31 maart, 2020

Online ALV breed gewaardeerd

Op 27 maart beleefden we een primeur, door de omstandigheden afgedwongen: de ALV in online-versie. Het voltallige bestuur, het bureau en bijna 80 leden waren hierbij virtueel aanwezig. Blijkens de vele positieve reacties achteraf werd het breed gewaardeerd dat we elkaar zo toch konden spreken, in de chat en in beeld en geluid!

De ALV werd door bestuurslid Barbara Doeleman ingeleid met een meditatie en afgesloten met een meditatie van Tara Brach.
Beiden besteedden aandacht aan de onrust en onzekerheid voor velen door het coronavirus én aan het belang van kalmte en verbinding juist in deze moeilijke tijd.

VMBN-bestuur, bureau, werkgroepen en commissies kunnen met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden en het vaststellen van jaarplan en begroting verder op de ingeslagen weg. Dat is van groot belang omdat de vereniging komend jaar concrete stappen wil zetten in het verbreden naar een vereniging voor MBP’s (Mindfulness-based Programs). Ook het accreditatiebeleid zal dit verenigingsjaar verder handen en voeten krijgen, in samenwerking met de VVM en met de opleiders. Dit zijn belangrijke zaken om onze leden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn!

Het volledige verslag van de ALV wordt binnenkort gepubliceerd in het ledengedeelte van deze website.