.

De Taskforce Diversiteit & Inclusie, met Barbara Doeleman-van Veldhoven als mede-initiator, bestaat momenteel uit 5 leden, Mieke Goudswaard (namens het bestuur VMBN), Reinhilde Pulinx, Zohair Elabd, Hong-Ling Chi en Jolien Posthumus. De taskforce zal via de VMBN-website en -nieuwsbrief op een transparante manier communiceren over de vorderingen en activiteiten en hierbij de leden zoveel mogelijk betrekken.

Heb je vragen, suggesties of ideeën? Neem gerust contact met ons op.

Commissie Taskforce Diversiteit & Inclusie ‘D&I in ons DNA’

Voorzitter – Jolien Posthumus – klik voor e-mailadres
Mieke Goudswaard (vanuit het bestuur)
Zohair Elabd
Hong-Ling Chi
Reinhilde Pulinx