Mindfulness en klimaat

Dit is een pagina van actieve leden over het gebied Mindfulness en Klimaat

 

Inhoud pagina:

Wil je weten wat er te vinden is op het gebied van Mindfulness en Klimaat (trainingen, organisaties en artikelen) kijk dan in dit overzicht.

Algemeen

Deze pagina hebben we opgezet, om een platform te bieden voor mindfulness trainers en andere geïnteresseerden om in eerste instantie informatie te delen, ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan een grotere bewustwording en systeemverandering. Ook zullen we bij interesse een aantal keren per jaar een Ontmoeting organiseren waar we met elkaar over dit thema kunnen uitwisselen.

Het is een plek waar we kunnen leren van elkaars inzichten en successen, en waar we gezamenlijk kunnen streven naar een meer bewuste, duurzame en compassievolle wereld. Samen zijn we krachtiger in staat om de uitdagingen van de klimaatcrisis aan te pakken en te werken aan een gezondere toekomst voor ons allemaal.

Wil je weten wat er te vinden is op het gebied van Mindfulness en Klimaat (trainingen, organisaties en artikelen) kijk dan in dit overzicht.

Wat kan ik doen?

In de hedendaagse wereld vol uitdagingen en veranderingen, staan mindfulness trainers in een unieke positie om zowel individuen als gemeenschappen te begeleiden in deze tijd. Als gidsen op het pad van bewustwording kunnen ze een cruciale rol spelen in het bevorderen van innerlijk werk en bewustzijn rond de klimaatcrisis. Maar ze doen meer dan dat – ze fungeren als katalysatoren voor systeemverandering.

Mindfulness trainers kunnen een aantal belangrijke functies vervullen:

  1. Verhogen bewustzijn: Als trainers hebben we het vermogen om mindfulness te introduceren bij mensen die anders misschien nooit in aanraking zouden komen met deze praktijk. We kunnen de deuren openen naar een dieper begrip van de relatie tussen innerlijk werk en het milieu.
  2. Inspiratiebronnen: We kunnen mensen inspireren om mindfulness niet alleen als een persoonlijke praktijk te zien, maar als een manier om de wereld te veranderen. Onze eigen betrokkenheid bij het milieu en ons vermogen om met compassie te handelen, kan anderen aansporen om hetzelfde te doen.
  3. Onderwijzen van eco-mindfulness: Mindfulness trainers kunnen eco-mindfulness integreren in hun programma’s, waardoor deelnemers leren hoe ze mindfulness kunnen toepassen op hun relatie met de natuur en het milieu. Dit kan het bewustzijn vergroten van de impact van hun acties op het klimaat.
  4. Faciliteren van groepsdialoog: We kunnen veilige ruimtes creëren waarin mensen kunnen praten over hun zorgen over het milieu en hoe mindfulness kan worden toegepast om met die zorgen om te gaan. Deze dialogen kunnen gemeenschappen verenigen en collectieve actie stimuleren.
  5. Versterken van emotionele veerkracht: Mindfulness trainers kunnen hun deelnemers begeleiden bij het ontwikkelen van emotionele veerkracht, wat essentieel is voor iedereen die betrokken is bij de inspanningen voor klimaatverandering of degene die zich zorgen hierover maakt.

Missie en visie

Missie:

De missie van deze werkgroep is om het bewustzijn te vergroten over het belang van innerlijk werk en het delen van kennis in het kader van de klimaatverandering. We willen mensen inspireren en ondersteunen om mindfulness, compassie en innerlijk werk te omarmen als middelen om een dieper begrip van de ecologische crisis te ontwikkelen. Door middel van kennisdeling, bewustwording en samenwerking willen we een positieve impact hebben op het creëren van een duurzame toekomst voor onze planeet.

Dit doen we in eerste instantie door middel van het faciliteren van een platform voor kennis- en informatie-uitwisseling over mindfulness/compassie en klimaatverandering’.

Visie:

“Onze visie is een wereld waarin mindfulness, compassie en innerlijk werk centraal staan in de aanpak van de klimaatproblematiek. We geloven dat bewustzijn, verbondenheid en duurzaamheid hand in hand gaan. Door mindfulness te integreren, streven we naar een samenleving waarin mensen zich diep verbonden met en onderling afhankelijk van de natuur voelen en vanuit innerlijke groei verantwoordelijke keuzes maken voor een gezonde en bloeiende planeet, en waar leiderschap gedreven wordt door wijsheid en mededogen. Onze werkgroep wil een inspirerende kracht zijn die het belang van mindfulness en innerlijk werk verspreidt, zodat we gezamenlijk werken aan een duurzame toekomst voor huidige en toekomstige generaties”

Contact

Zou je graag willen aansluiten bij deze werkgroep voel je dan welkom. We kunnen altijd actieve leden gebruiken die zich willen inzetten voor dit belangrijke onderwerp.

Heb je zelf informatie die je graag toegevoegd zou willen zien in dit bovenstaande overzicht, denk hierbij aan relevante artikelen, onderzoeken, trainingen, retraites, etc? Neem dan contact op met: Rebecca Bouhuijs of Phillip Kocken.

Dit is een levend document. Check dan ook regelmatig of er nog informatie is toegevoegd.

 

Disclaimer:  Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze pagina worden ontleend. Hoewel de VMBN zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van haar website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de VMBN niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze pagina. De VMBN wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.