Opleidingen

De opleidingen tot categorie-1 trainers houden in 2023 op te bestaan. Hiervoor in de plaats komen geaccrediteerde MBSR- en MBCT-opleidingen tot mindfulnesstrainer ‘nieuwe stijl’. Hoe deze opleidingen zijn opgebouwd, lees je in het Kaderdocument Nederlandse Trainersopleidingen Mindfulness Based Programma’s. Dit document is gebaseerd op internationale standaarden. Welke dit zijn lees je in A Framework for the integrity of mindfulness-based-programs van het International Mindfulness Integrity Network.

In het Reglement Accreditatie Opleidingen MBP-trainer staan de eisen voor de (her)accreditatie van opleidingen. Aanbieders van mindfulness-based opleidingen kunnen vanaf 1 september 2023 hun opleiding ’nieuwe stijl’ in het Mindfulness Register laten accrediteren. Aanvragen hiervoor kunnen gedaan worden op de pagina Accreditatie en Heraccreditatie MBP-opleidingen van het Mindfulness Register.

De MBSR- en MBCT-opleidingen die nog door de VMBN zijn geaccrediteerd, vind je op de pagina Geaccrediteerde opleidingen. Op deze pagina vind je de door de VMBN erkende buitenlandse opleidingen tot MBSR- en MBCT-trainerschap.