Covid19

Update 17 januari 2022

Na de persconferentie van afgelopen vrijdag 14 januari is de lockdown versoepeld. Contactberoepen mogen weer aan het werk, sportactiviteiten zijn ook weer toegestaan. Onze conclusie is dat ook mindfulnesstrainers weer trainingen mogen geven. Wat zijn we blij!

Zoals steeds is het verstandig om ook bij je gemeente navraag te doen.  En uiteraard houd je je aan de basisregels:

 • Was vaak en goed je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Uitgebreidere informatie vind je bij de Rijksoverheid.

Mondkapjes en QR-check (aanvulling 18 januari)

Beheerders van niet publieke gebouwen mogen bepalen of mondkapjes verplicht zijn. Vraag daar dus naar als je je trainingen elders geeft.

Heb je een eigen op zichzelf staande ruimte, dan zijn mondkapjes alleen verplicht bij lopen, dus bij binnenkomen en weggaan. Als de groep liever wel mondkapjes gebruikt (ook bij zitten op vaste plek), doe dat dan. Het gaat erom dat iedereen zich veilig voelt. Zorg sowieso dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Zie ook de Rijksoverheid, in tekst of in beeld.

QR-code checken hoeft niet. Belangrijk is of jij mensen wilt binnenlaten die niet gevaccineerd/genezen/getest zijn.

Update 20 december 2021

Opnieuw is Nederland in een zware lockdown terechtgekomen. Helaas betekent dat dat je nu ook overdag geen live trainingen meer mag geven. Ook niet als je je praktijk aan huis hebt, hoe onlogisch dat ook voelt. Een uitzondering geldt als je onder paramedici valt (d.w.z. dat je geregistreerd bent in het RBCZ, BIG, PIN of vergelijkbaar register): dan mag je in principe wel doorgaan met je live trainingen.

Los van de formele regels blijft het een afweging die ieder persoonlijk moet maken: moet je tijdens een complete lockdown er alles aan doen om trainingen live door te kunnen laten gaan?
Mocht je besluiten om live training te blijven geven, dan is het belangrijk dat je eerst ook informeert bij je eigen gemeente hoe die dat ziet. Elke gemeente interpreteert de regels anders.

Natuurlijk zorg je in elk geval dat je je aan de basisregels van de Rijksoverheid houdt.

We wensen je wijsheid bij het nemen van je beslissing!

Update 27 november 2021

Op 26 november was er weer een persconferentie. Dit is onze interpretatie van de strengere maatregelen specifiek voor onze beroepsgroep:

 • Alle niet-essentiële dienstverlening sluit om 17.00 uur. Dat betekent na 17.00 uur geen training meer geven.
 • Mondkapje alleen bij verplaatsing, niet op de zitplaats. Mogelijk zijn mondkapjes wel verplicht op de zitplaats als je lesgeeft in een publieke binnenlocatie zoals een bibliotheek of theater. Overleg in zo’n geval altijd met het personeel van de locatie.
 • Anderhalve meter afstand tussen deelnemers.
 • Advies aan deelnemers en trainer is om voor deelname aan elke training zelftest te doen.
 • De maatregelen gelden voorlopig tot 19 december.

Daarnaast blijven natuurlijk altijd en overal de basismaatregelen gelden:

 • Was vaak en goed je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Zie ook de website van de Rijksoverheid . Op een andere pagina van de Rijksoverheid vind je een kort overzicht.

Update 15 november 2021

We hebben meerdere keren contact gehad met de Rijksoverheid om helderheid te krijgen over de verscherpte maatregelen die op 12 november zijn afgekondigd.

Op de website van Rijksoverheid.nl staat dat cursussen en trainingen tot 4 december niet meer gegeven mogen worden na 18.00 uur. Nu blijkt het helaas onmogelijk om een helder antwoord te krijgen of een mindfulnesstraining onder die regeling valt. Het is immers niet zoiets als cursus Spaans, dus daar kan je het niet mee vergelijken.

Om een lang verhaal kort te maken: de Rijksoverheid zegt nee, het is een training, en trainingen mogen na 18.00 uur niet gegeven worden. Er wordt daarbij niet gekeken naar de inhoud.

Wat het nog onbegrijpelijker maakt, is dat yogalessen wel na 18.00 uur gegeven mogen worden.

Eerder in deze coronaperiode heeft het RIVM aangegeven dat een mindfulnesstrainer onder de paramedische beroepsgroep geschaard kan worden. Voor deze beroepsgroep geldt de beperking na 18.00 uur niet. Op basis daarvan kan je concluderen dat je de mindfulnesstrainingen ‘s avonds gewoon kunt laten doorgaan.

