Erkend supervisor worden

Mindfulnesstrainers die graag supervisie volgen om zich verder in hun vak te bekwamen kunnen gebruikmaken van een door de VMBN erkende supervisor. Mindfulnesstrainers die geregistreerd staan in het Mindfulness Register kunnen voor de (her)registratie punten behalen door supervisie te volgen bij een erkend supervisor

Om erkend supervisor te worden moet je aan een aantal toelatingseisen voldoen. Je hebt een gedegen opleiding tot supervisor gevolgd en je beschikt over ruime trainerservaring. Daarnaast wordt van je verwacht bij te blijven in de (wetenschappelijke) ontwikkelingen van het vak. 

Een erkend supervisor functioneert als onafhankelijk beroepspersoon. Aanvragen voor supervisie beoordeelt de supervisor zelf. De supervisor geeft aan op welk terrein diens competenties liggen. De VMBN wijst de supervisoren aan die supervisie geven na een door de VMBN erkend buitenlands opleidingstraject. 

Aanvragen erkenning als supervisor

Een aanvraag tot erkenning als supervisor dien je in bij het bestuur van de VMBN via info@vmbn.nl De aanvrager moet lid zijn van de VMBN. Het bestuur van de VMBN beslist over de aanvraag.

De aanvraag omvat:

  • Een curriculum vitae, waarin ook aangegeven wordt welke opleiding in (mindfulness-)supervisie is gevolgd.
  • Kopie van het diploma of certificaat van de supervisie opleiding. 
  • Een motivatiebrief waarin aangetoond wordt hoe de eigen beoefening wordt vormgegeven, en wordt aangetoond dat de kandidaat over de gevraagde competenties beschikt. Zie bijgevoegde lijst met reflectiepunten je opneemt in je motivatiebrief.
  • Een aanbeveling van twee door de VMBN erkende supervisoren*

* De kosten voor de twee aanbevelingen voor het VMBN supervisorschap komen voor rekening van de aanvrager. Hierbij moet rekening gehouden worden met € 100,- euro per aanbeveling.

Lees hier de volledige omschrijving van de toelatingseisen en de aanmeldprocedure om VMBN erkend supervisor te worden.