Vergoeding mindfulnesstraining

Vergoeding mindfulnesstraining door de zorgverzekering

Bij sommige zorgverzekeraars kan vanuit de aanvullende verzekering aanspraak worden gemaakt op vergoeding van (een deel van) de kosten van een mindfulnesstraining. De vergoede bedragen liggen tussen de 100 en 350 euro, afhankelijk van de verzekeraar en het gekozen aanvullende pakket.
Doorgaans wordt er vergoeding verstrekt voor een 8 weekse MBSR of MBCT training op indicatie van burn-out klachten. Enkele verzekeraars vragen daarbij om een doorverwijzing van een (huis-)arts, maar niet alle verzekeraars stellen die eis. Zilveren Kruis vergoedt ook MBCP-Fear (Mindfulness Based Child Birth and Parenting) en MBCL, maar heeft sinds januari 2024 als aanvullende voorwaarde dat de trainer een AGB-code op de factuur moet vermelden (voor alle trainingen). Een groot aantal trainers heeft dit niet. Alleen zorgprofessionals kunnen een AGB-code krijgen, dus dit is een heel vervelende en onterechte maatregel. De VMBN is hierover in gesprek met Zilveren Kruis.
Een aantal verzekeraars vergoedt MBCP-Fear als zwangerschapscursus: ASR (€ 500 max. per jaar voor preventiecursussen) en CZ, OHRA en Nationale Nederlanden (variërend van 100 tot 200 euro).

Informeer altijd bij uw eigen zorgverzekeraar of de training (deels) wordt vergoed en onder welke voorwaarden vergoeding mogelijk is.

Daarnaast is er vanuit de basisverzekering vergoeding mogelijk voor mindfulness als dit onderdeel is van een behandeling wegens terugkerende depressie. In dat geval moet de behandelaar een GZ-psycholoog, een klinisch psycholoog, een psychotherapeut of een psychiater zijn. Ook hebt u hiervoor een doorverwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Informeer ook hier bij uw eigen zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden en voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Er zijn verschillende organisaties die een handig overzicht bieden van de voorwaarden en vergoedingen per verzekeraar:

ZorgWijzer.nl en Zorgverzekering.info

AGB- of behandelcode

Helaas komt het regelmatig voor dat zorgverzekeraars een declaratie afwijzen omdat de trainer geen AGB-code heeft. Dit is echter in de meeste gevallen niet terecht als het een mindfulnesstraining betreft die vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars die vergoeding bieden voor mindfulness doen dat in de meeste gevallen op voorwaarde dat er een doorverwijzing is afgegeven door de huisarts en de mindfulnesstrainer bij de VMBN is aangesloten in categorie 1. Wordt uw declaratie afgewezen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar en verwijs naar hun eigen vergoedingsvoorwaarden of vraag of zij willen aangeven waar in hun voorwaarden staat dat er voor de vergoeding van de mindfulnesstraining een AGB- of behandelcode nodig is.

Als het een mindfulnesstraining betreft die vergoed wordt vanuit de basisverzekering (zie boven), dan moet de behandelaar wel een AGB code hebben.

Sinds 2024 hebben Zilveren Kruis, FBTO en Interpolis wel de verplichting van een AGB-code ingevoerd. Zilveren Kruis heeft echter aan de VMBN bevestigd dat hier in 2024 niet op gehandhaafd wordt. Wordt je declaratie afgewezen omdat er geen AGB-code op de factuur staat, dan kan je verwijzen naar de toezegging die aan de VMBN is gedaan dat hier in 2024 niet op gehandhaafd wordt. FBTO en Interpolis vallen onder Zilveren Kruis.

Tips voor andere mogelijkheden voor vergoeding

Vergoeding via de werkgever
Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en /of een budget persoonlijke ontwikkeling. Ook kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op bedrijfsmaatschappelijk werk.

Via arbodiensten
Werkgevers via arbodiensten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisatie (bv. BOA, Arbouw) is een mogelijkheid.

Via UWV
Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen. Hierbij is van belang om goed te motiveren hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan.

Via gemeente
Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Wellicht kunt u een beroep doen op WMO-gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR-training voor mantelzorgers.