Onze interpretatie is dat je ‘s avonds mindfulnesstrainingen kunt geven. Hanteer daarbij wel de basisregels (hygiëne, minimaal anderhalve meter afstand, thuis blijven bij klachten) en neem voorafgaand aan elke training bij elke deelnemer de gezondheidscheck af. Je kunt je deelnemers hiervoor verwijzen naar https://www.covidtriage.nl/. Wanneer één of meer vragen met ‘ja’ beantwoord wordt dan mag de deelnemer niet deelnemen aan de training.

Echter, de gemeente is degene die handhaaft, dus als de gemeente de regels anders interpreteert, dan kan het zijn dat de gemeente het geven van mindfulnesstrainingen in de avonduren niet toestaat. Check daarom altijd bij jouw gemeente. Bij het contact bij de gemeente kan het van belang zijn met welke sbi-code je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De code 86919 is de sbi-code voor paramedische praktijken.

Vragen uit de praktijk

Vraag: Een deelnemer heeft verkoudheidsklachten en heeft thuis een zelftest uitgevoerd. De uitslag is negatief. Kan ik de deelnemer mee laten doen met de training?
Antwoord: Nee. In dat geval moet de deelnemer zich laten testen bij de GGD en alleen als die uitslag negatief is kan de deelnemer naar de training komen. Een zelftest is niet voldoende betrouwbaar, het is alleen een indicatie. Bij de zelftesten is ook aangegeven dat je deze niet moet uitvoeren als je corona-gerelateerde klachten hebt.

 

 

Update 5 november 2021

corona stay safe be kind

De persconferentie van 2 november over uitbreiding van de coronamaatregelen roept weer de nodige vragen op. Wij krijgen veel vragen van leden over of er voor de deelname aan mindfulnesstrainingen om een corona toegangsbewijs (scannen QR code) gevraagd moet worden.
Het allerbelangrijkste: je trainingen kunnen vooralsnog gewoon doorgaan!

Op basis van de informatie van de Rijksoverheid komen wij tot het volgende advies aan onze leden.

Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. Het volgen van de basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

De basisregels zijn:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Hiermee bescherm je jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Dit betekent voor jou als mindfulnesstrainer dat je zorgt voor een mogelijkheid om handen te wassen, voldoende ruimte (dus niet te veel mensen, zodat je afstand kunt houden), en ventilatie. Veilig is het om op vaste plek te zitten/liggen, op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Als er gelopen wordt: mondkapjes.

Vanaf zaterdag 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De Rijksoverheid heeft aangegeven waar dit verplicht is, en waar het een optie is. Activiteiten met vooraf geregistreerde personen die plaatsvinden in besloten plaatsen behoren tot die opties. Dat is dus van toepassing op mindfulnesstrainingen. Maar het mag alleen onder strikte voorwaarden. Lees deze daarom goed door voordat je besluit om te vragen om een coronatoegangsbewijs, want waarschijnlijk mag je in de meeste gevallen er niet om vragen.

De informatie over het coronatoegangsbewijs en de voorwaarden waaronder je hier om mag vragen als het vanuit de overheid niet verplicht is staat op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers (kopje Coronatoegangsbewijzen bij besloten plaatsen).

In de voorwaarden staat dat je om een coronatoegangsbewijs mag vragen als er geen andere minder vergaande alternatieven zijn waarmee je hetzelfde doel kunt bereiken. Aangezien die alternatieven er in de meeste gevallen wel zullen zijn, mag je er dus niet om vragen.
De alternatieven zijn: gezondheidscheck afnemen, anderhalve meter afstand in acht nemen, hygiënemaatregelen aanhouden, mondkapje op bij lopen en bij aankomst- en vertrek, etc.

Dit is op dit moment onze interpretatie van de regels. Houd onze website en die van de Rijksoverheid in de gaten voor eventuele aanpassingen. Informeer daarnaast ook altijd bij je eigen gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving en kan daarbij een andere interpretatie hanteren.

 

 

Update 27 september 2021

uit de lockdown

Het is eindelijk zo ver: de verplichting dat je 1,5 meter afstand moet houden, vervalt. Je cursisten hoeven ook geen coronatoegangsbewijs (vaccinatiebewijs of negatieve test) te laten zien. Je mag dus weer helemaal terug naar het ‘oude normaal’ met je trainingen.

