Nascholingen

Accreditatie nascholing

Aanbieders van nascholingen kunnen hun aanbod laten accrediteren in het landelijk Mindfulness Register. Ben jij aanbieder van een nascholing en wil je hier accreditatie voor aanvragen? Lees dan de informatie op de pagina voor aanbieders nascholingen in het Mindfulness Register. Hier vind je ook een link naar het aanvraagformulier. Je aanbod met de toegekende accreditatiepunten wordt zichtbaar in het Register. De voorwaarden voor de accreditatie van nascholing staat in het Reglement Accreditatie Nascholing MBP-trainers.

Geaccrediteerde nascholingen

VMBN leden worden geacht zichzelf te blijven ontwikkelen. Dit kan onder andere door nascholingen te volgen. Dit kunnen geaccrediteerde of niet geaccrediteerde nascholingen zijn. In het Mindfulness Register staan de door het register op kwaliteit getoetste en geaccrediteerde nascholingen. 

Dus, ben je mindfulnesstrainer en wil je graag nascholing(en) volgen om je vak up-to-date te houden? In de Scholingsagenda van het landelijk Mindfulness Register vind je een aanbod  aan geaccrediteerde nascholingen. 

Op de VMBN-nascholingsagenda staan diverse, ook niet-geaccrediteerde, nascholingen.