Kosten

De kosten voor het lidmaatschap bestaan uit inschrijfkosten bij aanmelding en jaarlijkse contributie. Voor de lidmaatschapsaanvraag betaal je eenmalig € 50,00 inschrijfkosten. Controleer vooraf of je aan de lidmaatschapscriteria voldoet, want de inschrijfkosten worden niet gerestitueerd. Vrienden van de VMBN (zie hieronder) betalen geen inschrijfkosten.

Na acceptatie van je lidmaatschap betaal je jaarlijks contributie. Voor het jaar 2024 bedraagt deze € 165,00. In je eerste lidmaatschapsjaar betaal je de contributie over het resterende aantal maanden van het kalenderjaar, gerekend vanaf de maand waarin je als lid wordt geaccepteerd.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggingen voor het volgende jaar moeten vóór 1 december bij ons binnen zijn. Is je opzegging niet voor 1 december binnen, dan wordt jouw lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

Het is mogelijk om tussentijds op te zeggen. In dat geval geldt er een opzegtermijn van 2 volle kalendermaanden en wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Je betaalt in dat geval contributie over de maanden waarin je lidmaatschap actief was verhoogd met de administratiekosten. Als je de jaarcontributie al voldaan had, vindt er verrekening plaats.

Vriend van de VMBN

De bijdrage voor ‘Vriend van de VMBN’ is € 45,00 per jaar. Opzeggingen moeten voor 1 december van het lopende kalenderjaar binnen zijn. Bij tussentijdse opzegging worden reeds betaalde bijdragen niet gerestitueerd. Iedereen kan ‘Vriend van de VMBN’ worden.

Mindfulness Register

De kosten voor VMBN-lidmaatschap staan los van de registratiekosten voor het Mindfulness Register. Je moet wel lid zijn van de VMBN om je te kunnen registreren. Je vindt de kosten voor registratie op de website van het Mindfulness Register. 

Je kunt je alleen registreren in het Mindfulness Register als je lid bent van een aangesloten beroepsvereniging. Nadat je bent geaccepteerd als lid van de VMBN kan je je registreren in het register. Je hebt hiervoor je VMBN-lidmaatschapsnummer nodig.