Vacatures

boot zoekt koers in wildwater

* Vacatures bestuur VMBN (Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland)

De Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN) is met circa duizend leden de grootste beroepsvereniging in Nederland (en Europa) van trainers van Mindfulness-Based Programs. De komende periode ontwikkelt de vereniging zich verder. Hiervoor willen we het bestuur versterken. 

 

Download hier de vacatureomschrijving (pdf)
Download hier het verenigingsprofiel (pdf)

Vacatures bestuursleden

We zoeken meerdere kandidaten voor versterking van het bestuur – dat nu vier leden heeft – zodat we de ambities van de VMBN de komende jaren kunnen waarmaken en de vereniging verder ontwikkelen. Als bestuurslid heb je een of meer aandachtsgebieden in je portefeuille. De focus van de VMBN en de bestuursleden ligt de komende jaren op de aandachtsgebieden kwaliteitsborging, maatschappelijke relevantie, interne en externe communicatie, lerende organisatie en innovatie. Sámen komen we verder!

Wat ga je doen

Als bestuurslid ben je aanjager van de onderwerpen in je portefeuille. In samenwerking met de leden in de verschillende taskforces en commissies bereik je resultaat in de verschillende aandachtsgebieden. Je onderhoudt een netwerk binnen en buiten de vereniging. Hierdoor weet je wat er speelt in het werkterrein van mindfulnesstrainers én in de maatschappij. Je signaleert kansen voor de VMBN om zichtbaar en van betekenis te zijn. Je draagt bij aan de ontwikkeling van de vereniging voor de leden én voor de samenleving.

Wie zoeken we?

Wij zoeken mensen die in gezamenlijkheid met bestuur en leden werken aan de optimale koers en positionering van de VMBN. Mensen met een helicopterview, die mindfulness een warm hart toedragen. Je hebt aantoonbare bestuurlijke ervaring en bent bekend met Vereniging 3.0 (of bereid je dit eigen te maken). Je hebt ervaring met mindfulness of je bent hier goed bekend mee. We zoeken bestuurders die actief bijdragen aan de bekendheid en de betekenis van mindfulness en de VMBN in het maatschappelijke veld.

Gevraagde competenties

 • bestuursvaardigheid
 • kunnen delegeren
 • integriteit
 • luister- en spreekvaardigheid
 • omgevingssensitiviteit
 • ruimdenkendheid
Wij streven diversiteit na, in de breedste zin van het woord, omdat het onze missie is om een divers publiek te inspireren en relevant te zijn voor zoveel mogelijk mensen in de samenleving. Diversiteit ligt volgens ons ten grondslag aan groei, relevantie en innovatie.

Wie zijn wij?

De VMBN is met circa duizend leden de grootste beroepsvereniging in Nederland (en Europa) van trainers van Mindfulness-Based Programs (MBP’s). De vereniging ambieert de kwaliteit van MBP’s te bevorderen en te bewaken, de ontwikkeling van trainers te ondersteunen en het toepassen van MBP’s in diverse domeinen van de maatschappij te bevorderen, zoals in gezondheidszorg, onderwijs, arbeid & organisatie en justitie. Dit alles ten dienste van een meer humane, aandachtige en compassievolle maatschappij.
De komende periode zetten we stevig in op verdere professionalisering van onze groeiende vereniging. Onder meer door het doorontwikkelen van ons kwaliteitssysteem, herregistratie van alle leden en accreditatie van de opleidingen. Het bestuur geeft op hoofdlijnen sturing aan deze ontwikkelingen. We willen dit doen als lerende vereniging, samen met onze leden en stakeholders. Dit vraagt om grote inzet en een breed palet aan bestuurlijke competenties binnen ons bestuur en aandacht voor de continuïteit daarvan.
Voor de bestuursvergaderingen ontmoeten we elkaar digitaal of op een locatie in het midden van het land. Het bestuur vergadert maandelijks een dagdeel (met uitzondering van de maand augustus), en eenmaal per 1 à 2 weken is er digitaal een afstemming van een half uur. De functie vraagt om een beschikbaarheid van gemiddeld 6 uur per week voor 45 weken/jaar. Er is een vacatiegeldregeling.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan voor 21 mei 2021 je motivatie en cv naar info@VMBN.nl. Geef in je motivatie ook aan in welke aandachtsgebieden je interesse hebt. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek plaats.
Op donderdag 3 juni staat een eerste gespreksronde gepland, een mogelijk tweede gesprek wordt gepland in de week van 7 juni. Daarna vindt voordracht en benoeming plaats in de ALV.
Voor meer informatie kun je een e-mail sturen om een telefonische afspraak te maken met de afgetreden voorzitter Jos van Huut, of bellen met secretaris Mieke Goudswaard (06-20 515 369).

