Samenwerking

De VMBN werkt (internationaal) samen met organisaties om de de kwaliteit en inzetbaarheid van mindfulness in de samenleving te bevorderen. Hieronder staan onze samenwerkingen toegelicht. 

STICHTING MINDFULNESS REGISTER 

De VMBN is lid van de Stichting Mindfulness Register, het landelijk en onafhankelijk register voor mindfulnesstrainers. De meeste VMBN leden staan geregistreerd, en worden geregistreerd in het Mindfulness Register. Het register is het kwaliteitskeurmerk voor mindfulnesstrainers en geaccrediteerde mindfulnessopleidingen en nascholingen.

Vitaal Bedrijf

VITAAL BEDRIJF

De VMBN is partner van Vitaal Bedrijf. Vitaal Bedrijf is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. Vitaal Bedrijf helpt ondernemers op weg naar een vitalere toekomst. Veel van onze mindfulnesstrainers zijn te vinden op Vitaal Bedrijf/Partners. Vitaal Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door de ministeries van VWS en SZW. Door ons partnerschap bundelen wij mindfulness als specifiek aandachtsveld!

ZZP Nederland

 

BETER VERWIJS

Beter Verwijs is een online verwijsplatform waarmee zorgverleners uit de eerste, tweede en derde lijn eenvoudig en effectief patiënten kunnen doorverwijzen naar lokale en regionale leefstijlinterventies in het sociale en paramedische domein. Patiënten kunnen al kiezen voor interventies zoals de GLI, Slaapoefentherapie en diëtetiek. Momenteel maken zorgverleners uit 21 ziekenhuizen al gebruik van het platform. Dankzij een grootschalig implementatieproject van Beter Gezond, zullen in de komende tijd, 42 ziekenhuizen met ruim 30.000 zorgverleners gebruik gaan maken van dit Beter Verwijs. Om voorbereid te zijn op deze groei, streeft Beter Verwijs naar een zo compleet mogelijk aanbod van leefstijlinterventies, zodat elke patiënt, ongeacht woonplaats toegang heeft tot leefstijlzorg.

Beter Verwijs - VMBN

 

 

 

ZZP NEDERLAND 

Veel van onze leden zijn actief als zzp’er. Daarom is de VMBN partner van ZZP Nederland, de grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor zelfstandigen. ZZP Nederland laat samen met 55.000 leden de stem van de zzp’er horen in politiek Den Haag. Daarnaast ondersteunt ZZP Nederland zelfstandigen met ledenvoordelen, ondernemersadvies en korting op verzekeringen. VMBN-leden kunnen met korting lid worden van ZZP Nederland.  Meer informatie hierover is te vinden in het ledengedeelte van de VMBN website (tabblad ondernemersinfo).

 

Logo zustervereniging VVM

VVM – VERENIGING VOOR MINDFULNESS 

De Vereniging voor Mindfulness (VVM) is een zustervereniging voor mindfulnessprofessionals. 

 

Internationale Samenwerking: 

Member of EAMBA

EAMBA – EUROPEAN NETWORK OF ASSOCIATIONS OF MINDFULNESS BASED APPROACHES 

De VMBN is lid van het Europese samenwerkingsverband voor mindfulnessverenigingen: de eamba – European Associations for Mindfulness. De VMBN werkt nauw samen met de eamba aan de erkenning van Mindfulness Based Programma’s. De door de VMBN en BAMBA erkende Mindfulness Based Programma’s staan gepubliceerd op de website van de eamba. Ook is het mogelijk om internationale erkenning voor nieuw ontwikkelde MBP’s aan te vragen bij het International Panel for the Acknowledgement of mindfulness-based programs (IPA). Leden van de VMBN kunnen deelnemen aan een breed scala van verschillende eamba-activiteiten.

IMI Network

IMI NETWORK

Voor haar kwaliteitsstandaarden maakt de VMBN onder andere gebruik van de documenten van het wereldwijde IMI Network, the international mindfulness integrity network: – A Framework for the Integrity of Mindfulness-based Programs, – Tending the Field of Mindfulness-based Programs.

Bamba

BAMBA

De VMBN werkt samen met de BAMBA (British Association of Mindfulness-based Approaches) aan de internationale criteria en procedures voor de erkenning van Mindfulness-based Programs. Hierin wordt samengewerkt met internationale wetenschappers zoals Rebecca Crane, Willem Kuyken en Eric Loucks, auteurs van What defines Mindfulness-based Programs? The warp and the weft en Mindfulness-based Programs: Why, when and How to adapt? 

The Mindfulness Initiative

The Mindfulness Initiative (MI) was formed to support the UK Mindfulness All-Party Parliamentary Group and conduct the Mindful Nation UK inquiry in 2014. The resulting report was the first of its kind, seeking to address mental and physical health concerns through the application of mindfulness-based interventions in the areas of education, health, the workplace and the criminal justice system.

Bangor University UK

Oxford Mindfulness Centre UK

UMass Memorial Center for Mindfulness USA

Opleidingsinstituten Mindfulness Nederland, zie geaccrediteerde opleidingen:

  • Radboud Universiteit Centrum voor Mindfulness 
  • SeeTrue opleidingen
  • de Mindfulness Academie