Kwaliteitsbeleid

De VMBN staat voor kwaliteit. Ons kwaliteitsbeleid steunt op drie pijlers:

Kwaliteit van de trainer

De kwaliteit van de mindfulnesstrainer is objectief zichtbaar en meetbaar in het Mindfulness Register. Het Mindfulness Register vormt het kwaliteitskeurmerk van trainers voor deelnemers, verwijzers, zorgverzekeraars, inkopers van organisaties en bij aanbestedingen. Geregistreerde trainers zijn deskundig, ervaren en betrouwbaar. 

Register-trainers moeten elke 5 jaar aantonen dat ze aan de kwaliteitseisen voldoen om geregistreerd te blijven. Zo zorgt de trainer dat kennis, vaardigheden en eigen beoefening op peil blijft. Op hoofdlijnen zijn de eisen:

  • onderschrijven ethische gedragscode
  • dagelijkse eigen beoefening
  • geven van erkende MBP-trainingen
  • volgen van intervisie en/of supervisie
  • volgen van nascholing
  • deelname aan stilteretraites

Zoek hier in het Mindfulness Register naar een trainer.

Zoek hier een VMBN-trainer.

Kwaliteit van  mindfulness-based programma’s

Er wordt voortdurend (internationaal) wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness-based programma’s (MBP’s). De wetenschappelijk bewezen effectiviteit van de MBSR en MBCT trainingen vormen het fundament. Met de komst van wetenschappelijke onderbouwing voor de effectiviteit van nieuwe MBP’s kunnen we ze ook erkennen.  Inmiddels zijn er zes internationaal erkende MBP’s

Samen met de Britse (BAMBA) en internationale wetenschappers hebben wij hiervoor internationale standaarden ontwikkeld. Na erkenning door de Europese koepel van mindfulnessverenigingen (EAMBA) ligt er een mooi perspectief om deze MBP’s in specifieke sectoren aan te bieden. Zo komt er een steeds breder aanbod van erkende MBP’s dat door gekwalificeerde MBSR-trainers gegeven wordt. 

Kwaliteit van opleidingen en nascholingen

De kwaliteit van de mindfulnesstrainer begint bij een gedegen en geaccrediteerde opleiding. Vakmanschap wordt daarna onderhouden door onder meer het volgen van goede en geaccrediteerde nascholing. We zetten in op een breed aanbod van geaccrediteerde MBSR-opleidingen en mindfulness-based nascholingen. Voor accreditatie toetsen we het aanbod op toelatingscriteria, inhoud, vorm en de kwaliteit van de opleiders.

Bekijk de opleidingen.

Bekijk de nascholingen.