Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap voor het nieuwe jaar kan tot 1 december van het lopende jaar. Is je opzegging niet voor 1 december door ons ontvangen, dan wordt je lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd. 

Gedurende het jaar is tussentijds opzeggen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden, gerekend vanaf de eerstvolgende volle maand.  Als je de volledige jaarcontributie al voldaan hebt, dan vindt restitutie plaats over de maanden gerekend vanaf de einddatum van het lidmaatschap tot het einde van het kalenderjaar + aftrek van € 25,00 administratiekosten. Heb je de contributie nog niet voldaan, dan moet je de contributie nog voldoen over de periode vanaf 1 januari tot en met de einddatum van je lidmaatschap + € 25,00 administratiekosten.

Registratie Mindfulness Register vervalt

Als het VMBN (register) lidmaatschap wordt beëindigd, vervalt ook de registratie in het Mindfulness Register, aangezien lidmaatschap van een aangesloten beroepsvereniging deel uitmaakt van de registratievoorwaarden van het register.

Hoe opzeggen?

Je zegt je lidmaatschap op door een e-mail te sturen aan het secretariaat van de VMBN. Een opzegging wordt altijd door ons bevestigd. Heb je opgezegd, maar ontvang je binnen 14 dagen geen bevestiging, neem dan direct contact met ons op via info@vmbn.nl.

Om onze dienstverlening steeds te kunnen verbeteren stellen we het zeer op prijs als je de reden van opzegging vermeldt. Dit kun je doen door deze korte (anonieme) enquête in te vullen, waarmee je ons op de hoogte stelt van de reden van je opzegging.  

Na beëindiging van het lidmaatschap

Na beëindiging van het lidmaatschap word je automatisch uitgeschreven voor de VMBN Nieuwsbrieven en wordt je toegang tot het ledengedeelte van de VMBN-website afgesloten. Ook eventueel lidmaatschap van de besloten Facebook- en LinkedIn-pagina van de VMBN worden beëindigd. Je opzegging wordt ook doorgegeven aan het Mindfulness Register. Eventuele openstaande contributie dient alsnog te worden voldaan.

Na beëindiging van het lidmaatschap is het niet meer toegestaan om het VMBN-logo en indien op jou van toepassing het SMR-logo te gebruiken.