Missie en visie

Missie
De VMBN wil de samenhang, kwaliteit en ontwikkeling van MBSR en MBCT in Nederland waarborgen en bewaken. De VMBN is geworteld in de mindfulnesstraditie, waarvan de essentie is ‘het geven van doelbewuste aandacht, zonder oordeel en in het moment zelf’ zoals verwoord door Jon Kabat-Zinn. De VMBN streeft naar vergroting van bekendheid en beschikbaarheid ván en maatschappelijk begrip voor mindfulness en ondersteunt haar leden waar dat kan.

Visie
De VMBN wil deze doelen bereiken op basis van de volgende uitgangspunten, in willekeurige volgorde.

  • Waarborging van de kwaliteit van MBSR en MBCT trainingen en trainers. Beoefening en belichaming van mindfulness staan centraal; alle regelgeving en criteria binnen de VMBN zijn hieraan ondersteunend en secundair.
  • Laagdrempelige en algemene beschikbaarheid van MBSR en MBCT.
  • Maatschappelijk begrip en acceptatie van MBSR en MBCT.
  • Gedegen wetenschappelijk onderzoek, innovatie en educatie.
  • Bundeling van en platform voor MBSR en MBCT trainers.

Strategie
Zij wil deze visie realiseren door:

In Nederland maakt het aanbod van en de vraag naar MBSR en MBCT de laatste jaren een snelle ontwikkeling door. Deze ontwikkeling brengt onvermijdelijk een aantal vragen met zich mee:

  • Op welke manieren kunnen en willen trainers (en onderzoekers) in MBSR/MBCT zich verbinden?
  • Waar kunnen cliënten, verwijzers en andere geïnteresseerden informatie over trainers en passende trainingen vinden?
  • Hoe kan vanuit de mindfulnesstraditie de kwaliteit van trainers en trainingen gewaarborgd worden en gestimuleerd tot verdere ontwikkeling?

Het bestuur hoopt samen met de leden de VMBN verder uit te bouwen tot een vereniging van mindfulnesstrainers die hun kennis en inzichten willen delen en zo samen deelnemen aan de verdere ontwikkeling van MBSR en MBCT in Nederland.