Over mindfulness

De VMBN hanteert de definitie van mindfulness zoals geformuleerd door de grondlegger van de geprotocolleerde achtweekse training Mindfulness Based Stress Reduction, Jon Kabat-Zinn:

“Mindfulness is awareness that arises through paying attention, on purpose, in the present moment, non-judgementally, in the service of self-understanding and wisdom.”

Mindfulness is een proces van volledig en bewust aanwezig zijn in het huidige moment, met een houding van openheid,  vriendelijkheid, nieuwsgierigheid en acceptatie. Dit om vanuit meer innerlijke kalmte, inzicht en wijsheid te kunnen leven.

Mindfulness bestaat uit vaardigheden en houdingskwaliteiten die je kunt trainen. De training bestaat uit meditatieoefeningen, bewegingsoefeningen, observatieopdrachten en oefeningen uit de cognitieve gedragspsychologie.

In de video’s hieronder vertelt Jon Kabat Zin over de kern van mindfulness. Meer horen over hoe mindfulness werkt? Kijk dan deze korte video’s.

Lees meer over de soorten trainingen

 

Jon Kabat-Zinn over mindfulness

 

Jon Kabat-Zinn over houdingskwaliteiten van mindfulness

 

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

MBSR of aandachttraining is begin jaren ‘80 ontwikkeld door de Amerikaanse moleculair bioloog Jon Kabat-Zinn. Als beoefenaar van vipassana-meditatie en yoga bracht hij inzichten uit deze oosterse wijsheidstradities samen met zijn kennis van de westerse medische wetenschap en de cognitieve psychologie, en ontwikkelde op basis hiervan het Mindfulness-Based Stress Reduction-programma.

De mindfulness- of aandachttraining bestaat uit acht sessies, elk met een vast protocol. De training is ervaringsgericht, dat wil zeggen: beoefening staat voorop. Door de ervaring te onderzoeken, kunnen we het verschil waarnemen tussen de ervaring en dat wat me ermee doen, onze reactie. Door opmerkzaam te worden van het verschil tussen ervaring en gedachte kunnen we gebruik maken om de ervaring bewuster te beantwoorden en automatische reactieve patronen doorbreken.

MBSR kent een doorgaande traditie van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en werkingsmechanismen.

 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

Aandachtgerichte cognitieve therapie (MBCT) is een variant van MBSR, gericht op terugvalpreventie bij depressie. Deelnemers leren om de ‘trigger’ voor een nieuwe depressie, negatieve gedachten en gevoelens, tijdig te herkennen. Door deze gedachten en gevoelens te leren zien als voorbijgaande gebeurtenissen vermindert de kans op het opnieuw optreden van een depressie. Teasdale, Segal en Williams publiceren in het boek Aandachtgerichte Cognitieve Therapie hun wetenschappelijke en klinische inzichten over de preventieve werking van MBCT op terugval bij depressie.

Voor deelnemers die bekend zijn met drie of meer depressieve episodes blijkt MBCT de kans op terugval binnen een jaar met 50 procent te verminderen.

De afgelopen jaren zijn er meerdere Mindfulness-based Programs (MbP’s), geïnspireerd op MBSR en MBCT, ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht.

 

Vervolgtrainingen mindfulness

Deze trainingen worden gegeven door trainers die ook zijn opgeleid in de Mindfulness-based Programs MBSR en MBCT. We raden u aan goed te kijken naar de deelname voorwaarden op de site van de aanbieder.

Compassietraining MBCL
Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL) is een wetenschappelijk onderbouwde achtweekse verdieping van de mindfulnesstraining, gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie.

Interpersoonlijke mindfulness IPM
Het Interpersonal Mindfulness Programma (IMP) oefent in het versterken van mindfulness in contact met anderen. Het IMP is geworteld in een aandachtige levenswijze en in de meest recente wetenschappelijke inzichten vanuit westerse interpersoonlijke neurobiologie en sociale psychologie. Het is een verdieping van het werk van Jon Kabat Zinn. De training is gebaseerd op de beoefening van Insight Dialogue.

 

Overige trainingen mindfulness

Compassietraining MSC
Mindful Self-Compassion (MSC) is een wetenschappelijk onderbouwd achtweeks trainingsprogramma van Kristin Neff en Christopher Germer, ontwikkeld om de vaardigheid van zelfcompassie te versterken. De MSC-training leert deelnemers om met vriendelijkheid, zorg en begrip kunnen reageren op moeilijke momenten in hun leven.

Trainingen voor specifieke doelgroepen
Er zijn verschillende mindfulnesstrainingen die zich specifiek richten op een bepaalde groep, zoals bijvoorbeeld kinderen. De VMBN beraadt zich op hoe de kwaliteit van deze mindfulnesstrainingen zoveel mogelijk gewaarborgd kan worden.