28 januari, 2023

VMBN organiseert jaarlijks Landelijk Mindfulness Symposium

Met veel genoegen kondigen wij aan dat het jaarlijks Landelijk Mindfulness Symposium vanaf heden
georganiseerd zal worden door de VMBN.

De organisatie van het Landelijk Mindfulness Symposium kent een lange geschiedenis, waarbij de aftrap in 2007 plaatsvond en toen nog de naam ‘Netwerkdag’ droeg. In een select gezelschap kwamen trainers bij elkaar om elkaar te ontmoeten. In de jaren die volgden is de Netwerkdag uitgegroeid tot een professioneel georganiseerd symposium gekenmerkt door een ochtendsessie over een actueel onderwerp dat door gerenommeerde en vaak internationale sprekers belicht werd en een middagsessie van hoogwaardige workshops.

De VMBN heeft de afgelopen jaren een stevige professionaliseringsslag gemaakt en heeft de ambitie het beroepenveld op het hoogste niveau te bedienen. De organisatie van het Landelijk Mindfulness Symposium past daar uitstekend in en
daarmee blijft de continuering van deze lange traditie ook voor de lange termijn gewaarborgd. Met het overdragen van het jaarlijks Mindfulness Symposium zal het Radboud Centrum voor Mindfulness zich meer kunnen toeleggen op haar expertise, namelijk het bevorderen van de discussie tussen wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van mindfulness. Uiteraard zal het
Radboud Centrum voor Mindfulness deze expertise ook ten dienste blijven stellen van de organisatie van het Landelijk Mindfulness Symposium en als wetenschappelijk adviseur haar steentje blijven bijdragen aan deze zeer gewaardeerde dag.

De VMBN is graag bereid en klaar om het stokje over te nemen en het Radboud Centrum voor
Mindfulness draagt dit met veel vertrouwen aan de VMBN over!