Taskforce Diversiteit & Inclusie

Diversiteit is een maatschappelijke realiteit die nog te veel afwezig is in de mindfulnesswereld. De taskforce Diversiteit en Inclusie, ingesteld in 2020, streeft naar het realiseren van diversiteit en inclusie binnen de mindfulnesswereld. Het gaat hierbij om meer diversiteit en inclusie bij het deelnemerspubliek en in de trainersgroepen, en om het introduceren van diversiteit als thema in de mindfulnesstrainingen. Kunnen we mindfulnesstraining echt toegankelijk maken voor iedereen die dat wil of die daar baat bij zou kunnen hebben? Welke taal gebruiken we om op een verbindende manier over dit thema te spreken? Kunnen we vanuit de mindfulnesswereld een stem hebben in het maatschappelijke debat? Zou de maatschappelijke ontwikkeling van mindfulness het maatschappelijke debat over diversiteit en inclusie kunnen ondersteunen en openbreken?

We hanteren een ruime definitie van diversiteit, het gaat om diversiteit op het vlak van etnisch-culturele achtergrond, armoede en sociale uitsluiting, LHBTI+, leeftijd en mensen met een beperking.

Deze taskforce zal in een eerste fase een duidelijke visie en missie voor VMBN ontwikkelen rond de thema’s van diversiteit en inclusie. Aan de hand van de Code Diversiteit en Inclusie wordt een adviesrapport en plan van aanpak geschreven dat gericht is op Personeel, Programma, Publiek en Partners. Ook zal de taskforce het VMBN-bestuur adviseren op vlak van beeldvorming en communicatie. De taskforce communiceert via de VMBN-website en -nieuwsbrief transparante over de vorderingen en activiteiten.

Heb je vragen, suggesties of ideeën? Neem gerust contact met ons op.
Taskforce Diversiteit & Inclusie ‘D&I in ons DNA’
Voorzitter – Jolien Posthumus – klik voor e-mailadres
Mieke Goudswaard (vanuit het bestuur)
Zohair Elabd
Hong-Ling Chi
Joyce Cordus
Reinhilde Pulinx
Celina Groothuizen
Leonard de Mol van Otterloo

Confronterend. Geraakt. Wakker gemaakt rondom dit thema. – Zomaar een greep uit de reacties tijdens de VMBN-Ledendag over diversiteit en inclusie.
De VMBN-Ledendag 2021, D&I in ons DNA werd geprogrammeerd door de taskforce Diversiteit en Inclusie. Met de ‘privilege walk’ maakte begeleider Amir Nazar de kansenongelijkheid tussen verschillende groepen letterlijk zichtbaar.