Mindfulness maatschappelijk breder in de kijker

 

Als het gaat om belanghebbenden (stakeholders) zijn zorgverzekeraars voor ons als vereniging een belangrijke partner. Erkenning en vergoeding van onze trainingen door zorgverzekeraars is belangrijk, niet alleen voor onze deelnemers, maar ook voor ons als trainers (en als vereniging). Maar er is gelukkig ook een toenemende belangstelling voor mindfulness binnen andere domeinen dan de zorgsector. Hoe kunnen wij als bestuur (en als vereniging) deze ontwikkelingen versterken, en de samenwerking uitbreiden naar het onderwijs/kinderen, penitiaire inrichtingen, vluchtelingen en ga zo maar door?

Gebied van belanghebbenden uitbreiden

Zorgverzekeraars zijn niet de enige denkbare stakeholders die een rol kunnen spelen, er zijn er veel meer. Mindfulness kan op vele plekken een waardevolle, krachtige respons geven in deze uitdagende tijden. Dat leidt gelukkig ook tot een toenemende belangstelling voor mindfulness binnen andere domeinen dan de zorgsector. Denk aan het onderwijs, organisaties en bedrijven (‘de werkvloer’) en de overheid. Hoe kunnen wij als bestuur (en als vereniging) deze ontwikkelingen tussen meer stakeholders en onze vereniging versterken? Bijvoorbeeld verder uitbreiden naar penitiaire inrichtingen, vluchtelingen en ga zo maar door?

Groeiende erkenning door zorgverzekeraars

Onze intensieve contacten met de zorgverzekeraars zijn succesvol gebleken, steeds meer zorgverzekeraars erkennen de waarde van mindfulness. In zes jaar tijd is het aantal verzekeraars dat de 8-weekse MBSR- of MBCT-trainingen vergoedt, verdubbeld van 8 naar 16 (zie de tabel). De hoogte van de vergoedingen verschilt nog wel behoorlijk  (van 100 tot 350 euro). Op onze website is meer informatie te vinden m.b.t. de vergoedingen en ervaringen.

mindfulness vergoedingen zorgverzekeraars

* Menzis vergoedde in 2016 100%; vanaf 2018 max. 150 euro.

Meer waardering

Mindfulness krijgt dus steeds meer de waardering die het verdient. Toch zijn we er nog niet. Want waarom zit er verschil in de hoogte van de vergoeding per zorgverzekeraar en waarom doet niet elke verzekeraar mee? Wat maakt dat sommige zorgverzekeraars ervoor kiezen om mindfulness alleen te vergoeden voor bijvoorbeeld mantelzorgers? En waarom komen ouders wel in aanmerking voor een vergoeding maar hun kinderen niet, terwijl die verplicht zijn meeverzekerd? Het zijn vragen die we aan de orde willen stellen. We willen ze niet alleen beantwoord zien, maar hopen daarbij ook op uitbreiding van mindfulness.

Betrekken bij mindfulness community

Ook onszelf kunnen we in dit verband vragen stellen: wat kunnen wij doen om zorgverzekeraars te helpen met bovenstaande vragen. Hoe kunnen we hen actief informeren over de trends die wij zien in de klantvragen en in de mindfulness-community? Zijn de zorgverzekeraars wel goed geïnformeerd over alle MBP’s en hebben zij inzicht in het (kwalitatieve) aanbod in de markt van mindfulness? Maken we voldoende duidelijk welke stappen wij zetten op het gebied van kwaliteit?

Relaties vragen onderhoud

Kortom, genoeg vragen en ontwikkelingen die duidelijk maken hoe belangrijk het is met de zorgverzekeraars in gesprek te zijn.

De afgelopen tijd hebben we als bestuur dat contact actief opgezocht. Het leverde mooie gesprekken op, waarbij we hebben ervaren dat ook binnen de wereld van zorgverzekeraars, naast uiteraard een commerciële kant, een kant zit die steeds meer beweegt naar het preventieve vlak én de waarde van de gegarandeerde kwaliteit van beroepsbeoefenaar, of dat nu een fysiotherapeut, een psycholoog of een mindfulnesstrainer is. We hebben goed naar voren kunnen brengen wat de waarde is van een geregistreerd lid in het kwaliteitsregister van de VMBN. En dat de (internationale) erkenning van een MBP interessant én belangrijk is voor de klanten van de zorgverzekeraars.

Relatieopbouw en -bestendiging van de VMBN met de zorgverzekeraars is nu van belang. Gesprekken over hoogtes van verzekerde bedragen en verruiming van vergoedingen is de volgende.

Ingang bij werkgevers

Behalve met zorgverzekeraars zitten we ook aan tafel met werkgeversorganisatie VNO-NCW. Een domein waar we als mindfulnesstrainers veel kunnen betekenen. Een samenwerking zoals met Vitaal Bedrijf van VNO/NCW, waarover jullie afgelopen week hebben kunnen lezen in de extra nieuwsbrief, is een mooie stap. Het is een proces van kleine stapjes in de goede richting.

Mindfulness in de kijker: help mee!

De VMBN is een lerende vereniging en wij zijn voortdurend op zoek naar de meest passende manier om in gesprek te blijven. Natuurlijk zoeken we ook naar samenwerkingspartners in meer sectoren waar mindfulness kan bijdragen aan een betere, compassievolle samenleving. Denk aan het onderwijs, de zorg, penitiaire inrichtingen, vluchtelingen, kinderen, of organisaties.

Als bestuur kunnen we dat niet alleen. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar actieve leden die hierin een bijdrage hierin kunnen leveren. Leden die actief willen bijdragen aan de positionering van mindfulness en de VMBN in de verschillende domeinen die wij bedienen. Op het gebied van onderwijs heeft zich al een werkgroep gevormd. Op andere domeinen, staan wij open voor leden initiatieven om de krachten te bundelen en het bereik van mindfulness in de samenleving te verbreden.

Ideeën? Zin om initiatief te nemen en samen met andere leden van de VMBN een werkgroep te starten en de betekenis van mindfulness in de maatschappij te versterken? Laat het ons weten! Zoals gezegd: als bestuur kunnen we het niet alleen. Maar we enthousiasmeren en faciliteren graag!