Mindfulnessprogramma’s

De basis van mindfulnesstrainingen ligt in de mindfulness-based stress reduction (MBSR) die bijna 50 jaar bestaat. Daarna volgde de op de MBSR gebaseerde klinische variant, de mindfulness-based cognitive therapy (MBCT). Beide programma’s zijn goed wetenschappelijk onderbouwd. 

Inmiddels zijn er verschillende nieuwe mindfulnessprogramma’s ontwikkeld, getoetst en erkend als Mindfulness Based Programma (MBP). Wetenschappelijk onderzoek naar deze nieuwe MBP’s leert ons meer over de werking en effectiviteit van deze programma’s. 

Internationaal erkende Mindfulness Based Programma’s

De volgende Mindfulness Based Programma’s (MBP’s) zijn door de eamba internationaal erkend. Deze MBP’s volgen een vast protocol en hebben voldoende wetenschappelijke basis. In sommige gevallen worden specifieke eisen gesteld aan opleiders en trainers die dit MBP als training aanbieden. Soms worden er ook specifieke eisen gesteld aan de deelnemers die het MBP volgen. 

De MBP’s zijn in principe vrij toegankelijk en te gebruiken voor derden. Er mag echter niets aan het programma veranderd worden zonder expliciete toestemming van de ontwikkelaar. Deze moet bij gebruik van het MBP worden genoemd als eigenaar van het betreffende MBP.    

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) – 8-weken – 2,5 uur incl. stiltedag

Eisen trainer 

 • succesvol afgeronde geaccrediteerde opleiding tot MBSR-trainer, zie Kaderdocument  Nederlandse Trainersopleidingen Mindfulness Based Programma’s  

Voor wie? 

 • deze training is geschikt voor een breed publiek, o.a. bij stress- en chronische pijnklachten 

Ontwikkelaar/eigenaar

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) – 8-weken – 2,5 uur incl. stiltedag

Eisen trainer 

 • opgeleid om met de specifieke doelgroep te werken, bijv. psycholoog of psychosociaal therapeut 
 • geaccrediteerde opleiding tot MBCT-trainer afgerond 

Voor wie? 

 • deze training is met name geschikt voor mensen met recidiverende depressie  

Ontwikkelaar/eigenaar

Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL) – 8-weken

Eisen trainer 

 • MBSR- of MBCT-opgeleide mindfulnesstrainer (zie eisen aldaar)
 • geaccrediteerde opleiding tot MBCL-trainer afgerond 

Voor wie? 

 • deze training is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan verdieping en al eerder deelnamen aan een MBSR-, MBCT of gelijkwaardige mindfulnesstraining (ter beoordeling door de trainer)

Ontwikkelaar/eigenaar

Mindfulness Based Childbirth and Parenting (fear) (MBCP-fear) – 9 weken

Eisen trainer 

 • professional die werkt met zwangeren bijv. verloskundige, gynaecoloog, doula 
 • geaccrediteerde opleiding tot MBCP-fear trainer afgerond 

Voor wie? 

 • deze training is bedoeld voor zwangeren met angst voor de bevalling (en hun partner) 

Ontwikkelaar/eigenaar

Finding Peace in a Frantic World – 8 weken

Eisen trainer 

 • geaccrediteerde opleiding tot MBSR-/ MBCT-trainer afgerond 
 • geaccrediteerde opleiding tot Finding peace in a frantic world-trainer afgerond

Voor wie? 

 • deze training is geschikt voor een breed publiek
 • de training wordt vaak toegepast op de werkvloer 

Ontwikkelaar/eigenaar

Mindfulness Based Organisational Education (MBOE) – 6 weken

Eisen trainer 

 • geaccrediteerde opleiding tot MBSR-/ MBCT-trainer afgerond
 • geaccrediteerde opleiding tot MBOE-trainer afgerond 

Voor wie? 

 • deze training is bedoeld voor een groep cursisten die dagelijks met elkaar samenwerkt in organisaties en bedrijven
 • MBOE brengt mensen samen voor persoonlijke verandering en voor verandering op de werkvloer en wordt daarom ook wel ‘sociale mindfulness’ genoemd 

Ontwikkelaar/eigenaar

Europese erkenning door internationaal panel (IPA)

Om de kwaliteit van nieuwe mindfulnessprogramma’s te kunnen toetsen ontwikkelde de VMBN samen met de Britse mindfulnessvereniging (BAMBA) en internationale wetenschappers toetsingscriteria. Het proces dat tot de toetsingscriteria heeft geleid, is in samenwerking met de VMBN, beschreven in dit wetenschappelijk artikel

Internationale toetsing van MBP’s vindt vanaf 2023 plaats onder toezicht van de Europese koepel van mindfulnessverenigingen (European Associations for Mindfulness – eamba). Een erkend Mindfulness Based Programma krijgt een solide basis om zich in de praktijk verder te ontwikkelen en te worden toegepast. 

Ben jij een ontwikkelaar van een nieuw mindfulnessprogramma en wil je internationale erkenning aanvragen? Ga dan direct naar de aanvraagprocedure op de eamba website, zie  International Panel for the Acknowledgement of Mindfulness Based Programs (IPA).