Als je dat zelf fijner vindt, kan je natuurlijk altijd je cursisten vragen om toch 1,5 meter afstand te bewaren, mondkapjes te dragen of zich aan andere hygiënemaatregelen te houden. Maar verplicht is dat niet, de keus is aan jou.

Over coronatoegangsbewijzen, zie ook de informatie van de Rijksoverheid.

Update 10 juni 2021

We krijgen van leden meldingen dat gemeenten aangeven dat er nog geen training gegeven mag worden. In dat geval worden waarschijnlijk de regels van voor 5 juni gehanteerd. Heb jij te horen gekregen dat je geen training mag geven, verwijs de gemeente dan door naar de informatie van rijksoverheid.nl. Hierin staat letterlijk dat alle soorten trainingen weer zijn toegestaan. De pagina waarop deze informatie te vinden is:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/locaties

Volgens het coronaloket van de Kamer van Koophandel is het sinds 5 juni ook niet meer nodig om de gemeente te vragen om toestemming voor het geven van groepstrainingen. Soms is er discussie of een ruimte al dan niet publiek is. Op de bovengenoemde pagina van rijksoverheid.nl staat een definitie van locaties. Het maakt niet uit of een locatie gehuurd wordt of eigendom is.

Update 4 juni: ‘alles’ mag weer!

Wat een goed nieuws: vanaf morgen mogen we weer overal training geven!

Met ingang van zaterdag 5 juni mag er weer meer. Dit geldt voor sporten, fysieke opleidingen en publiek toegankelijke ruimten. Onze interpretatie is: dat geldt dus ook voor ons.

Natuurlijk houd je je aan de inmiddels gewone regels:

 • hygiënemaatregelen (handen wassen, ontsmetten, liefst iedereen eigen handdoek/kussentje mee laten nemen)
 • 1,5 meter afstand (en looproutes waarbij mensen elkaar zo nodig op 1,5 meter afstand kunnen passeren)
 • mondkapje bij binnenkomen, verplaatsen, en weggaan
 • maximale groepsgrootte buiten 4 personen, in publieke ruimte 50 personen, gasten thuis 4 personen

Alle details kun je vinden op de doorverwijspagina van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen

Update 19 mei: eindelijk duidelijkheid: er mag weer live training gegeven worden!

Dankzij het coronaloket van de Kamer van Koophandel is er eindelijk duidelijkheid: mindfulnesstraining in groepsverband is vanaf vandaag (19 mei) weer toegestaan.

Hoe deze interpretatie tot stand is gekomen

Ook na de laatste persconferentie bleef de informatie van de Rijksoverheid onduidelijk over de status van mindfulnesstrainingen. Op verwijzing van de Rijksoverheid hebben we contact opgenomen met het centrale coronaloket van de Kamer van Koophandel. Die bleek veel vergelijkbare vragen te hebben gekregen en ze zijn het tot op de bodem gaan uitzoeken. Samen met verschillende instanties, waaronder het RIVM, zijn ze tot de conclusie gekomen dat mindfulnesstrainers geen onderwijsinstellingen zijn, maar dat een mindfulnesstraining vergelijkbaar is met onderwijs. En dat we dus weer live trainingen mogen geven, onder de voorwaarden zoals die voor onderwijs gelden.

Belangrijk
De gemeente handhaaft en kan lokaal afwijkende of aanvullende regels hanteren. Vraag daarom toestemming aan de gemeente waarin je les geeft. Als je geen toestemming hebt gevraagd en is de gemeente van mening dat je de (lokale) regels overtreedt door het geven van training in groepsverband, dan loop je het risico op een boete. Inmiddels is al gebleken dat er gemeentes zijn die geen toestemming geven. Een van de argumenten die werd genoemd, is dat de trainingslocatie een publieke ruimte zou zijn. Om niet in discussie te hoeven gaan over de definitie van een publieke ruimte hebben wij het coronaloket gevraagd dit uit te zoeken. Daar zijn ze nog mee bezig. Zodra we hier informatie over hebben zullen we dat hier plaatsen.

