Herregistratie

Herregistratie categorie 1-leden

De VMBN werkt hard aan het opzetten van een kwaliteitsregister. De bedoeling is dat vanaf januari 2022 alle VMBN categorie 1-trainers hierin worden geregistreerd. Alle geregistreerde trainers kunnen vervolgens informatie uploaden en toevoegen ten behoeve van hun herregistratie. Categorie 1-trainers moeten daarna uiterlijk op 1 januari 2027 voldoen aan de criteria voor herregistratie. De procedure en de eisen voor herregistratie worden beschreven in het registratiereglement.

De afgelopen weken zijn we overstelpt met vragen van leden en opleiders over de (her)registratie van categorie 1-leden en de accreditatie van nascholingen. Omgekeerd hebben we jullie in de vragenuurtjes en op de website (inclusief Q&A’s) overstelpt met informatie. In de ALV van 30 september hebben we het onderwerp nogmaals uitgebreid  besproken. Centraal stond daarbij het perspectief dat we ál onze leden willen bieden, binnen en buiten het register.

n de ALV van 26 oktober (17.00 uur) licht het bestuur het besluit toe om de invoering van het Kwaliteitsregister een half jaar uit te stellen (uitgebreide toelichting). Ook is er dan weer gelegenheid om vragen te stellen.

Het concept-registratiereglement vind je hier.

Vragen en antwoorden (Q&A) over herregistratie

Als toelichting op het conceptreglement hebben we een ‘Q & A’ gemaakt. Hierin vind je veel gestelde vragen over de herregistratie en de antwoorden daarop. Hierin zijn alle vragen te vinden die zijn gesteld via de mail of in de vragenuurtjes over dit onderwerp. Er zijn al een heleboel vragen gesteld, misschien zit de jouwe er ook al bij, lees daarom de Q&A!

Klik hier om de Q&A te lezen.

Aanmelden ALV 26 oktober

Accreditatie nascholingen

Om te zorgen dat leden kunnen voldoen aan de eisen voor herregistratie, moet er voldoende aanbod aan geaccrediteerde nascholing zijn. Aanbieders van nascholing kunnen deze daarom vanaf oktober 2021 bij de VMBN aanbieden voor accreditatie.

De VMBN werkt samen met Wissenraet Van Spaendonck aan het accreditatiereglement. Hierin wordt het accreditatieproces van het opleidingsaanbod beschreven. De stemming ter goedkeuring vindt plaats in de ALV van 26 oktober 2021 (17.00 uur).

Klik hier voor het concept-accreditatiereglement.

Vragen van aanbieders nascholing

Op 6 september heeft er in samenwerking met onze partner in dit proces, Wissenraet Van Spaendonck, een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor aanbieders van nascholingen. Tijdens deze bijeenkomst zijn veel vragen gesteld. Deze en andere vragen hebben we verzameld in een Q&A.

Klik hier om de Q&A over accreditatie van nascholingen te lezen.

In de ALV van 26 oktober (17.00 uur) licht het bestuur het besluit toe om de invoering van het Kwaliteitsregister een half jaar uit te stellen (uitgebreide toelichting). Ook is er dan weer gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden ALV 26 oktober