Over VMBN

‘VMBN’ staat voor Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN). De VMBN is met haar circa 1.000 leden de grootste beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers in Europa. 

De VMBN biedt mindfulnesstrainers een platform voor ontmoeten, uitwisselen en netwerken. Samen geven we vorm aan de kwaliteit en ontwikkeling van mindfulness én het trainerschap. Ook bevordert de VMBN de (na-)scholing van trainers en wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness. Hiermee bewaken we actief het professionele trainersniveau van onze leden.

Met z’n allen zetten we ons in voor de integratie van mindfulness in de verschillende domeinen van de maatschappij: gezondheidszorg, educatie, arbeid & organisatie en justitie. Dit alles in dienst van een meer humane, aandachtige en compassievolle maatschappij.

Lees verder over onze doelstellingen en welke kant wij op gaan in onze missie, visie en Koers 

En bekijk ook onze factsheets over mindfulness in de samenleving. 

Wie zijn onze leden?

Leden van de VMBN…

  • hebben een door de VMBN geaccrediteerde opleiding tot MBSR of MBCT trainer succesvol afgerond
  • hebben kennis van theorie en praktijk van het mindfulnesstrainerschap
  • beoefenen zelf dagelijks mindfulness en volgen stilteretraites
  • geven regelmatig trainingen en volgen nascholingen om zich professioneel te blijven ontwikkelen

Achtergrond en opleiding van VMBN-leden

Van onze mindfulnesstrainers heeft 51% een hbo-opleiding en 47% een wo-opleiding. De overige 2% van de leden heeft een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. 

Voor veel van onze leden is het mindfulnesstrainerschap niet het hoofdberoep. VMBN-leden zijn in hun hoofdberoep werkzaam in de volgende sectoren:

  • gezondheidszorg: 66% (waarvan een derde met BIG-registratie);
  • onderwijs: 11% (waarvan de helft als docent in hbo);
  • bedrijfsleven: 17% (waarvan de helft in directie of MT);
  • overheid: 2% (waarvan bijna de helft in management)

Een derde van onze trainers werkt zelfstandig en heeft een AGB-code [bron VMBN leden survey 2019].

Wil je weten wie onze leden zijn en hoe de dekkingsgraad van onze mindfulnesstrainers in Nederland is? Kijk dan op de ledenzoekkaart

Ook lid worden van de VMBN? 

Lees dan verder over de voordelen van lidmaatschap bij lid worden van de VMBN

Professionele kwaliteit

De populariteit van mindfulness vraagt van de beroepsvereniging om heldere kwaliteitseisen aan trainers, trainingen en opleidingen te formuleren en reglementeren. Als beroepsvereniging werken we voortdurend aan deze kwaliteitsborging. Meer hierover op de pagina’s Kwaliteit.

Al onze leden zijn opgeleid in de internationaal erkende 8-weekse (geprotocolleerde) Mindfulness Based Programma’s:

  • Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, en
  • Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), ontwikkeld door Segal, Williams en Teasdale; dit is de gedrags-cognitieve variant op de MBSR.

De belangstelling voor en de toepassingsgebieden van mindfulness zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen. Deze groeiende belangstelling is mede te danken aan de wetenschappelijke onderbouwing van de positieve effecten bij het inzetten van Mindfulness Based Programs, zoals de MBSR en de MBCT. Die inzet en effecten kunnen individueel zijn, en ook breder in maatschappelijke domeinen zoals (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs en bedrijfsleven.

De opleiding van de leden en de kwaliteit van de door hen geleverde trainingen zijn ingebed in de missie van de VMBN. Dit komt terug in de toelatingscriteria voor het VMBN lidmaatschap. De VMBN stimuleert haar leden om zich voortdurend te blijven nascholen en helpt ze bij het vinden van relevante en betrouwbare wetenschappelijke informatie, om het trainerschap op een hoog niveau te kunnen blijven uitoefenen. 

Bij kwaliteit hoort ook een gedegen geschillen- en klachtenregeling en een vertrouwenspersoon, zodat trainers en cursisten bij de VMBN terecht kunnen voor objectief advies en oordeel. 

De meeste van onze mindfulnesstrainers staan ook geregistreerd in het landelijk Mindfulness Register, dat hét kwaliteitskeurmerk voor mindfulnesstrainers is.