Supervisie na een erkende buitenlandse opleiding

Op deze pagina wordt onder een buitenlands opleidingstraject verstaan: een opleiding gevolgd bij door de VMBN erkende opleidingsinstituten in het buitenland.

Bij opleidingen tot categorie 1-trainer gevolgd bij door de VMBN erkende opleidingsinstituten in het buitenland, dient supervisie gevolgd te worden bij een door de VMBN geregistreerde supervisor. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aanvrager van het VMBN-lidmaatschap.

Of men voldoet aan de overige lidmaatschapscriteria  (vooropleiding, aantal opleidingsdagen, meditatie ervaring, retraites) is ter beoordeling van de Toelatingscommissie. De Toelatingscommissie beoordeelt of een kandidaat die een buitenlands opleidingstraject volgt, in aanmerking komt voor verwijzing naar een VMBN-supervisor.

Het gaat om minimaal 6 supervisies van één uur. De supervisie wordt gegeven gedurende een door de supervisant gegeven MBSR- of MBCT-training. De supervisor beoordeelt ook het reflectieverslag, dat over diezelfde training wordt geschreven. Voor beoordeling van en feedback op het reflectieverslag door de supervisor worden twee uren gerekend. Een tweede beoordelaar kijkt mee; daarvoor worden eveneens twee uur gerekend. Het reflectieverslag dient met een voldoende te worden afgerond.

Lees hier de uitgebreide toelichting voor supervisie bij een erkend buitenlands opleidingstraject. 

Kosten

  • Voor het beoordelen van het reflectieverslag wordt uitgegaan van 2 uur (lezen van het verslag en het schrijven van een beoordeling).
  • Het reflectieverslag wordt  ook voorgelegd aan een tweede beoordelaar/supervisor. Bij overeenstemming en positieve beoordeling heeft de kandidaat voldaan aan alle criteria om in aanmerking te komen voor categorie 1-trainerschap. Wanneer de beoordeling nog niet voldoet, wordt er een advies uitgebracht hoe een aanvullend traject vorm dient te krijgen. Dit kan zijn: aanvullende supervisie, aanvullende scholing of het volgen van een retraite. Voor de tweede beoordeling staat 2 uur *) 
  • De kosten voor supervisie en beoordeling van het reflectieverslag komen voor rekening van de kandidaat. Deze kosten bestaan uit totaal 10 uur x € 90,- = € 900,- inclusief btw. Mocht geadviseerd worden nog een aanvullend traject te volgen dan komen deze kosten eveneens voor rekening van de kandidaat.

De supervisie vindt plaats bij een door de VMBN geregistreerde accreditatie-supervisor. De supervisor heeft zeer ruime ervaring als MBSR- en /of MBCT-trainer en -opleider en is gecertificeerd als supervisor of heeft aantoonbare supervisiekwaliteiten. Zij heeft een internationale oriëntatie op opleidingen en opleidingscriteria.

 *) 1,5 uur voor de beoordeling en 0,5 uur als reserve wanneer er geen overeenstemming is over de beoordeling tussen de 2 beoordelaars en er extra tijd ingezet moet worden om tot een aanvaardbare oplossing voor de kandidaat te komen.