Covid19


LET OP:

Uit gesprekken van de VMBN met het RIVM en het ministerie van VWS blijkt dat ook daar GEEN duidelijkheid bestaat onder welke beroepsgroep/activiteit mindfulnesstrainingen vallen. Wat hieronder staat (informatie en protocollen) is dan ook onze interpretatie van de regels en adviezen.

Blijf daarnaast altijd je eigen verstand gebruiken, en informeer in je eigen regio bij de GGD en je gemeente naar hun interpretatie van de regels!


mondkapje met tekst It's not over yet

Update 12 mei 2021

De persconferentie van gisteren 11 mei blonk niet uit in begrijpelijkheid. We doen ons best z.s.m. meer duidelijkheid te geven voor de mindfulness trainingspraktijk. Tot die tijd blijft ons advies in de update van 21 april staan.

Update 21 april 2021

Als het parlement ermee instemt, worden per 28 april enkele maatregelen versoepeld. Alle voorgenomen veranderingen vind je op de website van de Rijksoverheid. We kunnen ons voorstellen dat sommige aanpassingen tot vragen leiden over je praktijk als mindfulnesstrainer, o.a.

 • max. aantal bezoekersaantal thuis wordt 2 i.p.v.1
 • onderwijs gaat voorzichtig verder open
 • avondklok vervalt

Helaas verandert dit volgens ons niets voor de trainingspraktijk. Een privé-bezoeker is immers geen klant/cursist, en yogascholen e.d. blijven nog gesloten. We blijven dus nog even in lockdown. Langzaamaan moeten we wellicht onze blik op het nieuwe cursusjaar gaan richten voor meer vrijheid…

Update 19 maart 2021

De regels zijn plotseling en zonder aankondiging wéér gewijzigd!!! Eerder deze week stond op de website van Rijksoverheid.nl dat het geven van trainingen en workshops in besloten ruimtes toegestaan was. Dit werd ook bevestigd door het RIVM en de KvK.

Echter, dankzij de oplettendheid van een van onze leden kwamen wij erachter dat deze informatie gewijzigd is.
Op de website van Rijksoverheid.nl staat nu letterlijk:

Mag ik huiswerkbegeleiding, workshops en trainingen op locatie geven?

Het is niet toegestaan om workshops, trainingen en cursussen te geven. Digitaal kan dit natuurlijk wel. Huiswerkbegeleiding op locatie is alleen toegestaan voor jongeren die kwetsbaar zijn. Dat wil zeggen dat zij onder één of meer van de zorgwetten moeten vallen.

 

Dit betekent dat je dus géén live trainingen kunt geven, óók niet in een besloten ruimte. Daarmee vervalt onderstaande informatie.

Update 14 maart 2021

Op 8 maart heeft de regering geconstateerd dat nog steeds te veel mensen besmet raken met het coronavirus en dat de druk op ziekenhuizen nog te hoog is. De lockdown blijft daarom gehandhaafd tot in elk geval 30 maart.

Nieuwsbericht 8 maart (Rijksoverheid.nl)

De bestaande maatregelen worden wel licht aangepast, zie: Werken in coronatijd (Rijksoverheid.nl)

Wijsheid: notice your senseiDeze aanpassingen gaan in op 16 maart en gelden ook vooralsnog t/m 30 maart.

 

Sommige trainers zien in deze aanpassingen ruimte om hun trainingen weer op locatie te gaan geven (in niet publieke ruimtes, dus in een eigen of gehuurde studio, en uiteraard met inachtneming van de maatregelen voor afstand en hygiëne).
Die interpretatie is niet onlogisch. Maar houd er wel rekening mee dat Kamers van Koophandel en vooral ook gemeenten de regels verschillend interpreteren. Doe dus zeker navraag in je eigen regio!

‘Corona’  blijft een beroep doen op ieders verantwoordelijkheid en gezond verstand. Het blijft ingewikkeld: de commerciële wens enerzijds en de verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid anderzijds leveren soms een spagaat op. We hebben vertrouwen in de wijsheid van onze leden om het juiste te doen en wensen je die wijsheid ook toe.