De voorwaarden waaronder je groepstrainingen mag geven:

 • de ruimte waarin de training gegeven wordt is een besloten ruimte. Besloten betekent dat de ruimte niet toegankelijk is voor andere personen (tijdens de training). De ruimte wordt voor en na de training schoongemaakt/ontsmet.
 • de groep mag niet groter zijn dan 30 personen
 • iedereen moet onderling een afstand van minimaal 1,5 meter kunnen houden (let bij de groepsgrootte op de beschikbare ruimte)
 • bij het betreden en verlaten van de ruimte moet iedereen een mondkapje dragen; als er tijdens de training gelopen wordt ook
 • voorafgaand aan elke training doe je bij elke deelnemer de gezondheidscheck (https://www.covidtriage.nl/)
 • alle hygiëneregels worden in acht genomen (handen wassen, ontsmetten, liefst iedereen eigen handdoek/kussentje mee laten nemen), etc.
 • lopende oefeningen laat je achterwege, geef je mee als huiswerk of doe je buiten (de regel is dat er niet tot nauwelijks gelopen wordt door deelnemers, daarom is dit een dringend advies)
 • maak vaste looproutes waarbij mensen elkaar zo nodig op anderhalve meter afstand kunnen passeren.
 • laat deelnemers pas binnen op de afgesproken tijd, tenzij je binnen voldoende ruimte hebt om deelnemers op anderhalve meter afstand van elkaar te kunnen laten wachten
 • deelnemers met klachten die corona-gerelateerd zijn blijven thuis of nemen online deel. Informeer de andere deelnemers als een van de deelnemers klachten meldt.

Het RIVM heeft een generiek kader ontwikkeld voor bedrijven. Dit kader geeft adviezen hoe je je als ondernemer kunt houden aan de maatregelen die zijn opgesteld door de Rijksoverheid. Zie Generiek kader coronamaatregelen | RIVM

Heb jij toestemming van jouw gemeente om weer groepstrainingen te geven? We horen het graag, zodat we dit kunnen delen.

Blijf altijd je eigen verstand gebruiken, neem zelf geen onnodige risico’s en laat ook je deelnemers geen onnodige risico’s lopen. Je hebt hier een grote verantwoordelijkheid in. Vraag daarom ook je deelnemers om hier verstandig mee om te gaan.

 


mondkapje met tekst It's not over yet

Update 12 mei 2021

De persconferentie van gisteren 11 mei blonk niet uit in begrijpelijkheid. We doen ons best z.s.m. meer duidelijkheid te geven voor de mindfulness trainingspraktijk. Tot die tijd blijft ons advies in de update van 21 april staan.

Update 21 april 2021

Als het parlement ermee instemt, worden per 28 april enkele maatregelen versoepeld. Alle voorgenomen veranderingen vind je op de website van de Rijksoverheid. We kunnen ons voorstellen dat sommige aanpassingen tot vragen leiden over je praktijk als mindfulnesstrainer, o.a.

 • max. aantal bezoekersaantal thuis wordt 2 i.p.v.1
 • onderwijs gaat voorzichtig verder open
 • avondklok vervalt

Helaas verandert dit volgens ons niets voor de trainingspraktijk. Een privé-bezoeker is immers geen klant/cursist, en yogascholen e.d. blijven nog gesloten. We blijven dus nog even in lockdown. Langzaamaan moeten we wellicht onze blik op het nieuwe cursusjaar gaan richten voor meer vrijheid…

Update 19 maart 2021

De regels zijn plotseling en zonder aankondiging wéér gewijzigd!!! Eerder deze week stond op de website van Rijksoverheid.nl dat het geven van trainingen en workshops in besloten ruimtes toegestaan was. Dit werd ook bevestigd door het RIVM en de KvK.

Echter, dankzij de oplettendheid van een van onze leden kwamen wij erachter dat deze informatie gewijzigd is.
Op de website van Rijksoverheid.nl staat nu letterlijk:

Mag ik huiswerkbegeleiding, workshops en trainingen op locatie geven?

Het is niet toegestaan om workshops, trainingen en cursussen te geven. Digitaal kan dit natuurlijk wel. Huiswerkbegeleiding op locatie is alleen toegestaan voor jongeren die kwetsbaar zijn. Dat wil zeggen dat zij onder één of meer van de zorgwetten moeten vallen.

 

Dit betekent dat je dus géén live trainingen kunt geven, óók niet in een besloten ruimte. Daarmee vervalt onderstaande informatie.

Update 14 maart 2021

Op 8 maart heeft de regering geconstateerd dat nog steeds te veel mensen besmet raken met het coronavirus en dat de druk op ziekenhuizen nog te hoog is. De lockdown blijft daarom gehandhaafd tot in elk geval 30 maart.

Nieuwsbericht 8 maart (Rijksoverheid.nl)

De bestaande maatregelen worden wel licht aangepast, zie: Werken in coronatijd (Rijksoverheid.nl)

Wijsheid: notice your senseiDeze aanpassingen gaan in op 16 maart en gelden ook vooralsnog t/m 30 maart.

