Trainers

Kwaliteit van de trainers

De VMBN heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. De leden van de VMBN zijn daarom mindfulnesstrainers die gedegen zijn opgeleid. Aan welke criteria onze mindfulnesstrainers moeten voldoen, vind je onder Lidmaatschap bij Toelating

Leden van de VMBN die hun trainerschap aantoonbaar en blijvend ontwikkelen, kunnen zich inschrijven in het landelijk Mindfulness Register. Dit register maakt de kwaliteit van de aangesloten MBSR-trainers objectief zichtbaar en meetbaar. Geregistreerde trainers zijn deskundig, ervaren en betrouwbaar. Op onze website zijn de registertrainers herkenbaar door het register logo.

Registertrainers moeten elke 5 jaar aantonen dat ze aan de kwaliteitseisen voldoen om geregistreerd te blijven. Zo zorgt de trainer dat kennis, vaardigheden en eigen beoefening op peil blijven. Op hoofdlijnen zijn de eisen: 

  • onderschrijven ethische gedragscode
  • dagelijkse eigen beoefening
  • geven van een erkende mindfulnesstraining (MBP)
  • volgen van intervisie en/of supervisie
  • volgen van nascholing
  • deelname aan stilteretraites

Zie verder de toelatings- en herregistratie eisen in het Mindfulness Register.