Taskforce D&I: het eerste jaar

Taskforce D&I tijdens Privilege Walk, ledendag 2021

Taskforce D&I tijdens ledendag 2021

Het is bijna een jaar geleden dat de taskforce Diversiteit en Inclusie het licht zag. Tijd dus voor een terug- en vooruitblik met als doel jou als lid te informeren, wellicht te inspireren en uit te nodigen.

Nadat de wereld geschokt reageerde op de moord van George Floyd en de Black Lives Matter beweging wereldwijd massaal mensen op de been bracht, werd in veel kringen de vraag gesteld, hoe inclusief zijn wij eigenlijk? Zo ook door de voorzitter van onze taskforce Jolien Posthumus, die, te midden van de pandemie, in augustus 2020, het evenement open dialoog Mindfulness en Racisme organiseerde. Aan een van de sprekers, Barbara Doeleman, bestuurslid van de VMBN, werd de vraag gesteld of de VMBN zich op dat moment al actief inzette voor diversiteit en inclusie. Dit bleek nog niet het geval. Daarmee was de vraag een wake-upcall. Ter plekke werd besloten dat er een vervolg moest komen en in het najaar 2020 werd de Taskforce D&I gevormd.

Nu bijna 1 jaar later zijn door de taskforce of leden van de taskforce meerdere stappen ondernomen. Met als eerste stap de organisatie van de VMBN Ledendag maart jongstleden met daarin de Privilege Walk. Het was een bijzondere en passende dag als startpunt in ons proces verder te ontwaken. Zo veel privilege maakt mij ook schatplichtig om iets terug te doen, zei iemand. Maar ook was er inspiratie en nieuwsgierigheid, aldus een deelnemer; om te ontdekken wat in mijn blinde vlek verborgen zit. Pas als dat zichtbaar wordt, kunnen we het aangaan en ermee werken.

En zo gingen we voortvarend van start. Het is ondoenlijk hier alle activiteiten uitgebreid toe te lichten, derhalve in een notendop een opsomming, met daarbij een uitnodiging. Wees welkom ons te benaderen als je ergens meer over wilt weten, delen of bespreken.

 • We ontwikkelden een plan van aanpak, als levend document en ijkpunt van waaruit we werken;
 • We verzorgden een workshop voor mindfulnesstrainers rondom lhbti+, een mix van informatieverstrekking, meditatie en hoe in je eigen praktijk vorm te geven;
 • Er is een MBSR lhbti+ training in de maak die binnenkort zal starten bij het CVM;
 • Meditatiegroepen voor lhbti’ers worden in kaart gebracht en binnenkort gedeeld;
 • Er is op LinkedIn een platform gestart voor mindfulness- en compassietrainers van kleur;
 • We verzorgden op 1 oktober op het jaarlijkse mindfulnesssymposium van het Radboudumc Centrum voor Mindfulness een workshop diversiteit;
 • We sloten aan bij het CVM voor een webinar over mindfulness en diversiteit;
 • Samen met het CVM wordt er een mindfulnesstraining voor zwarte mensen ontwikkeld, d.w.z. mensen die hun wortels hebben in ‘de Oost’ (voormalig Nederlands-Indië), ‘de West’ (Suriname, Nederlandse Antillen) en in delen van Afrika (o.a. Ghana). Zij hebben samen de koloniale ervaring gemeen;
 • We sluiten aan bij de Ledendag VVM op 20 novemberwaar we gezamenlijk onderzoeken hoe kom jij diversiteit tegen;
 • Er is een retraite in de maak Mindfulness in Superdiversiteit, de eerste wordt gepland in het eerste kwartaal van 2022;
 • Er wordt samen met het CVM gesproken over het ontwikkelen van een workshop over diversiteit in het kader van (na-)scholing van mindfulnesstrainers en er wordt gekeken hoe dit onderwerp in de opleiding meer structurele aandacht kan krijgen.
 • In het kader van ‘een inclusievere wereld begint bij jezelf’, ook een persoonlijke noot. In Amsterdam bieden wij met ons trainingscentrum ZoMindful  in verschillende stadsdelen mindfulness aan. Hoewel de Amsterdamse bevolking voor meer dan 50% bestaat uit mensen met een bi-culturele achtergrond en de stad 182 nationaliteiten telt, is dit niet terug te zien in onze trainingen. Om mindfulness in de stad toegankelijker te maken voor een breder publiek zijn wij gestart met mindfulnesstrainingen in Amsterdam-Zuidoost, waar de eerste groep een mooie afspiegeling vormt van het stadsdeel. Met als nieuwe trainer in ons team Sherida Pengel (tevens sinds kort bestuurslid van de VMBN).

Niet alleen wij ontwaken, onze gehele beroepsgroep heeft het thema omarmd, zoals blijkt uit het jaarlijkse symposium van het Radboudumc, dat volledig in het teken stond van diversiteit en inclusie, de betrokkenheid van het CVM en diverse thema-avonden bij 30NOW.

 

Maar er gebeurt natuurlijk veel meer dan hier beschreven staat. Hoe zit het bij jou? Welke acties of initiatieven ken of ondernam jij? Op de ledendag hoorden wij al enkele mooie voorbeelden uit het land. Bij deze de uitnodiging om voorbeelden, ideeën, best practices en ervaringen te delen, zodat we samen kunnen werken aan meer diversiteit en inclusie. Wat ons betreft kan dit in verschillende vormen. Komen we gezamenlijk in actie. Schrijf je zelf een blog (wij helpen met redigeren), samen iets schrijven, een interview of op een andere wijze. Kortom, laat de vorm niet de belemmering vormen 😊

Lieve groet,
Zohair Elabd namens de Taskforce D&I