 


 

* Profiel Vereniging Mindfulness-Based Trainers Nederland (VMBN)

VMBN staat voor kwaliteit

De Vereniging voor Mindfulness-Based trainers Nederland (VMBN) is met haar circa 1.000 leden de grootste beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers in Europa. We bewaken actief het professionele trainersniveau van onze leden en zetten ons in voor de integratie van mindfulness in de verschillende domeinen van de maatschappij: gezondheidszorg, educatie, arbeid & organisatie en justitie. Dit alles staat in dienst van een meer humane, aandachtige en compassievolle maatschappij.

Het opleidingsniveau van de leden en de kwaliteit van de door hen geleverde trainingen zijn ingebed in de missie van de VMBN. Bij de aanvraag om lid te worden van de VMBN en geregistreerd te worden in het ledenregister wordt uitgebreid onderzocht of de trainer aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Deze toetsing wordt herhaald bij herregistratie. Ook stimuleert de VMBN haar leden om zich voortdurend te blijven bijscholen en helpt ze bij het vinden van relevante en betrouwbare wetenschappelijke informatie, om de professie blijvend op een hoog niveau uit te kunnen oefenen. Hier hoort uiteraard belangen-behartiging bij in de vorm van een klachten-regeling en een vertrouwenspersoon-regeling, zodat trainers en deelnemers bij de VMBN terecht kunnen voor objectief advies en oordeel. De VMBN doet er alles aan om de kwaliteitsniveau van MBP’s (Mindfulness-Based Programs) in Nederland te vergroten en te borgen, waarmee het VMBN-lidmaatschap een ‘kwaliteitskeurmerk’ is.

(Inter)nationale samenwerking

De VMBN bouwt en innoveert voortdurend samen met nationale en internationale partners, zoals:

 • EAMBA en BAMBA, de Europese, resp. Britse koepel voor erkende mindfulnessverenigingen
 •  Integrity Network Mindfulness-Based Approaches, het Europese netwerk voor het ontwikkelen van kaders betreffende integriteit en kwaliteit van mindfulness
 • The Mindful Initiative UK
 • Bangor University UK
 • Oxford Mindfulness Centre UK
 • UMass Memorial Center for Mindfulness USA
 • Opleidingsinstituten Mindfulness Nederland
 • Vereniging voor Mindfulness

Op dit moment werken we in Europees verband aan het ontwikkelen van toetsingscriteria voor MBP’s (Mindfulness-Based Programs).

Verder denkt de VMBN mee met het initiatief ‘De Mentale Vooruitgang’ en is gesprekspartner bij initiatieven op het gebied van leefstijlgeneeskunde.

Mindfulness in ontwikkeling

Mindfulness-Based Programs (MBP’s) zijn gebaseerd op een samenkomen van contemplatieve tradities met wetenschappelijke inzichten op het gebied van onder andere psychologie, neurowetenschap, geneeskunde en onderwijs.

Deze programma’s nodigen deelnemers uit tot het aangaan van een evenwichtige relatie met ervaringen van het leven door bewuste vriendelijke aandacht in het nu, door zich minder te identificeren met opkomende lichamelijke gewaarwordingen, emoties en gedachten én door een open niet-oordelende houding naar alle uitdagingen die het leven met zich meebrengt.

