Bestuur – kennismaking

 


Ik begon mijn professionele leven als stuurman en doe dit in zekere zin nog altijd, weliswaar tegenwoordig in de meer symbolische zin van het woord, namelijk als bestuursvoorzitter. Ik heb inmiddels vele bestuursfuncties bekleed en ook mijn eigen stichting opgericht. Vanaf 1991 bekleedde ik verschillende bestuursfuncties binnen Achmea Concern, waar ik eind dit jaar mee stop. Sinds 2012 was ik ook actief in verschillende bestuursfuncties binnen de complementaire zorg (VIV, CAMCoop, RBCZ). Twee bestuursfuncties stoppen ultimo 2023 en ik heb nog voldoende energie over om verder te (be)sturen.

Ik ben persoonlijk gefascineerd door generationeel trauma, opgeleid als NLP trainer en vind rust in Vipassana en de natuur. Mindfulness past goed bij mijn huidige levensfase en lever graag een bijdrage aan de VMBN om de trainers te ondersteunen die de wereld “mindfuller” gaan maken. Ik denk mijn brede bestuurservaring in het veld van de (complementaire) zorg hiervoor goed in te kunnen zetten.

Rob Moeke: voorzitter

E-mail Rob Moeke

 

Meer dan tien jaar geleden werd mijn passie voor de kracht van aandacht werd aangewakkerd, ten tijde van veel spanning, onzekerheid en nieuwe wegen durven inslaan. Mindfulness kwam op mijn pad en bracht veel steun in het doorzien van de te zetten stappen, met in de kern vertrouwen.

En nog steeds is mindfulness een belangrijk fundament voor mijn welzijn. Dagelijkse beoefening brengt mij steeds weer in verbinding met het hier en nu, ten gunste voor de verbinding met de medemens en mezelf.

Tegelijkertijd gebruik ik, als professioneel coach en mindfulness trainer, mindfulness in mijn werk. De belichaming van mindfulness ondersteunt me in het kwalitatief van dienst kunnen zijn voor de ander, die kiest voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Mijn kwaliteiten zijn het best te beschrijven als: geduldig, open, empathisch, creatief, logisch denken, efficiëntie, verbindend, enthousiasme, ondernemend en beschouwend. Kwaliteiten waarmee ik ook zal werken in het bestuur van de VMBN, om zo de kracht van aandacht in de samenleving verder te helpen integreren en verankeren.

Claudia Thiessen: secretaris

E-mail Claudia Thiessen

 

Ik ben sinds het najaar 2022 met pensioen gegaan als KN0 arts in het Deventer Ziekenhuis. Mijn carrière in de weerbarstige maar fascinerende medische wereld bracht me in contact met veel zaken die in de VMBN van nut kunnen zijn: de krijgsmacht, kwaliteit, opleidingen, visitaties, organisatie van de zorg, zorgverzekeraars, collega professionals en natuurlijk mensen in nood. In 2016 heb ik een tweejarige opleiding tot mindfulness trainer succesvol afgerond op het RadboudUMC voor Mindfulness en geef ik MBSR aan coassistenten en ziekenhuispersoneel. Sinds 2002 ben ik structureel bezig met de exploratie van het “bewustzijn” en ben ik erg geïnteresseerd in de relatie tussen neurobiologie en mindfulness. Mijn motto: problems must be solved where they originate, in consciousness!

Tjipco van der Laan: algemeen bestuurslid (portefeuille kwaliteit)

E-mail Tjipco van der Laan