 

Sommige trainers zien in deze aanpassingen ruimte om hun trainingen weer op locatie te gaan geven (in niet publieke ruimtes, dus in een eigen of gehuurde studio, en uiteraard met inachtneming van de maatregelen voor afstand en hygiëne).
Die interpretatie is niet onlogisch. Maar houd er wel rekening mee dat Kamers van Koophandel en vooral ook gemeenten de regels verschillend interpreteren. Doe dus zeker navraag in je eigen regio!

‘Corona’  blijft een beroep doen op ieders verantwoordelijkheid en gezond verstand. Het blijft ingewikkeld: de commerciële wens enerzijds en de verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid anderzijds leveren soms een spagaat op. We hebben vertrouwen in de wijsheid van onze leden om het juiste te doen en wensen je die wijsheid ook toe.

Aanvulling d.d. 15 maart op het bovenstaande:

Op de website Rijksoverheid.nl staat vermeld dat trainingen en workshops in niet-publieke ruimtes* toegestaan zijn, mits de maatregelen (1,5 meter, gezondheidscheck, hygiëne e.d.) in acht worden genomen. Voor zover wij hebben kunnen nagaan heeft deze regel specifiek betrekking op onderwijs en educatie. Wij hebben daarom navraag gedaan bij het RIVM. Er zijn geen specifieke regels gesteld ten aanzien van het type training. Je zou daaruit kunnen concluderen dat het weer mogelijk is om groepstrainingen te geven, als dit plaats vindt in een niet-publieke ruimte.
Aangezien gemeenten de regels handhaven, adviseren we je daarom contact op te nemen met je gemeente. Het kan zijn dat je informatie moet aanleveren over het gebouw waar je de training geeft, de groepsgrootte en de frequentie van trainen. De gemeente beoordeelt vervolgens of je aan de criteria voldoet. Als je groen licht krijgt van de gemeente, kan je weer groepstrainingen geven.

*Niet-publieke ruimte: een trainingsruimte die alleen toegankelijk is voor direct betrokkenen – denk aan deelnemers en trainers – en niet voor algemeen publiek. Een eigen opleidingslocatie is een besloten plaats. Een bedrijf is ook een besloten plaats.

Update n.a.v. persconferentie 23 februari 2021

De avondklok is verlengd t/m 15 maart, maar de lockdownmaatregelen zijn licht versoepeld. Hoewel dit voor ons als beroepsgroep nog geen nieuwe vrijheid geeft, voor ons allen als persoon geeft het wat lucht. Lees alle maatregelen in het kort op een rijtje op de website van de Rijksoverheid.

Aanvulling d.d. 1 maart:

Hoewel we begrijpen dat iedereen heel graag weer aan het werk wil, is het daarvoor echt nog te vroeg. Sportscholen, theaters, horeca, het blijft allemaal dicht. De contactberoepen mogen per 2 maart weer aan de slag onder strenge voorwaarden. Middelbare scholieren mogen weer naar school, maar slechts 1,5 dag per week, ze worden verspreid over meerdere lokalen en moeten anderhalve meter afstand te houden; een heel gedoe, maar nog langer thuis les krijgen is onverantwoord voor de ontwikkeling. Hoe logisch is het dan dat je als mindfulnesstrainer wel weer training zou geven aan groepen? 1-op-1 is nog steeds het  hoogst haalbare. En de enige manier om met elkaar zo snel mogelijk uit deze situatie te komen. Het is nog even volhouden, de vaccinaties lopen volop (we zijn naar de 4e plaats geklommen in de EU), dus er is zicht op verbetering.

Update 9 februari 2021: avondklok verlengd

De zorgen over de snelle verspreiding van de besmettelijker coronavarianten zijn niet afgenomen. De basisscholen mogen weer open, maar de avondklok blijft gehandhaafd tot 3 maart.

Update 23 januari 2021: avondklok

De ongerustheid over de Britse variant van het coronavirus hebben geleid tot het verzwaren van de lockdown met een avondklok. Voorlopig geldt dieze tot 9 februari. Van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends is het verboden om zonder geldige reden op straat te zijn.

Update 14 januari 2021: voortzetting lockdown

voortzetting lockdown_max 2 personenWe hoopten dat de persconferentie van 12 januari versoepeling van de corona-maatregelen zou brengen, maar dat zit er helaas voorlopig niet in. De lockdown, zoals die van kracht is sinds 14 december 2020 (zie update hieronder), wordt ongewijzigd voortgezet, voorlopig t/m 9 februari.

