Het STAP-budget

voetstap in het zand

Wat is STAP?

Tot eind 2021 konden kosten voor opleidingen en trainingen worden afgetrokken van de (inkomsten)belasting. Sinds 1 maart 2022 is aftrek is niet meer mogelijk. Hiervoor in de plaats is de STAP-regeling gekomen: STimulering Arbeidsmarkt Positie. Werkenden en werkzoekenden kunnen hieruit een budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding.

De overheid heeft in haar voorjaarsnota 2023 aangekondigd dat het STAP-budget wordt opgeheven per 1 januari 2024. 

 

Voor algemene informatie over het STAP-budget kun je terecht op de speciale website van de rijksoverheid.

Ondanks lobbyinspanningen door de VMBN kan het merendeel van onze leden in 2022 geen gebruik maken van het STAP-budget (terwijl het aanbod voor scholing juist naadloos aansluit bij de doelstellingen van de regeling). Waarom dat zo is lees je hieronder. We gaan door met onze inspanningen.

STAP en mindfulnesstrainingen

Ook mindfulnesstrainingen komen in principe in aanmerking voor vergoeding uit het STAP-budget.

De deelnemer moet dan aan een aantal basiscriteria voldoen (ouder dan 18 en geen AOW, laatste 24 maanden gewerkt hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt), en de betreffende training moet in het STAP-scholingsregister staan.

Een scholingsactiviteit/training kan pas in het STAP-scholingsregister worden geregistreerd, als de opleider is opgenomen in het register. Hieronder beschrijven we wat daarvoor nodig is.

Kan ik als mindfulnesstrainer erkend worden als STAP-opleider?

Het erkend worden als opleider bestaat uit 7 stappen die worden beschreven op de STAP-website: De belangrijkste voor nu is stap 2: Toelating STAP-scholingsregister.

Voor toelating in het register moet de opleider voldoen aan één van de erkenningscriteria (schuingedrukte reacties door ons, de VMBN):

  • De opleider is erkend door het ministerie van OCW.

Dit geldt voor bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen en ander erkend onderwijs.

  • De opleider beschikt over het NRTO-keurmerk.

NRTO is een instituut voor particuliere opleidingsinstituten. Je kunt hier lid van worden (twee eisen: tenminste €150.000 omzet per jaar waarvan meer dan 51% uit trainingen en opleiding; een solvabiliteit van tenminste 25%). Dit zijn de twee belangrijkste lidmaatschapscriteria, maar daarnaast gelden nog enkele andere, zoals voldoen aan gedragscodes. Voor uitgebreide informatie, zie: Toelatingscriteria voor lidmaatschap NRTO | NRTO.

  • De opleider biedt opleidingen aan die leiden tot een door het NLQF ingeschaalde kwalificatie.

Deze is voor mindfulnesstrainers niet relevant.

  • De opleider is erkend door een sector- of brancheorganisatie (pdf, versie 1.10).

Van één brancheorganisatie (FCB, het arbeidsmarktfonds voor collectieve belangen in de jeugdzorg, sociaal werk en kinderopvang) is bekend dat zij na erkenning van een trainersopleiding door Registerplein de betreffende organisatie doorgeven aan het STAP-scholingsregister, maar dit geldt niet voor individuele trainers.

  • De opleider is erkend door CEDEO.

Dit is alleen relevant voor trainings- en opleidingsorganisaties.

  • De opleider biedt opleidingen aan met CPION-erkenning.

Deze erkenning geldt alleen voor post-hbo opleidingen.

Dus?

De conclusie is – helaas – dat je als individuele mindfulnesstrainer weinig tot geen kans maakt om opgenomen te worden in het STAP-scholingsregister. Als VMBN hebben we geprobeerd ons als erkennende brancheorganisatie te registreren bij STAP, maar we voldoen (nog) niet aan de criteria. Samen met elf andere branche-, sector- en beroepsorganisaties, die in hetzelfde schuitje zitten, hebben we hierover contact gehad met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit heeft nog geen resultaat opgeleverd. We blijven in gesprek met de genoemde organisaties over een vervolg.

VMBN-leden kunnen de brieven aan en van het ministerie teruglezen op onze website (inloggen op MijnVMBN, tabblad Ondernemerszaken, klik op ‘Het STAP-budget voor vergoeding trainingen en opleiding’).

voetstap in het zand

 

 

3 juni 2022, gewijzigd 19 juli 2022.