Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 4 weken voor het einde van een kalenderjaar. Is je opzegging niet voor 1 december door ons ontvangen, dan wordt je lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd. Een opzegging wordt altijd door ons bevestigd. Heb je opgezegd, maar ontvang je binnen 14 dagen geen bevestiging, neem dan direct contact op met het secretariaat.

Tussentijds opzeggen

Tussentijds opzeggen is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. Bij tussentijdse opzegging vindt restitutie plaats van de reeds betaalde contributie voor de maanden vanaf de einddatum van het lidmaatschap tot en met het einde van het kalenderjaar met een aftrek van € 25,00 voor administratiekosten. Als de contributie nog niet is voldaan, dan ontvang je een factuur voor de maanden waarin je lid was verhoogd met € 25,00 administratiekosten. 

Als het VMBN-lidmaatschap wordt beëindigd, vervalt ook de registratie in het Mindfulness Register, aangezien lidmaatschap van een aangesloten beroepsvereniging deel uit maakt van de registratievoorwaarden van het register.

Hoe opzeggen?

Wil je het lidmaatschap opzeggen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat (info@vmbn.nl). We stellen het zeer op prijs als je wilt aangeven waarom je wilt opzeggen. Je ontvangt altijd een bevestiging van ontvangst van opzegging. Neem contact op als je geen bevestiging ontvangt.

Als je wilt opzeggen vragen we je tevens om een korte (anonieme) enquête in te vullen: https://forms.gle/8iVuYwKc1viZP3v79

 

Na beëindiging van het lidmaatschap

Na beëindiging van het lidmaatschap word je automatisch uitgeschreven voor de VMBN-nieuwsbrieven en wordt je toegang tot het ledengedeelte van de VMBN-website afgesloten. Ook eventueel lidmaatschap van de besloten Facebook- en LinkedIn-pagina van de VMBN worden beëindigd. Je opzegging wordt ook doorgegeven aan het Mindfulness Register. Eventuele openstaande contributies dienen nog te worden voldaan.

Na beëindiging van het lidmaatschap is het niet meer toegestaan om het VMBN-logo te gebruiken.