Herregistratie

Accreditatie nascholingen

De VMBN werkt hard aan de opzet van een kwaliteitsregister. Vanaf januari 2022 worden alle VMBN categorie-1-trainers hierin geregistreerd. Alle geregistreerde trainers kunnen vervolgens informatie uploaden en toevoegen ten behoeve van hun herregistratie. Categorie 1 trainers moeten uiterlijk op 1 januari 2027 voldoen aan de criteria voor herregistratie. Het concept-registratiereglement kan je hier downloaden.
Hiervoor moet er voldoende aanbod aan geaccrediteerde nascholing zijn. Aanbieders van nascholing kunnen daarom hun aanbod vanaf oktober 2021 bij de VMBN aanbieden voor accreditatie.

Informatiebijeenkomst aanbieders nascholing

Aanbieders van nascholing kunnen op 6 september 2021 van 16.00 tot 17.00 uur deelnemen aan een informatiebijeenkomst over de accreditatie van nascholing. We geven dan samen met onze partner in dit proces, Wissenraet Van Spaendonck, uitleg over het Register Mindfulness Based Trainers (RMBT). Dit is het systeem waar je vanaf oktober 2021 je nascholing kunt indienen voor accreditatie door de VMBN. Uiteraard is er tijdens de bijeenkomst gelegenheid voor het stellen van vragen.

 

Aanmelden informatiebijeenkomst

 

Accreditatie reglement

De VMBN werkt samen met Wissenraet Van Spaendonck aan het accreditatie reglement. Hierin wordt het accreditatieproces van het opleidingsaanbod beschreven.  In de ALV op 30 september wordt dit concept reglement voorgelegd aan de ALV. Bij akkoord wordt het reglement dan definitief.

Klik hier om het concept-accreditatiereglement te downloaden.