Intervisie

Intervisie als leerproces

Intervisie is belangrijk voor de bevordering van de deskundigheid van een mindfulnesstrainer. Daarmee borgen we ook de kwaliteit van het vak. Intervisie gaat om leren door te reflecteren, samen met collega-trainers. Daarnaast kan het verbindend werken; dat is belangrijk in een vak waar velen vaak alleen werken, als zzp’er.

Voor de VMBN is intervisie: het bespreken van werk-gerelateerde casuïstiek en problematiek met vakgenoten volgens een bepaalde methode, en eventueel met behulp van een inhoudelijk format als bijvoorbeeld de MBI:TAC.’ De VMBN ziet het als haar taak om leden hierin te ondersteunen. Dit volgt ook uit onze missie:

“De VMBN zet zich ervoor in om trainers van mindfulness-based programs te ondersteunen in de ontwikkeling en consolidering van hun vak. Daarmee ambieert de vereniging de kwaliteit van het trainerschap te bevorderen en te bewaken, zodat deze voldoen aan de waarden en de principes zoals vastgesteld door VMBN.” [Missie 2018]

intervisie is leren van elkaar door reflectie

Mindfulness-based intervisie

Mindfulness-based intervisie verloopt via een bepaalde methode, die helpt om:

  • een houding van nieuwsgierigheid te voeden;
  • in gesprek te gaan over het mindfulnesstrainerschap en de ervaringen;
  • integriteit te stimuleren;
  • warmte, vriendelijkheid, menselijkheid en verbondenheid te ervaren;
  • gesteund en uitgedaagd te worden;
  • mindfulness en de positieve resultaten ervan te cultiveren;
  • de kwaliteit van de mindfulnesstraining te waarborgen en de competenties (zie MBI:TAC) van het trainerschap verder te ontwikkelen.

Mindfulness-based intervisie onderscheidt zich van andere methoden in twee basisaspecten:

  1. Mindfulnessbeoefening is een essentieel onderdeel in de intervisie;
  2. De specifieke benadering van mindful dialogue (Inquiry)

Tijdens intervisie oefenen we met de belichaming van mindfulness en zijn we ons bewust van de houdingskwaliteiten van mindfulness. Hier vind je een voorbeeld van hoe een intervisiesessie eruit zou kunnen zien.

Inrichting intervisiegroepen

Intervisie volgen is een vereiste voor de herregistratie. Het is raadzaam om minstens 4 keer per jaar intervisie te volgen. Een sessie duurt ongeveer 2 uur en kan live of online gevolgd worden, in open of in vaste groepen. Groepen mogen worden samengesteld naar regio, werkdomein of doelgroep. Ze kunnen gemixt zijn qua ervaring (starters en gevorderd), of juist uniform. De groepsgrootte is 4 tot 8 personen per sessie. De deelnemers kunnen zelf een groep samenstellen, of aansluiten bij een groep in de buurt of uit hetzelfde werkveld.

VMBN leden kunnen intervisiegenoten zoeken in het ledengedeelte van de VMBN website. Hiervoor moet je inloggen. Vervolgens ga je naar  ‘Beheer mijn gegevens’ en dan naar het menu Intervisie. Je kunt zowel intervisiegroepen zoeken als je eigen intervisie-aanbod invoeren. Bij het invoeren kan je aangeven of je als coördinator of als begeleider een intervisiegroepje hebt opgestart waar nog ruimte is.