Aanvulling d.d. 15 maart op het bovenstaande:

Op de website Rijksoverheid.nl staat vermeld dat trainingen en workshops in niet-publieke ruimtes* toegestaan zijn, mits de maatregelen (1,5 meter, gezondheidscheck, hygiëne e.d.) in acht worden genomen. Voor zover wij hebben kunnen nagaan heeft deze regel specifiek betrekking op onderwijs en educatie. Wij hebben daarom navraag gedaan bij het RIVM. Er zijn geen specifieke regels gesteld ten aanzien van het type training. Je zou daaruit kunnen concluderen dat het weer mogelijk is om groepstrainingen te geven, als dit plaats vindt in een niet-publieke ruimte.
Aangezien gemeenten de regels handhaven, adviseren we je daarom contact op te nemen met je gemeente. Het kan zijn dat je informatie moet aanleveren over het gebouw waar je de training geeft, de groepsgrootte en de frequentie van trainen. De gemeente beoordeelt vervolgens of je aan de criteria voldoet. Als je groen licht krijgt van de gemeente, kan je weer groepstrainingen geven.

*Niet-publieke ruimte: een trainingsruimte die alleen toegankelijk is voor direct betrokkenen – denk aan deelnemers en trainers – en niet voor algemeen publiek. Een eigen opleidingslocatie is een besloten plaats. Een bedrijf is ook een besloten plaats.

Update n.a.v. persconferentie 23 februari 2021

De avondklok is verlengd t/m 15 maart, maar de lockdownmaatregelen zijn licht versoepeld. Hoewel dit voor ons als beroepsgroep nog geen nieuwe vrijheid geeft, voor ons allen als persoon geeft het wat lucht. Lees alle maatregelen in het kort op een rijtje op de website van de Rijksoverheid.

Aanvulling d.d. 1 maart:

Hoewel we begrijpen dat iedereen heel graag weer aan het werk wil, is het daarvoor echt nog te vroeg. Sportscholen, theaters, horeca, het blijft allemaal dicht. De contactberoepen mogen per 2 maart weer aan de slag onder strenge voorwaarden. Middelbare scholieren mogen weer naar school, maar slechts 1,5 dag per week, ze worden verspreid over meerdere lokalen en moeten anderhalve meter afstand te houden; een heel gedoe, maar nog langer thuis les krijgen is onverantwoord voor de ontwikkeling. Hoe logisch is het dan dat je als mindfulnesstrainer wel weer training zou geven aan groepen? 1-op-1 is nog steeds het  hoogst haalbare. En de enige manier om met elkaar zo snel mogelijk uit deze situatie te komen. Het is nog even volhouden, de vaccinaties lopen volop (we zijn naar de 4e plaats geklommen in de EU), dus er is zicht op verbetering.

Update 9 februari 2021: avondklok verlengd

De zorgen over de snelle verspreiding van de besmettelijker coronavarianten zijn niet afgenomen. De basisscholen mogen weer open, maar de avondklok blijft gehandhaafd tot 3 maart.

Update 23 januari 2021: avondklok

De ongerustheid over de Britse variant van het coronavirus hebben geleid tot het verzwaren van de lockdown met een avondklok. Voorlopig geldt dieze tot 9 februari. Van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends is het verboden om zonder geldige reden op straat te zijn.

Update 14 januari 2021: voortzetting lockdown

voortzetting lockdown_max 2 personenWe hoopten dat de persconferentie van 12 januari versoepeling van de corona-maatregelen zou brengen, maar dat zit er helaas voorlopig niet in. De lockdown, zoals die van kracht is sinds 14 december 2020 (zie update hieronder), wordt ongewijzigd voortgezet, voorlopig t/m 9 februari.

De regels staan duidelijk visueel verbeeld in deze voorlichtingsposter.

Let ook op deze regel:
“Als je naar buiten gaat, mag je met maximaal twee mensen samen zijn. Groepen van drie of meer mensen zijn niet toegestaan, tenzij het om leden van éénzelfde huishouden gaat. Ook niet als mensen onderling 1,5 meter afstand houden.”
Bron: www. rijksoverheid.nl. Daar vind je ook alle overige actuele informatie.