De regels staan duidelijk visueel verbeeld in deze voorlichtingsposter.

Let ook op deze regel:
“Als je naar buiten gaat, mag je met maximaal twee mensen samen zijn. Groepen van drie of meer mensen zijn niet toegestaan, tenzij het om leden van éénzelfde huishouden gaat. Ook niet als mensen onderling 1,5 meter afstand houden.”
Bron: www. rijksoverheid.nl. Daar vind je ook alle overige actuele informatie.

Actuele informatie over financiële ondersteuning:
op deze pagina op www.rijksoverheid.nl en bij de Kamer van Koophandel.

Hou vol!

Update 14 december 2020: lockdown

corona lockdownHet kabinet heeft vanavond (14 dec.) een complete lockdown afgekondigd, die ingaat vannacht om 24.00 uur. Vanaf morgen (15 dec.) zijn trainingen dus echt alleen nog online mogelijk. Wel mag je nog twee bezoekers ontvangen, dus zou je strikt genomen nog thuis een-op-een mensen kunnen begeleiden, onder de bekende restricties van afstand, hygiëne en  beide personen klachtenvrij. Vraag jezelf goed af of je dat verantwoord vindt en of je dat wel moet willen. Nederland  gaat in lockdown en niet voor niets worden ook contactberoepen als kappers stilgelegd, en wordt iedereen verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven.

Kijk voor details op de website van de RIjksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

We hebben elkaars steun en zorg harder dan ooit nodig. We wensen jullie creativiteit en warmte bij het zoeken naar wegen daarvoor. Zorg voor anderen en voor jezelf, en blijf gezond!

 

Update 17 november 2020

De gedeeltelijke lockdown wordt voortgezet, maar er zijn zeker versoepelingen waar we blij mee zijn! Het komt erop neer dat we grotendeels teruggaan naar de situatie van 13 oktober.

Groepslessen in sportscholen zijn weer toegestaan (4 personen). Als mensen zitten, mogen er binnen max. 30 mensen bij elkaar zijn, uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar.

Buitenshuis mogen er maximaal 4 personen van verschillende huishoudens samen zijn.

Onze interpretatie is dat je de live mindfulnesstrainingen weer kunt hervatten, met inachtneming van de geldende regels. Dit zijn o.a.:

 • minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar
 • voorafgaand aan elke training de gezondheidscheck (https://www.covidtriage.nl/)
 • beperk intensieve bewegingsoefeningen
 • goed ventileren
 • hygiënemaatregelen bij in en uit de ruimte gaan en bij toiletbezoek
 • de ruimte voorafgaand en na afloop goed schoonmaken; denk vooral aan deurklinken e.d.
 • vraag deelnemers om thuis gemakkelijke kleding aan te trekken, niet omkleden op locatie
 • deelnemers een eigen matje of grote handdoek laten meenemen
 • zijn deelnemers afhankelijk van het OV, bedenk dan of je een alternatief kunt aanbieden om voor hen de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken

Het advies is om deelnemers bij het betreden en verlaten van de ruimte mondkapjes te laten dragen. De mondkapjes kunnen tijdens de training af. Informeer je deelnemers tijdig over welke regels van toepassing zijn tijdens jouw training.

Het kan voorkomen dat deelnemers zich niet comfortabel voelen vanwege de omstandigheden of de regels en van de live training af willen zien. Heb daar begrip voor en probeer samen tot een oplossing te komen.

Zie voor een uitgebreid overzicht van tips en de weer geldende regels onze update van 13 oktober:

https://www.vmbn.nl/update-corona-n-a-v-persconferentie-13-oktober-2020/

Zie ook de berichtgeving van gisteren op de website van de Rijksoverheid en de noodverordening die voor jouw regio van toepassing is. De overheid heeft ook een handig beeldend overzicht gemaakt van de nu geldende regels. Klik op de onderstaande afbeelding om deze te downloaden als pdf.

 


 

Eerder verschenen berichten:

Update protocol 3 november 2020

Update protocol 13 oktober 2020

Update protocol 18 september 2020

Update protocol 30 juni 2020

Opstartprotocol 20 mei 2020

 

Veelgestelde vragen

https://www.vmbn.nl/veelgestelde-vragen-covid19

 

Financieel

Financiële ondersteuningsmogelijkheden door Rijksoverheid (april 2020)