(Her)registratie

Registratie en Herregistratie trainers

Mindfulnesstrainers registreren zich in het Mindfulness Register om hun kwaliteit objectief meetbaar en zichtbaar te maken. 

Alle VMBN-leden kunnen zich  inschrijven in het Mindfulness Register. Dus, ben je lid (geworden) van de VMBN? Vraag dan ook je registratie in het Mindfulness Register aan op deze webpagina.

Mindfulness Register

Het Mindfulness Register is hét kwaliteitskeurmerk voor mindfulnesstrainers in Nederland! Geregistreerd staan in het Mindfulness Register betekent dat jouw kennis en ervaring op orde is en dat jij voldoet aan alle kwaliteitseisen voor herregistratie. Zorgverzekeraars en andere opdrachtgevers zullen het Mindfulness Register gebruiken als bron voor vergoeding aan cursisten van jouw trainingen.

Binnen het Mindfulness Register is onderscheid tussen basistrainer en gevorderd trainer. Basistrainers die zich ná 2025 in het Mindfulness Register laten inschrijven dienen binnen 3 jaar te voldoen aan de eisen van nascholing en ervaring om in het Mindfulness Register geregistreerd te kunnen blijven. Na de eerste herregistratie na 3 jaar volgt telkens herregistratie na elke 5 jaar. Gevorderde registerleden moeten iedere 5 jaar voldoen aan de criteria voor herregistratie. 

De procedure en eisen voor herregistratie worden beschreven in het Registratiereglement Mindfulnesstrainers Kwaliteitsregister.

Vragen over het Mindfulness Register? Deze vind je in de FAQ veelgestelde vragen van het register.

VMBN-registerleden

VMBN-registerleden zijn VMBN-leden die ook in het landelijk Mindfulness Register staan ingeschreven.