4 februari, 2022

Groot effect mindfulness (MBCP-fear) rond zwangerschap en geboorte

mindfulness bij zwangerschap en geboorte

Bij zwangere vrouwen met een sterke bevallingsangst vermindert mindfulnesstraining (MBCP-fear) de kans op een medisch niet-noodzakelijk keizersnede drastisch. Ook de vraag naar pijnstilling bij de bevalling daalt met mindfulnesstraining significant. 

Dat de mindfulness-interventie werkt komt door een toename in het open bewustzijn . Onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam laat dit zien. De bevindingen van het onderzoek, op 19 januari gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Pregnancy and Childbirth, kunnen helpen om de druk op de verloskundige zorg te verminderen.

De VMBN deelt de trots over deze publicatie met onderzoeker Irena Veringa. De ingezette mindfulnesstraining (MBCP-fear: Mindfulness-based Childbirth and Parenting voor vrouwen met angst voor de bevalling) werd in 2020 door de VMBN erkend als mindfulness-based programma (MBP).

Het nu gepubliceerde onderzoek is een vervolg op een eerdere publicatie over dit onderwerp. Die bespraken we uitgebreid in onze wetenschapsnieuwsbrief. Samen bevestigen de onderzoeken de toegevoegde waarde van dit MBP voor zowel moeder als kind.

Meer informatie over het vervolgonderzoek op de website van de UvA.