Taskforce Diversiteit & Inclusie

“Diversiteit is een feit, inclusie een keuze en verbinding een noodzaak.”
Saniye Çelik, lector Diversiteit Hogeschool Leiden
Kunnen we mindfulnesstraining echt toegankelijk maken voor iedereen die dat wil of die daar baat bij zou kunnen hebben? Welke taal gebruiken we om op een verbindende manier over dit thema te spreken? Kunnen we vanuit de mindfulnesswereld een stem hebben in het maatschappelijke debat?

Diversiteit is een maatschappelijke realiteit die nog te veel afwezig is in de mindfulnesswereld. De Taskforce Diversiteit en Inclusie, ingesteld in 2020, streeft naar het realiseren van diversiteit en inclusie binnen de mindfulnesswereld. Het gaat hierbij om meer diversiteit en inclusie bij het deelnemerspubliek en in de trainersgroepen, en om het introduceren van diversiteit als thema in de mindfulnesstrainingen.

We hanteren een ruime definitie van diversiteit, onder meer diversiteit op het vlak van:
– etnisch-culturele achtergrond
– sociaaleconomische status
– gender
– seksuele oriëntatie
– fysieke en cognitieve mogelijkheden.

Zoals de VMBN een lerende vereniging is, is de TF D&I een lerende werkgroep.
We hebben de wijsheid niet in pacht, we leren door het simpelweg te gaan doen. Stap voor stap. Met ruimte voor reflectie en groei. De Taskforce heeft in een eerste fase een duidelijke visie en missie voor VMBN ontwikkelen rond de thema’s van diversiteit en inclusie. Aan de hand van de Code Diversiteit en Inclusie werd een adviesrapport en plan van aanpak geschreven dat gericht is op Personeel, Programma, Publiek en Partners.

PLAN VAN AANPAK
Lees hier het Plan van Aanpak 2021-2022.

De Taskforce is voor het eerst jarig!

Wat is er allemaal gebeurd dit jaar?

 


BOEKENLIJST 

 

OPEN DIALOOG MINDFULNESS EN RACISME
Link om de open dialoog kosteloos terug te kijken:

 

Confronterend. Geraakt. Wakker gemaakt rondom dit thema. – Zomaar een greep uit de reacties tijdens de VMBN-Ledendag over diversiteit en inclusie.

De VMBN-Ledendag 2021, D&I in ons DNA, werd geprogrammeerd door de taskforce Diversiteit en Inclusie. Met de ‘privilege walk’ maakte begeleider Amir Nazar de kansenongelijkheid tussen verschillende groepen letterlijk zichtbaar. Een impressie: