Informatie voor verwijzers / zorgpartijen

De VMBN is een  beroepsvereniging en tegelijk een informatiepunt voor verwijzers, verzekeraars en geïnteresseerden in mindfulness-based programs.

De VMBN heeft als doel de kwaliteit van het opleidingsniveau van haar trainers en de kwaliteit van hun trainingen hoog te houden. Ook biedt de vereniging een platform voor verbinding en uitwisseling tussen mindfulnesstrainers. Deze overzichtelijke blauwdruk van de vereniging maakt duidelijk hoe we dat doen. Daarnaast is de VMBN een informatiepunt voor alle geïnteresseerden in mindfulness-based programs, en bieden we cursisten, verwijzers en verzekeraars een overzicht van gekwalificeerde mindfulnesstrainers.

De vereniging richt zich op trainers die mindfulness-based programs (als MBSR en MBCT) aanbieden.

Als verwijzer of zorgverzekeraar kunt u in het VMBN-register terecht voor informatie over trainers en mindfulness-based programs. Klikt u hier om een gekwalificeerde mindfulnesstrainer in Nederland  te zoeken.

Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van mindfulness

Mindfulnesstrainingen winnen aan populariteit. Een ontwikkeling die de VMBN toejuicht. De keerzijde hiervan is mogelijke wildgroei in het aanbod. Het aanbod van trainers en trainingen is soms ondoorzichtig. Wie een training zoekt, al dan niet op verwijzing door een behandelaar,  is zich niet altijd bewust van het verschil in opleidings- en ervaringsniveau van de mindfulnesstrainers.

De VMBN zet zich ervoor in om meer inzicht te geven in de kwaliteit van trainingen en trainers en zo garant te staan voor de professionele uitvoering van het vak. De bij de VMBN aangesloten trainers zijn opgeleid aan een door de VMBN erkend opleidingsinstituut, in Nederland of in het buitenland. De opleidingen tot mindfulnesstrainer worden door de VMBN geaccrediteerd.

Keuze voor kwaliteit

De geprotocolleerde achtweekse mindfulness-based programs, zoals MBSR en MBCT, zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Regelmatig verschijnen nationale en internationale studies over de diverse mindfulness-based programs (MbP’s).

De VMBN sluit zich aan bij de internationale consensus, zoals beschreven in het artikel What defines mindfulness-based programs? The warp and the weft en International Integrity Network for Mindfulness.

Kosten-baten-effectiviteit van een training

Mindfulness-based programs zijn evidence based en, zoals ook uit onderzoek is gebleken, ook kosten-baten-effectief. In toenemende mate blijkt dat mindfulness hoog scoort bij behandeling van lichamelijke of pschychische aandoeningen of kwetsbaarheden. Bijvoorbeeld bij interventies voor mensen met recidiverende depressies, kanker, chronische pijnklachten, SOLK, burn-out, stressgerelateerde klachten, angststoornissen, eetstoornissen, ziekte van Parkinson, dementia, ADD en ADHD.

De maatschappelijke relevantie van de toepassing van mindfulness ligt voor een belangrijk deel in de aangetoonde vermindering van zorgconsumptie en verlaging van het arbeidsverzuim van mensen die een Mindfulness-based Program hebben gevolgd.

De visie op gezondheid werd in 2012 door Machteld Huber geherdefinieerd door de introductie van het concept positieve gezondheid.