Vergoeding mindfulness

Algemeen

In 2015 startten een aantal verzekeraars (o.a. VGZ, Univé, Umcz, IZA Gezond Samen en IZA Overig) met de (gedeeltelijke) vergoeding van mindfulness bij burn-out klachten in het aanvullende pakket.
Sindsdien is het aantal verzekeraars dat vergoeding biedt voor MBSR/MBCT trainingen toegenomen.
Voor een actueel overzicht van verzekeraars en de maximale vergoeding kijkt u op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness

Indien de zorgverzekeraar vergoeding biedt, vindt dit doorgaans plaats onder voorwaarde dat de verzekerde minimaal 18 jaar is en de training volgt op basis van burn-outklachten. Ook moet er een verwijzing door de huisarts zijn afgegeven en moet de mindfulnesstrainer aangesloten zijn bij de VMBN in categorie 1.

Sommige verzekeraars bieden ook andere vormen van vergoeding aan of hanteren andere voorwaarden.
Het advies is daarom om voorafgaand aan deelname altijd bij de zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Voor informatie over de eisen die door verzekeraars aan de factuur worden gesteld verwijzen wij naar het ledengedeelte op de VMBN website (alleen toegankelijk voor VMBN-leden). Daar vindt u een toelichting en een voorbeeldfactuur.

AGB Code

Veel zorgverzekeraars vragen bij het facturen van een mindfulnesstraining naar de AGB-code. Een Algemeen GegevensBeheer-code (kort: AGB-code) is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database. Mindfulnesstrainers die geen zorgprofessional zijn, hebben geen AGB-code en kunnen deze ook niet krijgen onder huidige regelgeving. Echter: deze code is ook geen voorwaarde om een mindfulnesstraining (MBSR / MBCT) vergoed te krijgen, daar mindfulnesstrainerschap een apart vak is en niet specifiek gelieerd is aan een specialisme in de zorg.


Andere mogelijke routes

Via werkgever
Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en /of een budget persoonlijke ontwikkeling. Ook kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op bedrijfsmaatschappelijk werk. Mogelijk is de werkgever bereid te investeren in mindfulness door de Landelijke campagne: Herken de druppel, check je werkstress, www.campagne.arboineuropa.nl.

Via arbodiensten
Werkgevers via arbodiensten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisatie (bv. BOA, Arbouw) is een mogelijkheid.

Via UWV
Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen. Van belang is dan goed te motiveren hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan.

Via gemeente
Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Je kunt een beroep doen op WMO gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR voor mantelzorger.

Via Arbeidsintegratie
De Amersfoortse vergoedt in principe 100 euro. Vraag echter goed door op de voorwaarden. De Ohra vergoedt alleen een individueel traject op basis van een diagnose van een arts. Menzis biedt vergoeding voor mantelzorgers als ze een aanvullend pakket hebben.