Actuele informatie over financiële ondersteuning:
op deze pagina op www.rijksoverheid.nl en bij de Kamer van Koophandel.

Hou vol!

Update 14 december 2020: lockdown

corona lockdownHet kabinet heeft vanavond (14 dec.) een complete lockdown afgekondigd, die ingaat vannacht om 24.00 uur. Vanaf morgen (15 dec.) zijn trainingen dus echt alleen nog online mogelijk. Wel mag je nog twee bezoekers ontvangen, dus zou je strikt genomen nog thuis een-op-een mensen kunnen begeleiden, onder de bekende restricties van afstand, hygiëne en beide personen klachtenvrij. Vraag jezelf goed af of je dat verantwoord vindt en of je dat wel moet willen. Nederland  gaat in lockdown en niet voor niets worden ook contactberoepen als kappers stilgelegd, en wordt iedereen verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven.

Kijk voor details op de website van de RIjksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

We hebben elkaars steun en zorg harder dan ooit nodig. We wensen jullie creativiteit en warmte bij het zoeken naar wegen daarvoor. Zorg voor anderen en voor jezelf, en blijf gezond!

 

Update 17 november 2020

De gedeeltelijke lockdown wordt voortgezet, maar er zijn zeker versoepelingen waar we blij mee zijn! Het komt erop neer dat we grotendeels teruggaan naar de situatie van 13 oktober.

Groepslessen in sportscholen zijn weer toegestaan (4 personen). Als mensen zitten, mogen er binnen max. 30 mensen bij elkaar zijn, uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar.

Buitenshuis mogen er maximaal 4 personen van verschillende huishoudens samen zijn.

Onze interpretatie is dat je de live mindfulnesstrainingen weer kunt hervatten, met inachtneming van de geldende regels. Dit zijn o.a.:

 • minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar
 • voorafgaand aan elke training de gezondheidscheck (https://www.covidtriage.nl/)
 • beperk intensieve bewegingsoefeningen
 • goed ventileren
 • hygiënemaatregelen bij in en uit de ruimte gaan en bij toiletbezoek
 • de ruimte voorafgaand en na afloop goed schoonmaken; denk vooral aan deurklinken e.d.
 • vraag deelnemers om thuis gemakkelijke kleding aan te trekken, niet omkleden op locatie
 • deelnemers een eigen matje of grote handdoek laten meenemen
 • zijn deelnemers afhankelijk van het OV, bedenk dan of je een alternatief kunt aanbieden om voor hen de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken

Het advies is om deelnemers bij het betreden en verlaten van de ruimte mondkapjes te laten dragen. De mondkapjes kunnen tijdens de training af. Informeer je deelnemers tijdig over welke regels van toepassing zijn tijdens jouw training.

Het kan voorkomen dat deelnemers zich niet comfortabel voelen vanwege de omstandigheden of de regels en van de live training af willen zien. Heb daar begrip voor en probeer samen tot een oplossing te komen.

Zie voor een uitgebreid overzicht van tips en de weer geldende regels onze update van 13 oktober:

https://www.vmbn.nl/update-corona-n-a-v-persconferentie-13-oktober-2020/

Zie ook de berichtgeving van gisteren op de website van de Rijksoverheid en de noodverordening die voor jouw regio van toepassing is. De overheid heeft ook een handig beeldend overzicht gemaakt van de nu geldende regels. Klik op de onderstaande afbeelding om deze te downloaden als pdf.

 


 

Eerder verschenen berichten:

Update protocol 3 november 2020

Update protocol 13 oktober 2020

Update protocol 18 september 2020

Update protocol 30 juni 2020

Opstartprotocol 20 mei 2020

 

Veelgestelde vragen

https://www.vmbn.nl/veelgestelde-vragen-covid19

 

Financieel

Financiële ondersteuningsmogelijkheden door Rijksoverheid (april 2020)