Over VMBN

Mindfulness beroepsvereniging

De Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN) is een beroepsvereniging voor trainers die zijn opgeleid in het geven van Mindfulness-based Programs (MbP’s). De meest bekende van deze geprotocolleerde programma’s zijn de achtweekse trainingen Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT).

Lidmaatschap van de vereniging vereist een opleiding tot mindfulnesstrainer. Dit móet een door de VMBN geaccrediteerde mindfulnessopleiding zijn. Met deze beroepseis wil de VMBN garant staan voor de bescherming van het vak van mindfulnesstrainer en de professionele uitvoering ervan.

Onze leden zijn trainers in de door Jon Kabat-Zinn ontwikkelde methode voor stress-reductie (MBSR) en/of de gedrags-cognitieve variant hierop (MBCT), ontwikkeld door Segal, Williams en Teasdale.

Lees alles over onze doelstellingen in onze missie en visie.

 

Professionele kwaliteit

De belangstelling voor en toepassingsgebieden van mindfulness zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen. Deze groeiende belangstelling is mede te danken aan de wetenschappelijke onderbouwing van de positieve effecten bij het inzetten van Mindfulness-based Programs (MbP’s), individueel en ook breder in maatschappelijke domeinen, zoals (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs en bedrijfsleven.

De groeiende populariteit van mindfulness vraagt tevens van de beroepsvereniging een heldere reglementering en formulering van criteria, zodat de kwaliteit van de aangesloten de trainers en hun trainingen gewaarborgd is.

VMBN mindfulnesstrainers…

  • zijn geschoold aan een door de VMBN geaccrediteerde opleiding voor Mindfulness-based Programs
  • hebben kennis van theorie en praktijk van het mindfulness-trainerschap
  • werken vanuit de basis van hun eigen beoefening
  • volgen na- en bijscholingen om zich professioneel te blijven ontwikkelen

Lees meer over de criteria voor lidmaatschap en erkende opleidingsinstituten.

 

VMBN-lidmaatschap

Wij bieden mindfulnesstrainers een platform om te kunnen samenkomen, uitwisselen en netwerken, en met elkaar binnen de meditatietraditie verder vorm te geven aan de kwaliteit en ontwikkeling van mindfulnesstrainingen. Ook wil de VMBN de (na-)scholing van trainers en wetenschappelijk onderzoek naar trainingen bevorderen.

Lees alles over de voordelen van lid worden van de VMBN.

VMBN-lidmaatschap is een keurmerk dat cursisten een indicatie geeft van de kwaliteit van de aangeboden trainingen. Het kan ook een vereiste zijn van zorgverzekeraars om mindfulnesstraining voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te laten komen.

Informatie voor verwijzers / zorgpartijen