Bestuur en commissies

Wil jij je ook inzetten voor de VMBN? Lees hier meer!

Bestuur

Voorzitter – Jos van Huut – klik voor e-mailadres
Vicevoorzitter – Rosetta Kooistra – klik voor e-mailadres
Vicevoorzitter – Barbara Doeleman-van Veldhoven – klik voor e-mailadres
Bestuurlijk secretaris – Mieke Goudswaard – klik voor e-mailadres
Penningmeester – Ted van Rijt – klik voor e-mailadres
Ambtelijk secretaris – Margit Boltong –  klik voor e-mailadres

Vergaderdata: 14 oktober 2020

Bureau

Beleidsmedewerker – Carien Olbers – klik voor e-mailadres
Secretariaat – Margit Boltong – klik voor e-mailadres
Redacteur/content manager – Mirjam Jochemsen – klik voor e-mailadres

Scholingscommissie

Waarnemend voorzitter –  Ted van Rijt – klik voor e-mailadres
Joke Hellemans

Toelatingscommissie

Waarnemend voorzitter – Ted van Rijt –  klik voor e-mailadres
Wendy Kersemaekers
Peter Bronts

Vergaderdata in 2020:  6 oktober, 10 november, 8 december

Wetenschapscommissie

Vanuit het bestuur – Barbara Doeleman-van Veldhoven
Johan Karremans
Martin van Boxtel
Marleen ter Avest

Kascommissie

Kees Hagenaar
Ida Tuinhof

Klachtencommissie

Voorzitter – Tanja van Mazijk – klik voor e-mailadres
Cliëntvertegenwoordiger – Maria Smit – klik voor e-mailadres
Plaatsvervangend cliëntvertegenwoordiger – Rina Siemons – klik voor e-mailadres
Ledenvertegenwoordiger – Kees Hagenaar – klik voor e-mailadres
Plaatsvervangend ledenvertegenwoordiger – Aad van den Berg – klik voor e-mailadres