Accreditatie

Accreditatie nascholing

VMBN-registerleden moeten voor hun herregistratie geaccrediteerde nascholingen volgen. 

Het geaccrediteerde aanbod nascholingen vind je in de scholingsagenda van het Mindfulness Register. 

Aanbieders van nascholingen kunnen hun aanbod  laten accrediteren in het landelijk Mindfulness Register. Wil je accreditatie aanvragen voor de nascholing die jij als aanbieder organiseert? Lees dan de informatie op de pagina voor aanbieders nascholingen in het Mindfulness Register. Hier vind je ook een link naar het aanvraagformulier. Je aanbod met de toegekende accreditatiepunten wordt zichtbaar in het Register. De voorwaarden voor de accreditatie van nascholing staat in het Reglement Accreditatie Nascholing MBP-trainers.

Accreditatie opleidingen

De kwaliteit van de MBSR of MBCT-mindfulnesstrainer begint bij een gedegen en geaccrediteerde opleiding. Een overzicht van de geaccrediteerde opleidingen vind je hier

De opleidingen tot categorie-1 trainers houden in 2023 op te bestaan. Hiervoor in de plaats komen geaccrediteerde opleidingen tot mindfulnesstrainer ‘nieuwe stijl’. Hoe deze opleidingen zijn opgebouwd, lees je in het Kaderdocument Nederlandse Trainersopleidingen Mindfulness Based Programma’s. Dit document is gebaseerd op internationale standaarden. Welke dit zijn lees je in A Framework for the integrity of mindfulness-based-programs van het International Mindfulness Integrity Network.

In het Reglement Accreditatie Opleidingen MBP-trainer staan de eisen voor de (her)accreditatie van opleidingen. Aanbieders van mindfulness-based opleidingen kunnen vanaf 1 september 2023 hun opleiding ’nieuwe stijl’ in het register laten accrediteren. Aanvragen hiervoor kunnen gedaan worden op de pagina Accreditatie en Heraccreditatie MBP-opleidingen op de website van het Mindfulness Register.