Opleidingen

De kwaliteit van de MBSR of MBCT-mindfulnesstrainer begint bij een gedegen en geaccrediteerde opleiding. Een overzicht van de geaccrediteerde opleidingen vind je verderop op deze pagina. 

Accreditatie opleidingen

De opleidingen tot categorie-1 trainers houden in 2023 op te bestaan. Hiervoor in de plaats komen geaccrediteerde opleidingen tot mindfulnesstrainer ‘nieuwe stijl’. Hoe deze opleidingen zijn opgebouwd, lees je in het Kaderdocument Nederlandse Trainersopleidingen Mindfulness Based Programma’s. Dit document is gebaseerd op internationale standaarden. Welke dit zijn lees je in A Framework for the integrity of mindfulness-based-programs van het International Mindfulness Integrity Network.

In het Reglement Accreditatie Opleidingen MBP-trainer staan de eisen voor de (her)accreditatie van opleidingen. Aanbieders van mindfulness-based opleidingen kunnen vanaf 1 september 2023 hun opleiding ’nieuwe stijl’ in het Mindfulness Register laten accrediteren. Aanvragen hiervoor kunnen gedaan worden op de pagina Accreditatie en Heraccreditatie MBP-opleidingen van het Mindfulness Register.

Geaccrediteerde opleidingen

Tot en met 2022 accrediteerde de VMBN de opleidingen tot mindfulnesstrainer. Dit is per 2023 overgedragen aan het Mindfulness Register. 

Nu zijn alleen nog de MBSR- en MBCT-opleidingen geaccrediteerd. Naar verwachting komen hier in de toekomst geaccrediteerde opleidingen in andere erkende mindfulness-based programma’s (MBP’s) bij. 

Wil je lid worden van de VMBN? dan heb je een opleidingscertificaat van een van de hieronder genoemde opleidingen nodig. Kijk hier voor de opleidingscriteria en lees hier alles over het lidmaatschap van de VMBN

Op de pagina geaccrediteerde opleidingen staat een overzicht van de door de VMBN geaccrediteerde opleidingen.