9 april, 2020

Hoe ondersteuning te krijgen als Mindfulness ondernemer

Het Corona Virus doet veel onder onze leden. Natuurlijk is de gezondheid van onze leden en hun dierbaren het meest belangrijk. Het is fijn om te merken dat veel van onze strategische stakeholders steun en nabijheid verzorgen in de mindfulness wereld door middel van allerlei (gratis) mindfulness sessies. Het is fijn om in deze ingewikkelde tijd digitaal aanwezig te zijn. Elk initiatief in deze richting verdient vanuit de VMBN een warm hart.

We merken als vereniging ook welke zorgen de huidige omstandigheden voor onze leden als ondernemer betekenen. De vraag aan ons als VMBN om hierin een rol te spelen is begrijpelijk maar slechts betrekkelijk mogelijk. We zouden een statement kunnen maken naar de overheid met het verzoek de sbi-codes ruimhartiger te interpreteren. De aanvragen, of bezwaren hiertegen, worden echter per individu, per onderneming bekeken.

De overheid doet veel aan ondersteunende maatregelen voor de ondernemers en bedrijven. Veel leden, zeker leden met een organisatie met medewerkers (in loondienst), weten inmiddels de weg te vinden. Soms is het echter lastig om te vinden waar je recht op hebt of hoe je dit moet aanvragen. We horen veel van onze leden dat de zogeheten “sbi-codes” niet werkzaam zijn voor mindfulness trainers. Wellicht kan met de verruiming van de sbi-codes en de maatregelen vanuit het kabinet toekenning toch nog wel mogelijk zijn. Inmiddels is besloten om ook bedrijven die een geldige sbi-code als nevenactiviteit hebben tegemoet te komen.

Voor meer achtergrond hoe dit werkt:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2020/04/07/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit

Er is een uitgebreide lijst met de verschillende codes waaronder er gewerkt kan worden, zie ook https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes. De codes waaronder jullie als leden mogelijkerwijs kunnen vallen, afhankelijke van waar jullie werken zijn:

96.09

85.89.2

85.60

86.91.9

De aanvraag voor en mogelijk bezwaar tegen een sbi-code of tegen het uitgangspunt dat daadwerkelijk minimaal €4000,- aan omzet misgelopen is, is aan elke onderneming/ondernemer zelf.

Als je van mening bent dat je geregistreerde SBI code niet aansluit bij je feitelijke activiteiten, dan kan je hiervan melding maken op http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl.

Veel informatie kunnen leden ook vinden op https://www.kvk.nl. Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden die we in het ledengedeelte van de website hebben staan (tabblad COVID-19).

Wees jullie je ervan bewust dat aanvragen op korte termijn door jullie zelf als individuele ondernemer gedaan moeten worden! Jullie hebben de tijd tot 26 juni om deze in te dienen!

Succes en laten we hopen op een snelle termijn om weer “normaal” onze deelnemers te kunnen trainen.