Het adequaat kunnen begeleiden van MBP’s is een vak: het vak van mindfulnesstrainer. Van trainers van MBP’s wordt gevraagd dat ze zich blijvend verdiepen en ontwikkelen in hun vak: in de breedte, in de diepte en in al zijn diversiteit.

Mindfulness-Based Programs (MBP’s) hebben de evidence based Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) als basis, en zijn toegespitst op specifieke doelgroepen en gezondheidsthema’s.

Behalve in de zorgsector en in het onderwijs wordt mindfulness ook in toenemende mate ingezet in het bedrijfsleven. Mindfulnesstraining helpt met name in de preventieve sfeer om werknemers én leiding-gevenden (mentaal) gezond en veerkrachtig te houden en draagt ook bij aan gezonde relaties op het werk. Gezien de – wetenschappelijk aangetoonde – positieve effecten op onder andere ziekteverzuim is het aantrekkelijk voor werkgevers om in een collectieve ziektekostenverzekering hier specifieke afspraken over te maken. 

Wetenschappelijke onderbouwing

Er wordt voortdurend (internationaal) wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van Mindfulness-based programma’s als MBSR en MBCT. De inhoud en werkwijze van deze trainingen zijn geprotocolleerd en in toenemende mate evidence based (best practice).

De wetenschap op het gebied van mindfulness is stevig in ontwikkeling en er is aangetoond dat op mindfulness gebaseerde programma’s positieve effecten hebben op:

 • veerkracht bij stress
 • angst en depressie
 • sommige verslavingen
 • chronische pijn
 • kwaliteit van leven bij kanker
 • beroepsoverstijgende competenties van zorgprofessionals
 • relaties (thuis en op het werk)

Welke werkingsmechanismen hier precies aan ten grondslag liggen vraagt om vervolgonderzoek, maar wetenschappelijk onderzoek wijst in de richting van neuroplasticiteit, vermindering van ontstekings-factoren in het bloed en verlenging van telomeren. Mindfulnesstraining heeft in elk geval effect op tenminste drie componenten van zelfregulatie, namelijk: regulatie van aandacht, regulatie van emoties en zelfbewustzijn (Tang et al. 2015).

De VMBN hecht grote waarde aan wetenschappelijke onderbouwing en wil dit graag bevorderen en haar leden hierover informeren. Daarom geeft de VMBN maandelijks de nieuwsbrief VMBN & Wetenschap uit (waarop ook u zich kunt abonneren via onze website). In de laatste nieuwsbrief stond bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het online aanbieden van MBP’s centraal.

Wie zijn onze leden?

Achtergrond en opleiding van VMBN-mindfulnesstrainers

Van de VMBN-gecertificeerde mindfulnesstrainers heeft 51% een hbo-opleiding, 47% een wo-opleiding [1].

Naast het mindfulnesstrainerschap zijn VMBN-leden werkzaam in de volgende sectoren [2]:

 • gezondheidszorg: 66% (waarvan een derde met BIG- en/of AGB-code);
 • onderwijs: 11% (waarvan de helft als docent in hbo);
 • bedrijfsleven: 17% (waarvan de helft in directie of MT);
 • overheid: 2% (waarvan bijna de helft in management)

Een derde van de mindfulnesstrainers is ook opgeleid als zorgprofessional met een BIG-registratie (één derde van deze trainers heeft AGB code).

Categorieën trainers

Alle VMBN-leden zijn gecertificeerd. De VMBN kent daarvoor twee categorieën: categorie 1 en 2. Ruim 90% van de leden heeft de hoogste graad van categorie 1 mindfulnesstrainer en wordt vaak (deels) vergoed door de zorgverzekeraars. Op de website van de VMBN vindt u de registratie-eisen voor beide categorieën. Deze gelden voor zowel MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)- als MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy)-trainers. Aan registratie-eisen voor andere MBP’s wordt gewerkt.

Van de geregistreerde VMBN-mindfulnesstrainers is 38% in MBSR geschoold, 10% in MBCT en 50% in een combinatie van beide. Specialisaties binnen verschillende maatschappelijke domeinen zijn in opkomst.

[1] Gegevens uit VMBN survey onder leden in 2019

[2] Gebaseerd op 736 respondenten