Informatie voor verwijzers / zorgpartijen

De VMBN is een beroepsvereniging en tegelijk een informatiepunt voor verwijzers, verzekeraars en geïnteresseerden in Mindfulness Based Programs. We bieden cursisten, verwijzers en verzekeraars een overzicht van MBSR en MBCT  gekwalificeerde mindfulnesstrainers. Aan het SMR-logo (SMR = Stichting Mindfulness Register) kun je zien welke trainers ook geregistreerd staan in het landelijk Mindfulness Register.  Registertrainers voldoen tevens aan de eisen voor herregistratie.

SMR-logo

Maatschappelijke ontwikkelingen en op het gebied van mindfulness

Mindfulnesstrainingen winnen aan populariteit. Een ontwikkeling die de VMBN toejuicht. De keerzijde hiervan is mogelijke wildgroei in het aanbod. Het aanbod van trainers en trainingen is soms ondoorzichtig. Wie een training zoekt, al dan niet op verwijzing door een behandelaar, is zich niet altijd bewust van het verschil in opleidings- en ervaringsniveau van de mindfulnesstrainers.

Zie ook onze factsheet voor verwijzers voor een handig overzicht met informatie over mindfulness.

Trainers  

De VMBN zet zich in om meer inzicht te geven in de kwaliteit van trainingen en trainers en zo garant te staan voor de professionele uitvoering van het vak. De VMBN heeft als doel de kwaliteit van het opleidingsniveau van de trainers en de kwaliteit van hun trainingen hoog te houden. Daarom zijn de bij de VMBN aangesloten trainers opgeleid door een in Nederland geaccrediteerd opleidingsinstituut, of aan een erkend buitenlands opleidingsinstituut. Alle trainers zijn opgeleid in het Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) of het Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) trainingsprogramma. Naast de MBSR of MBCT kunnen trainers ook andere erkende mindfulness-based programma’s aanbieden.

De vereniging biedt een platform voor verbinding en uitwisseling tussen mindfulnesstrainers. De VMBN wil een informatiepunt zijn voor alle geïnteresseerden in mindfulness en mindfulnessprogramma’s. 

Keuze voor kwaliteit

De geprotocolleerde achtweekse Mindfulness Based Programs, zoals MBSR en MBCT, zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Regelmatig verschijnen nationale en internationale studies over de diverse Mindfulness Based Programs (MBP’s).

De VMBN heeft in samenwerking met internationale partijen criteria ontwikkeld voor de erkenning van nieuwe evidence-based mindfulnessprogramma’s. Deze worden op Europees niveau getoetst. De VMBN sluit zich aan bij de internationale wetenschappelijke consensus over MBP’s, zoals beschreven in het artikel What defines mindfulness-based programs? The warp and the weft en International Integrity Network for Mindfulness

Kosten-baten-effectiviteit van een training

De internationaal erkende Mindfulness Based Programma’s zijn evidence based en, zoals ook uit onderzoek is gebleken, ook kosten-baten-effectief. In toenemende mate blijkt dat mindfulness hoog scoort bij behandeling van lichamelijke of psychische aandoeningen of kwetsbaarheden. Bijvoorbeeld bij interventies voor mensen met recidiverende depressies, kanker, chronische pijnklachten, SOLK, burn-out, stressgerelateerde klachten, angststoornissen, eetstoornissen, ziekte van Parkinson, dementie, ADD en ADHD.

De maatschappelijke relevantie van de toepassing van mindfulness ligt voor een belangrijk deel in de aangetoonde vermindering van zorgconsumptie en verlaging van het arbeidsverzuim van mensen die een internationaal erkend Mindfulness Based Programma hebben gevolgd.

De visie op gezondheid werd in 2012 door Machteld Huber geherdefinieerd door de introductie van het concept positieve gezondheid.