Interview met Al Wandler, SeeTrue 

Al Wandler Seetrue

Balans tussen creativiteit en structuur

– Interview met Al Wandler, SeeTrue 

Tien jaar lang was Al Wandler als stille kracht betrokken bij het reilen en zeilen van SeeTrue, een van de door de VMBN geaccrediteerde opleidingsinstituten. Directeur wil hij niet genoemd worden. Maar hij voelde zich thuis bij het voortdurend zoeken, een plek geven en organiseren van nieuwe ontwikkelingen. Heel belangrijk vindt hij de erkenning van het vak van mindfulnesstrainer, die in 2015 leidde tot vergoeding van trainingen door zorgverzekeraars. Daarnaast is zijn boodschap: “Dingen regelen is goed. De kunst is om een balans te vinden, het niet dicht te regelen. Creatieve vrije geesten zijn soms wat lastig maar geef deze vooral de ruimte, ze zorgen voor beweging zodat het gedachtegoed zich kan blijven ontwikkelen. De vernieuwing moet je blijven koesteren binnen de traditie.

Je voelt je zo te zien ongemakkelijk als je directeur genoemd wordt. Wat was je rol bij SeeTrue?

Directeur drukt voor mij iets hiërarchisch uit, ik zou mezelf niet zo willen zien. SeeTrue is een heel platte organisatie. Oprichter Rob Vincken en andere opleiders  zijn vooral van de inhoud, de opleidingen, ikzelf ben van de organisatorische kant. Ik nam wel dikwijls het voortouw om processen beter af te stemmen of te regelen. De audits, contacten met VMBN, aansturing van de administratieve mededwerkers, dat is mijn inbreng.

Er was altijd wel wat bij SeeTrue. Dat kwam doordat we voortdurend nieuwe dingen wilden uitproberen, verbeteren. Vernieuwing van de opleidingen, lancering van een nieuwe app. Al lang voor corona waren we online bezig. Al die stappen in het onbekende brachten risico’s mee, die we nooit uit de weg gingen.

Je hebt tien jaar bij SeeTrue gewerkt. Welke ontwikkeling springt eruit?

Dat is denk ik wel de erkenning van het vak geweest, in 2015. De VMBN heeft zich daarvoor enorm ingespannen in contacten met de zorgverzekeringen, en eigenlijk hadden we niet gedacht dat een tijd van bezuinigen de vergoeding van de trainingen haalbaar was. Het is heel bijzonder dat dat toch gelukt is. We merkten het ook bij SeeTrue: de erkenning motiveerde veel meer mensen om de opleiding te doen, en ook af te maken en gecertificeerd trainer te worden.

Gevolg van die professionalisering was dat er veel meer geregeld en genormeerd werd. Los van dat ik dat als werk leuk vond om te doen, vond ik het ook wel eens lastig. Dingen regelen is echt goed, maar dichtregelen niet. De kunst is om, binnen een structuur, te blijven kijken hoe het geheel levend blijft. Een balans zoeken. Creatieve en soms ook lastige, mensen, vrije geesten, verdienen ook ruimte, ze zorgen voor beweging en vernieuwing zodat het gedachtegoed zich kan blijven ontwikkelen. Je moet ruimte geven aan mensen en vernieuwing blijven koesteren.

Hoe zie je de betekenis van mindfulness in de samenleving?

We leven in een vreemde tijd, tegenstellingen tussen mensen worden groter. Wat is goed en wat is niet goed?

Ieder heeft zijn eigen werkelijheid, opgebouwd uit wat hij vindt, persoonlijke ‘verhaaltjes’, ideeën, illusies die je gelooft. We hebben de neiging om alleen te horen en te zien wat daarbij past. Mindfulness helpt je om dit op te merken. Door het op te merken kom je wat vrijer van je persoonlijke verhalen en kun je beter zien wat er speelt.

Mindfulness kan zo helpen om het beste in iemand naar boven te halen, jezelf te veranderen. Het laat je vragen stellen. Het brengt je in contact met wat echt is. Ik denk dat we dat heel erg nodig hebben in dit tijdsgewricht.

Zodat de samenleving wat vriendelijker wordt. In grote lijnen lijken mensen heel erg op elkaar. De tegenstellingen zitten aan de oppervlakte; als je iets dieper kijkt dan is er verbinding

Je had plezier in je werk bij SeeTrue. Toch ben je er nu per 1 januari weg. Waarom?

 SeeTrue is als bedrijf enorm gegroeid. Er zou eigenlijk een stapje bovenop moeten om het goed te blijven begeleiden. Ik voelde al een poosje dat ik daarvoor die energie niet meer had. Eigenlijk ben ik zo naar een natuurlijk afscheidsmoment toegegroeid. Ik moest ruimte maken bij mezelf voor iets nieuws. En ook bij het bedrijf. Ik heb er tien jaar een stempel op  gedrukt. Het is goed dat iemand anders er met nieuw elan naar gaat kijken.

Wil je nog iets kwijt aan het eind van dit gesprek?

Ja, ik wil heel graag iedereen bedanken met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt. Mijn collega’s en de deelnemers bij SeeTrue natuurlijk, maar ook mensen van de VVM en van de VMBN. Natuurlijk, een beetje gedoe is er altijd wel. Maar dat is niet erg. In grote lijnen heb ik heel fijn met al die mensen gewerkt. Daar wil ik iedereen voor bedanken.

26 januari 2022