Wat betekent het herroepingsrecht voor jouw mindfulnesstraining?

Herroepingsrecht; wat betekent dit voor jouw mindfulness training

Ondernemers hebben er steeds vaker mee te maken: het herroepingsrecht van consumenten bij een koop op afstand. Wat houdt het herroepingsrecht in en wat betekent dit voor jou als mindfulness trainer? Kun je bijvoorbeeld met jouw cursisten afwijkende afspraken maken?

Wat houdt het herroepingsrecht eigenlijk in?

Het herroepingsrecht houdt in dat consumenten bij een aankoop op afstand (online, telefonisch, postorder) het recht hebben om deze aankoop zonder opgave van reden te beëindigen, binnen 14 kalenderdagen, nadat de producten zijn ontvangen of de diensten zijn besteld. Voor diensten, zoals het geven van cursussen, geldt dat de termijn ingaat na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Als een consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan ben je verplicht om het volledige aankoopbedrag terug te betalen. Wordt de overeenkomst gesloten binnen veertien dagen voordat de cursus plaatsvindt dan is de consument gerechtigd de cursus vlak voor aanvang daarvan kosteloos te annuleren.

Uitzondering geldt niet voor het volgen van een cursus

De wet geeft een aantal uitzonderingen op gebruik van het herroepingsrecht. Zo gaat het herroepingsrecht niet op bij producten die duidelijk persoonlijk of op maat gemaakt zijn. Zoals foto’s, een maatpak of een kast op maat gemaakt. Ook geldt het herroepingsrecht niet voor diensten zoals verhuur van een vakantie-accommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of diensten van vrijetijdsbesteding, waarvoor je een datum of periode afspreekt. De gedachte erachter is dat als gevolg van deze overeenkomsten capaciteit wordt gereserveerd en dat bij uitoefening van het herroepingsrecht mogelijk geen andere afnemer kan worden gevonden. Deze uitzondering geldt alleen ten aanzien van vrijetijdsbesteding en niet voor het volgen van een cursus. 

Kan ik het in mijn voorwaarden aanpassen?

In de algemene voorwaarden mag je niet ten nadele van een consument afwijken van het herroepingsrecht. Sterker nog, je moet de consument over dit recht in de voorwaarden informeren. Heb je vragen over jouw verplichtingen ten aanzien van het herroepingsrecht of ben je benieuwd of één van de uitzonderingen in jouw geval opgaat?

De juristen van ZZP Nederland kunnen je verder adviseren.

Geldt het herroepingsrecht bij paramedische trainingen?

De regelgeving omtrent het herroepingsrecht is niet van toepassing voor psychotherapeuten en paramedici die trainingen (para)medisch aanbieden. Voor de overige trainers, die niet werkzaam zijn in voornoemde beroepsgroepen, geldt het herroepingsrecht wel.  

Kunnen cursisten afzien van het herroepingsrecht?

De wetgeving ten aanzien van het herroepingsrecht is helder en dwingend van aard. Bij een verkoop op afstand van een product of dienst geldt het herroepingsrecht. Er zijn enkel een aantal in de wet vastgelegde uitzonderingen waarin dit recht niet geldt. Dienstverleners mogen dan ook niet zelf, zonder enige wettelijke grondslag, in hun algemene voorwaarden opnemen dat cursisten afzien van het herroepingsrecht. Ten aanzien van diensten is wel een uitzondering in de wet opgenomen waarbij het herroepingsrecht niet geldt wanneer de consument hiervan zelf afstand doet. Daarbij gelden wel aanvullende voorwaarden, namelijk:

  dat de consument uitdrukkelijk moet instemmen met de levering van de dienst binnen de bedenktijd van veertien dagen;

  dat de consument verklaart afstand te doen van zijn herroepingsrecht;

  dat de dienst volledig is geleverd binnen de bedenktijd. 

 

Afstand doen en volledig geleverd
Pas als de consument uitdrukkelijk instemt met de levering binnen de bedenktijd en verklaart daarmee afstand te doen van zijn herroepingsrecht én de dienst volledig is geleverd binnen de bedenktijd, geldt het herroepingsrecht dus niet. Wanneer de dienst niet volledig is geleverd binnen de bedenktijd, behoudt de consument zijn recht op herroeping gedurende veertien dagen, na het sluiten van de overeenkomst. Indien een trainer gebruik wil maken van deze uitzondering – weet dat het enkel opnemen hiervan in de algemene voorwaarden dan niet voldoende is. De consument moet uitdrukkelijk instemmen met de levering en verklaren afstand te doen van het recht op herroeping. Dit vereist een actieve handeling van de consument, bijvoorbeeld door de consument ergens op te laten klikken of iets aan te laten vinken.

 Kan ik kosten berekenen als een cursist gebruikmaakt van het herroepingsrecht?

Op het moment dat de wet- en regelgeving omtrent het herroepingsrecht van toepassing is en de consument maakt van dit recht gebruik, binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst, dan is het wettelijk niet toegestaan hier kosten voor in rekening te brengen. Ten aanzien van de paramedische trainingen, waarbij het herroepingsrecht niet geldt, is dit wel mogelijk.

Starten met een cursus en alsnog afmelden kan dat?

Wat als een cursist zich één dag voor aanvang aanmeldt, de eerste twee bijeenkomsten volgt en zich twee weken later beroept op het herroepingsrecht?

Pas wanneer de consument uitdrukkelijk instemt met de levering binnen de bedenktijd, verklaart daarmee afstand te doen van zijn herroepingsrecht én de dienst volledig is geleverd binnen de bedenktijd, vervalt het herroepingsrecht. Wordt er binnen de bedenktijd wel aangevangen met de levering, maar wordt de dienst niet volledig geleverd, dan blijft het herroepingsrecht van kracht.

De wet voorziet wel in de situatie dat een reeds geleverde dienst niet kan worden teruggegeven. Het vierde lid van artikel 6:230s BW bepaalt dat de consument in deze gevallen voor het reeds geleverde tijdens de bedenktijd een evenredig bedrag moet betalen. Hier geldt echter ook weer een uitzondering op. De consument hoeft namelijk niet te betalen voor reeds geleverde diensten als:

  1. Uitdrukkelijk verzoek van de consument aan te vangen met de levering binnen de bedenktijd ontbreekt.
  2. Consument niet is geïnformeerd over het recht op herroeping en de vergoeding die de consument moet betalen na uitoefening van het herroepingsrecht. 

Het is dus belangrijk dat er een uitdrukkelijk verzoek van de consument ligt, voordat er wordt aangevangen met de diensten tijdens de bedenktijd.

Daarnaast dient de consument te worden geïnformeerd over het recht op herroeping en de vergoeding die de consument verschuldigd is na uitoefening daarvan. 

Bron: ZZP Nederland: https://www.zzp-nederland.nl/blog/het-herroepingsrecht-voor-consumenten-wat-betekent-voor-zzpers