Herregistratie

Herregistratie categorie-1-leden

De VMBN werkt hard aan het opzetten van een kwaliteitsregister. Vanaf januari 2022 worden alle VMBN categorie-1-trainers hierin geregistreerd. Alle geregistreerde trainers kunnen vervolgens informatie uploaden en toevoegen ten behoeve van hun herregistratie. Categorie-1-trainers moeten uiterlijk op 1 januari 2027 voldoen aan de criteria voor herregistratie. De procedure en de eisen voor herregistratie worden beschreven in het registratiereglement. Op 30 september 2021 wordt het concept-registratiereglement voorgelegd aan de ALV. Bij akkoord is het dan definitief.

Het concept-registratiereglement vind je hier.

Toelichting en vragenuurtje herregistratie

Als toelichting op het conceptreglement hebben we een ‘Q & A’ gemaakt. Hierin vind je veel gestelde vragen over de herregistratie en de antwoorden daarop. Aanvullend organiseren we een online vragenuurtje over dit onderwerp, op 27 september 16.30-17.30 uur. Heb je vragen, stel die dan alvast via info@vmbn.nl. We kunnen ze dan opnemen in onze toelichting. Dan kan iedereen ervan leren en hebben we op 27 september minder tijd nodig. Er zijn al een heleboel vragen gesteld, misschien zit de jouwe er ook al bij, lees daarom de Q&A!

Klik hier om de Q&A te lezen.

Aanmelden vragenuurtje 27 sept. Aanmelden ALV 30 sept.

Accreditatie nascholingen

Om te zorgen dat leden kunnen voldoen aan de eisen voor herregistratie, moet er voldoende aanbod aan geaccrediteerde nascholing zijn. Aanbieders van nascholing kunnen deze daarom vanaf oktober 2021 bij de VMBN aanbieden voor accreditatie.

De VMBN werkt samen met Wissenraet Van Spaendonck aan het accreditatiereglement. Hierin wordt het accreditatieproces van het opleidingsaanbod beschreven.  Op 30 september 2021 wordt dit concept voorgelegd aan de ALV. Bij akkoord is het reglement dan definitief.

Klik hier voor het concept-accreditatiereglement.

Informatiebijeenkomst aanbieders nascholing

Op 6 september heeft er in samenwerking met onze partner in dit proces, Wissenraet Van Spaendonck, een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor aanbieders van nascholingen. Tijdens deze bijeenkomst zijn veel vragen gesteld. Deze vragen hebben we verzameld in een Q&A.

Klik hier om de Q&A over accreditatie van nascholingen te lezen.

Aanmelden ALV 30 sept.