Mindfulness in de samenleving

De VMBN ambieert dat bewezen effectieve mindfulnessprogramma’s in toenemende mate hun plek vinden in de verschillende domeinen van de maatschappij: gezondheidszorg, educatie, arbeid & organisatie en justitie. Dit alles in dienst van een meer humane, aandachtige en compassievolle maatschappij. Zie Missie, visie en koers

Diversiteit en Inclusie 

De VMBN zet zich in om mindfulness toegankelijk te maken voor iedereen die hier interesse in heeft of baat bij kan hebben. Hierbij richten we ons op diversiteit en inclusie van trainers en deelnemers. Diversiteit gaat om een mix van zichtbare en onzichtbare verschillen. Denk aan diversiteit op het vlak van etnisch-culturele achtergrond, sociaaleconomische status, gender, seksuele oriëntatie, fysieke en cognitieve mogelijkheden. Inclusie gaat over hoe we hier mee omgaan zonder iemand uit te sluiten. Het gaat erom dat iedereen wordt gezien en oprecht naar elkaar wil luisteren. We willen een diverse en inclusieve vereniging zijn. Dit vraagt persoonlijk commitment van de hele vereniging. We zetten hiervoor in op bewustzijn en gedragsverandering. Dit kost tijd en vraagt om onze voortdurende aandacht. Bijvoorbeeld via activiteiten voor leden en belangstellenden of praktische hulpmiddelen voor trainers. We zetten ons in om mindfulness een volwaardig en toegankelijk onderdeel van de maatschappij te maken. 

Mindfulness in de maatschappij

De VMBN ondersteunt en stimuleert leden bij het toegankelijk en toepasbaar maken van mindfulness in verschillende domeinen (gezondheidszorg, onderwijs, arbeid en organisatie, justitie). Leden werken hiervoor samen met netwerkpartners in deze domeinen. Zij zetten zich vol passie in voor mindfulness als vak op school, of als vast onderdeel van vitaliteitsprogramma’s in organisaties. Ook werken we aan de inbedding van mindfulness in de reguliere gezondheidszorg. We streven ernaar om mindfulness een plek te geven ter ondersteuning van de geestelijke gezondheid in justitiële inrichtingen. De VMBN ontwikkelt voortdurend initiatieven richting zorgverzekeraars en overheden om de training meer geaccepteerd te krijgen en onder bepaalde voorwaarden in aanmerking te laten komen voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Actieve leden

Onze leden mindfulnesstrainers zijn actief in verschillende domeinen in de samenleving, zoals zorg, justitie, bedrijfsleven, onderwijs, duurzaamheid, klimaat e.d. Om mindfulness neer te kunnen zetten in de samenleving hebben wij actieve leden nodig die initiatief nemen en lef tonen. Elk lid kan een werkgroep starten met als doel mindfulness verdere bekendheid te geven en een (vaste) plek in onze samenleving.

De volgende initiatieven van leden en werkgroepen zijn actief in de verschillende domeinen: