Aanmeldformulier lidmaatschap VMBN

Wil je lid worden van de VMBN? Lees dan eerst de toelatingscriteria op onze website. 

Voldoe je aan alle eisen? Dan kun je het aanmeldformulier invullen om het lidmaatschap bij de VMBN aan te vragen. De eenmalige inschrijfkosten hiervoor zijn € 50,00. Dit bedrag is niet restitueerbaar. 

Ben je categorie 2 trainer, of Vriend van de VMBN en wil je lid worden omdat je nu (wel) aan de toelatingscriteria voldoet? Dan kan je de opleidingen en certificaten toevoegen via het ledengedeelte van de VMBN website. 

Vul de aanvraag zo volledig mogelijk in en upload direct de bijbehorende certificaten (bij voorkeur pdf- of jpg-bestanden). Opleidingen zonder certificaat worden niet beoordeeld.
Na verzending van je aanvraag ontvang je een bevestigingsmail met een link om de eenmalige inschrijfkosten via iDeal te betalen. Controleer je spambox wanneer je de bevestigingsmail niet ontvangt. Je aanvraag wordt uitsluitend na de betaling van de inschrijfkosten in behandeling genomen. Kijk voor meer informatie op www.vmbn.nl/lidmaatschap-vmbn . Wij streven ernaar om aanvragen binnen 4 weken te behandelen.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het lopende kalenderjaar en wordt vervolgens steeds met 1 jaar verlengd, tenzij tijdig wordt opgezegd. Bij acceptatie wordt de contributie over de resterende maanden van het jaar in rekening gebracht, ingaande de maand van acceptatie (zie Kosten lidmaatschap).
Op deze aanvraag zijn de Lidmaatschapsvoorwaarden en Algemene Voorwaarden van de VMBN van toepassing. Door het invullen van de aanvraag accepteer je deze voorwaarden.

N.B. Per 1 januari 2023 hanteren we nog maar 1 soort lidmaatschap. Voldoe je niet aan de lidmaatschapscriteria, dan kan je je niet aanmelden. Zie Lidmaatschp VMBN.

1. Gegevens aanvrager

Deze gegevens zijn uitsluitend voor de ledenadministratie en worden niet gepubliceerd
voorletters verplicht veld     voornaam verplicht veld
achternaam verplicht veld tussenvoegsel:
adres verplicht veld
postcode verplicht veld
woonplaats verplicht veld
telefoon verplicht veld
email verplicht veld
geboortejaar verplicht veld

2. Praktijkadres(sen)

Alleen praktijkadres(sen) worden op de VMBN-website vermeld. Vul alleen gegevens in die je openbaar wilt maken. Je kunt max. 2 praktijkadressen opgeven.
praktijkadres 1
praktijknaam
beroep
praktijkadres
postcode verplicht veld
plaats verplicht veld
telefoon
email verplicht veld
website http://
provincie waarin u training geeft verplicht veld
praktijkadres 2 invoeren?    ja

OPLEIDINGEN

Geef hieronder je vooropleiding(en) op. (Eén van de criteria voor het lidmaatschap is dat je minimaal een door het ministerie van OCW erkende opleiding op HBO -of WO- bachelor niveau hebt afgerond. Upload ook het certificaat of diploma van je vooropleiding!)
3. Vooropleiding afgerond?   jaar afronding   toelichting (indien gewenst) certificaat (pdf of jpg)
ja  
nee  
     
ja
nee  
     
4. Opleiding tot mindfulnesstrainer - geaccrediteerde binnenlandse of erkende buitenlandse opleidingen
Wanneer je een geaccrediteerde binnenlandse of een erkende buitenlandse opleiding hebt afgerond, geef je deze hieronder op. Heb je een opleiding gevolgd die niet geaccrediteerd of erkend is, dan kan je je niet aanmelden voor het lidmaatschap.
Een opleiding wordt alleen meegerekend als je het bijbehorende certificaat meestuurt. Per opleiding kan je 1 certificaat uploaden.
Graag je aandacht! Bestond de opleiding uit een zowel een basis- als een vervolgopleiding en heb je hiervan aparte certificaten? Geef dan beide opleidingen op en upload zowel het certificaat van de basisopleiding als van de vervolgopleiding. Zonder certificaat wordt een opleiding niet beoordeeld.
Naam opleiding afgesloten?   jaar afsluiting   toelichting (indien gewenst) Certificaat uploaden
ja  
nee  
     
ja  
nee  
     
5. MBSR/MBCT
Hebt je als deelnemer de 8-weekse MBSR of MBCT training gevolgd ? ja  nee
Zo ja, naam van de trainer? Jaar waarin de training is gevolgd
6. Eigen beoefening
Mediteer je regelmatig? ja  nee
Zo ja, in welke traditie?
Zo ja, sinds hoeveel jaren?
7. Gevolgde retraites
Volgens de lidmaatschapscriteria moet een stilteretraite van 10 etmalen zijn gevolgd in de afgelopen 4 jaar. Dit mag ook in 2 delen gevolgd zijn, van tenminste 5 etmalen per retraite.
Alleen begeleide stilteretraites die gegeven zijn in de traditie MBSR, Vipassana, Zen, Dzogchen, Shambala of Shamatha worden geaccepteerd.
Vermeld hieronder de meest recent gevolgde retraites (niet langer dan 4 jaar geleden)

Vermeld per retraite: traditie en leraar. Wanneer je de retraite online hebt gevolgd, geef dit dan a.u.b. aan.
  jaar waarin gevolgd   aantal etmalen
     
     
     
     
     
8. Supervisie
Heb je supervisie gevolgd over een zelf gegeven MBSR of MBCT training ? Zo ja, geef de naam van de supervisor, het jaar waarin de supervisie werd gegeven en het aantal uren dat supervisie werd gegeven.
Naam supervisor   jaar aantal uren
     
     
     
verplicht veld Heb je de algemene voorwaarden gelezen en verklaar je je daarmee akkoord? ja
verplicht veld Heb je de ethische gedragscode gelezen? Door deze te accepteren verklaar je te handelen naar deze gedragscode. ja
Voor je het formulier verstuurt:
Heb je al je relevante opleidingen en certificaten toegevoegd?

Na verzending krijg je een automatische bevestiging met daarbij de factuur voor de betaling van de inschrijfkosten. Ontvang je deze niet? Neem dan contact op met het secretariaat via info@vmbn.nl. Je aanvraag wordt in behandeling genomen na betaling van de inschrijfkosten.
Krijg je na verzending een foutmelding te zien? Laat het ons dan weten, zodat we kunnen nagaan of er iets mis is gegaan.